Pärnu linna osalusega äriühingute 2010. aasta palgaandmed
AS Pärnu Vesi nõukogu ja juhatuse liikmete palgaandmed 2010. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus (leping või õigusakt)
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Jüri Rahu FIE Nõukogu liikme tasu 1 850     01.01.2010-31.12.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Eino-Jüri Laarmann - Nõukogu liikme tasu 1 650     01.01.2010-31.12.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Olavi Post AS Henkel Makrofleks Nõukogu liikme tasu 1 450     01.01.2010-31.12.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Heiti Hendrikson AS Estonia Nõukogu liikme tasu 1 650     01.01.2010-31.12.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Garri Suuk AS Pärnu Vesi Juhatuse esimehe tasu 552 000     01.01.2010-31.12.2010 Juhatuse esimehe leping, 11.03.2008
Lisatasu   4 000   AS Pärnu Vesi 17.12.2010 Nõukogu koosoleku protokoll  nr 101
Matusetoetus     2 000 AS Pärnu Vesi “Kollektiivleping”  p.6.6, “Töö korraldamise reeglid” p.5.8.5 ja G. Suuk’i avaldus 25.02.2010
AS Taastusravikeskus Estonia nõukogu ja juhatuse palgaandmed 2010. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus (leping või õigusakt)
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Peeter Võrk   Nõukogu esimehe tasu 91 739 0 0 07.01.2010-31.12.2010 Pärnu LV 25.01.2010 korraldus nr 48 
Tiit Kask FIE Tiit Kask Nõukogu liikme tasu 2 700 0 0 01.01.2010-18.11.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Teet Kurs OÜ Paikre Nõukogu liikme tasu 2 100 0 0 05.01.2010-31.12.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Jüri Lebedev LL Merge Grupp AS Nõukogu liikme tasu 2 700 0 0 01.01.2010-31.12.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Raul Sarandi   Nõukogu liikme tasu 2 700 0 0 01.01.2010-12.12.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Cardo Remmel AS Taastusravikeskus Estonia Juhatuse esimehe tasu 546 145 0 0 07.01.2010-31.12.2010 juhatuse liikme  leping
AS Taastusravikeskus Sõprus nõukogu ja juhatuse palgaandmed 2010. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus (leping või õigusakt)
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Virve Pichen AS Pärnu REV Nõukogu esimehe tasu 56 000 0 0 01.01.2010-20.10.2010 Pärnu LV 25.01.2010 korraldus nr 48 
Väino Hallikmägi OÜ Mafa ES Nõukogu liikme tasu 300 0 0 01.01.2010-20.10.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Angela Ottender   Nõukogu liikme tasu 950 0 0 01.01.2010-20.10.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Ene Ruus   Nõukogu liikme tasu 950 0 0 01.01.2010-20.10.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Leene Soekov   Nõukogu liikme tasu 950 0 0 01.01.2010-20.10.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Jaanus Ots AS TRK Sõprus Juhatuse liikme tasu 290 881 0 0 01.01.2010-20.10.2010 juhatuse liikme leping
OÜ Kümblus nõukogu ja juhatuse palgaandmed 2010. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus (leping või õigusakt)
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Krista Nõmm Pindi Kinnisvara AS Nõukogu liikme tasu 1 600 0 0 01.01.2010-31.12.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Kaja Martinson KÜ Mai 24 Nõukogu liikme tasu 1 600 0 0 01.01.2010-31.12.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Vladimir Klevtsov Pärnu Vene Gümnaasium Nõukogu liikme tasu 1 100 0 0 01.01.2010-31.12.2010 Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Aime Hoog OÜ Kümblus Juhataja töötasu 162 000 0 0 01.01.2010-31.12.2010 tööleping
OÜ Munga Maja juhatuse palgaandmed 2010. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus (leping või õigusakt)
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Mait Talvoja Pärnu Linnavalitsus Juhatuse liikme tasu 0 0 0 08.07.2010-31.12.2010  2010. aastal tasu ei makstud
Kaarel Koppel Pärnu Linnavalitsus Juhatuse liikme tasu 0 0 0 01.01.2010-08.07.2010  2010. aastal tasu ei makstud