Tegevusvaldkond 2012 2013 2014
Töötajate arv Osakaal Töötajate arv Osakaal Töötajate arv Osakaal
Töötlev tööstus 5 358 26,50% 5421 26,70% 5312 26,33%
Majutus ja toitlustus 2 397 11,90% 2518 12,40% 2718 13,47%
Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne 2 149 10,60% 2281 11,20% 2366 11,73%
Hulgi- ja jaekaubandus 2 404 11,90% 2227 11,00% 2234 11,07%
Ehitus 2 297 11,40% 2130 10,50% 1946 9,65%
Kinnisvaraalane tegevus 1 051 5,20% 1003 4,90% 1032 5,12%
Veondus ja laondus 972 4,80% 947 4,70% 887 4,40%
Muud teenindavad tegevused 604 3,00% 686 3,40% 694 3,44%
Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus 608 3,00% 637 3,10% 635 3,15%
Haldus- ja abitegevus 596 3,00% 514 2,50% 533 2,64%
Kunst, meelelahutus ja vaba aeg 253 1,30% 486 2,40% 500 2,48%
Põllumajandus, metsamajandus ja kalandus 479 2,40% 436 2,10% 402 1,99%
Haridus 384 1,90% 305 1,50% 300 1,49%
Mäetööstus 202 1,00% 236 1,20% 203 1,01%
Veevarustus; kanalisatsioon; jäätme- ja saastekäitlus 143 0,70% 136 0,70% 118 0,58%
Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus 85 0,40% 124 0,60% 119 0,59%
Info ja side 104 0,50% 94 0,50% 80 0,40%
Finants- ja kindlustustegevus 108 0,50% 88 0,40% 93 0,46%
Elektrienergia, gaas, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine 0 0,00% 12 0,10% 1 0,00%