Uulu kalmistul tunnistatud  hooldamata hauaplatsid 18.09.2013
Jrk Kuupäev Aadress Maetu Maetud Kohti Iseloomustav tunnus Kordusülevaatuse                      märge-tulemus-otsus
1 2.08.2012 7-9-1 Saluveer Pauliine 1987 5 nimeplaat tuhmunud, risustunud arvele 18.09.2013
2   7-8-1 Jõepere 1987 6 hauatähis puudub, lehed, oksad arvele 18.09.2013
3   9-13-7 Starõgina  Anastasia Starõgin Ivan  1985    2002 5 risustatud, kulunud kivi, lehed, oksad arvele 18.09.2013
4   10-14-1 Kukk Theodor 1984 6 hauatähis puudub, rohtunud, samblane arvele 18.09.2013
5   10-15-1 Purgas Neeme  1984 5 rohtunud, väike plaat maasse vajunud arvele 18.09.2013
6   10-8-6 Forak 1985 4 hauatähis puudub, risustatud arvele 18.09.2013
7   11-6-2 Borodovko Anastassia  1984 7 hauatähis puudub, rohtunud, lehed, oksad arvele 18.09.2013
8   12-12-3 Riiel Evely 1987 5 hauatähis puudub, rohtunud, võsa arvele 18.09.2013
9   13-7-3 Kozubenko Vladimir 1989 2 hauakivi,kaetud käbide, okste ja okastega arvele 18.09.2013
10   13-7-4 Kirilov Sergei 1990 2 väike tuhmunud nimeplaat,kaetud käbide okste ja okastega arvele 18.09.2013
11   13-7-5 Denbljuk Hilda 1990 4 hauatähis puudub, kuhjatud praht ja vanad plaadid arvele 18.09.2013
12   13-10-3 Lantsova Klavdia 1989 4 väike nimeplaat, sabiina kadakas, võsastunud arvele 18.09.2013
13   13-11-4 Härm Jaan                      Härm Linda 1990    2000  4 hauatähised puuduvad, 2 suurt mändi, vanad lagunenud ristid ja plaadid, koristamata arvele 18.09.2013
14   14-2-3 Tserkassova Marta  1989 4 väike nimeplaat,elupuu(1 haud riisutud), 5 suurt mändi arvele 18.09.2013
15   18-4-4 Maslova Svetlana 1993 3 väike maasse vajunud nimeplaat, rohtunud, sõnajalad arvele 18.09.2013
Märgistatud 15 hauaplatsi, millest 18.09.2013 hooldamata platsina arvele võetud 15 hauaplatsi