Pärnu linna osalusega äriühingute 2011. aasta palgaandmed
AS Pärnu Vesi nõukogu ja juhatuse liikmete palgaandmed 2011. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus (leping või õigusakt)
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Jüri Rahu FIE Nõukogu liikme tasu 204,49     01.01.2011-31.12.2011 Pärnu LV korraldus
Eino-Jüri Laarmann - Nõukogu liikme tasu 204,49     01.01.2011-31.12.2011 Pärnu LV korraldus
Olavi Post AS Henkel Makrofleks Nõukogu liikme tasu 89,47     01.01.2011-31.12.2011 Pärnu LV korraldus
Heiti Hendrikson AS Taastusravikeskus Estonia Nõukogu liikme tasu 204,49     01.01.2011-31.12.2011 Pärnu LV korraldus
Garri Suuk AS Pärnu Vesi Juhatuse esimehe tasu 35 279,28     01.01.2011-31.12.2011 Juhatuse esimehe leping
Tulemustasu   1 500   AS Pärnu Vesi nõukogu koosoleku protokoll  
Lisatasu   556   AS Pärnu Vesi nõukogu koosoleku protokoll 
AS Taastusravikeskus Estonia nõukogu ja juhatuse palgaandmed 2011. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus (leping või õigusakt)
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Peeter Võrk   Nõukogu esimehe tasu 6 239,03 0 0 01.01.2011-24.10.2011 Pärnu LV korraldus; nõukogu liikme leping
Virve Pichen AS Pärnu REV Nõukogu esimehe tasu 1 430,41 0 0 25.10.2011-31.12.2011 Pärnu LV korraldus; nõukogu liikme leping
Teet Kurs OÜ Paikre Nõukogu liikme tasu 121,42 0 0 01.01.2011-31.12.2011 Pärnu LV korraldus
Jüri Lebedev LL Merge Grupp AS Nõukogu liikme tasu 102,24 0 0 01.01.2011-31.12.2011 Pärnu LV korraldus
Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskus Nõukogu liikme tasu 162,95 0 0 01.01.2011-31.12.2011 Pärnu LV korraldus  
Sulev Alajõe Pärnu Kolledž Nõukogu liikme tasu 140,59 0 0 07.04.2011-31.12.2011 Pärnu LV korraldus 
Cardo Remmel AS TRK Estonia  Juhatuse esimehe tasu 34 893,61 0 0 01.01.2011-31.12.2011 juhatuse liikme  leping 
OÜ Kümblus nõukogu ja juhatuse palgaandmed 2011. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus (leping või õigusakt)
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Krista Nõmm Pindi Kinnisvara AS Nõukogu liikme tasu 38,34 0 0 01.01.2011-31.12.2011 Pärnu LV korraldus
Kaja Martinson KÜ Mai 24 Nõukogu liikme tasu 38,34 0 0 01.01.2011-31.12.2011 Pärnu LV korraldus
Vladimir Klevtsov Pärnu Vene Gümnaasium Nõukogu liikme tasu 25,56 0 0 01.01.2011-31.12.2011 Pärnu LV korraldus
Aime Hoog OÜ Kümblus Juhataja töötasu 10 353,71 0 0 01.01.2011-31.12.2011 tööleping
OÜ Pärnu Haldusteenused palgaandmed 2011. a
Ametiisiku nimi Ametiisiku põhitööandja Tasu liik Töötasu liik Periood alg- ja lõppkuupäevaga Maksmise alus (leping või õigusakt)
Põhipalk Lisatasud, hüvitised Muud tasud
Raul Sarandi OÜ Pärnu Haldusteenused Juhatuse liikme tasu 12221 0 0 10.01.2011-31.12.2011  Juhatuse liikme tasu
Maksmise alus:
Pärnu LV 30.11.2009 korraldus nr 604
Pärnu LV 25.01.2010 korraldus nr 48