OÜ Kümblus nõukogu ja juhatuse palgaandmed 2009. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus, töösuhte vorm
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Ranno Künnap Pretty Grupp OÜ nõukogu esimehe tasu 77 000 0 0 01.01.2009-30.11.2009 Pärnu LV korraldus
nõukogu esimehe tasu 200 0 0 01.12.2009-31.12.2009 Pärnu LV korraldus
Hillar Talvik OÜ Hinsotal nõukogu liikme tasu 55 000 0 0 01.01.2009-30.11.2009 Pärnu LV korraldus
nõukogu liikme tasu 200 0 0 01.12.2009-31.12.2009 Pärnu LV korraldus
Vladimis Klevtsov Pärnu Vene Gümnaasium nõukogu liikme tasu 55 000 0 0 01.01.2009-30.11.2009 Pärnu LV korraldus
nõukogu liikme tasu 200 0 0 01.12.2009-31.12.2009 Pärnu LV korraldus
Aime Hoog OÜ Kümblus juhatuse liikme töötasu 164 412 0 0 01.01.2009-31.12.2009 tööleping
AS Pärnu Vesi nõukogu ja juhatuse palgaandmed 2009. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus, töösuhte vorm
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Toivo Ninnas AS Tallink Grupp nõukogu esimehe tasu 77 000 0 0 01.01.2009-15.12.2009 Pärnu LV korraldus
Asso Kommer Rääma Põhikool nõukogu liikme tasu 55 000 0 0 01.01.2009-15.12.2009 Pärnu LV korraldus
Urmas Sule SA Pärnu Haigla nõukogu liikme tasu 55 000 0 0 01.01.2009-15.12.2009 Pärnu LV korraldus
Hillar Talvik OÜ Hinstol nõukogu liikme tasu 55 000 0 0 01.01.2009-15.12.2009 Pärnu LV korraldus
Jüri Rahu FIE nõukogu liikme tasu 55 000 0 0 01.01.2009-15.12.2009 Pärnu LV korraldus
200 0 0 16.12.2009-31.12.2009 Pärnu LV korraldus
Eino-Jüri Laarmann Pensionär nõukogu liikme tasu 200 0 0 16.12.2009-31.12.2009 Pärnu LV korraldus
Olavi Post AS Henkel Makrofleks nõukogu liikme tasu 200 0 0 16.12.2009-31.12.2009 Pärnu LV korraldus
Heiti Hendrikson AS Estonia nõukogu liikme tasu 200 0 0 16.12.2009-31.12.2009 Pärnu LV korraldus
Garri Suuk AS Pärnu Vesi juhatuse esimehe tasu 552 000 10 000 0 01.01.2009-31.12.2009 Juhatuse esimehe leping, 11.03.2008; AS Pärnu Vesi 17.09.2009 nõukogu koosoleku protokoll nr 92
AS Taastusravikeskus Estonia nõukogu ja juhatuse palgaandmed 2009. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus, töösuhte vorm
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Vello Järvesalu AS TRK Estonia juhataja töötasu 1 199 400 0 0 01.01.2009-05.10.2009 juhatuse liikme leping
Maarika Koch AS TRK Estonia juhataja töötasu 91 355 0 0 05.10.2009-10.12.2009 AS TRK Estonia nõukogu otsus
Ahti Kõo   nõukogu esimehe tasu 76 000 0 0 01.01.2009-25.11.2009 Pärnu LV korraldus
Johannes Kass   nõukogu liikme tasu 54 286 0 0 01.01.2009-25.11.2009 Pärnu LV korraldus
Jüri Lebedev   nõukogu liikme tasu 54 286 0 0 01.01.2009-25.11.2009 Pärnu LV korraldus
Jane Mets Pärnu abilinnapea nõukogu liikme tasu 54 286 0 0 01.01.2009-25.11.2009 Pärnu LV korraldus
Aivar Pärna   nõukogu liikme tasu 54 286 0 0 01.01.2009-25.11.2009 Pärnu LV korraldus
AS Taastusravikeskus Sõprus nõukogu ja juhatuse palgaandmed 2009. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus, töösuhte vorm
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Jaanus Ots   juhatuse liikme tasu 361 492 0 0 01.01.2009-31.12.2009 juhatuse liikme leping
Toomas Õun   nõukogu esimehe tasu 77 000 0 0 01.01.2009-15.12.2009 Pärnu LV korraldus
Väino Hallikmägi   nõukogu liikme tasu 55 000 0 0 01.01.2009-15.12.2009 Pärnu LV korraldus
Jüri Kukk   nõukogu liikme tasu 55 000 0 0 01.01.2009-15.12.2009 Pärnu LV korraldus
Ivo Kuusk   nõukogu liikme tasu 55 000 0 0 01.01.2009-15.12.2009 Pärnu LV korraldus
Hilvi Viisitamm   nõukogu liikme tasu 55 000 0 0 01.01.2009-15.12.2009 Pärnu LV korraldus
OÜ Munga Maja juhatuse palgaandmed 2009. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus (leping või õigusakt)
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Kaarel Koppel Pärnu Linnavalitsus Juhatuse liikme tasu 0 0 0 01.01.2009-31.12.2009  2009. aastal tasu ei makstud
Maksmise alus:
Pärnu LV korraldus 05.06.2006 nr 521
Pärnu LV korraldus 08.07.2008 nr 490
Pärnu LV korraldus 30.11.2009 nr 604