PÄRNU LINNAVALITSUSE AMETIISIKUTE 2009. AASTA PALGAANDMED
Ametiisiku andmed Töötasu liik Palga (tasu) kogusumma (veerud 3-5) Periood (ametiisikuna teenistuses oldud või töötatud aja alg-ja lõppkuupäev eelmisel aastal) Teenistus-või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus- tööleping, töövõtuleping)
Ametiisiku nimi Ametikoht Põhipalk (palgaastmele vastav palgamäär koos lubatud diferentseerimisega Lisatasud ja hüvitised kokku Muud tasud kokku
1 2 3 4 5 6 7 8
Toomas Kivimägi linnapea 57 195 5 000 11 439 73 634 19.11.2009-31.12.2009 valitud
Mart Viisitamm linnapea 581 046 46 196 93 454 720 696 01.01.2009-18.11.2009 valitud
Jane Mets abilinnapea 463 725 39 267   502 992 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Romek Kosenkranius abilinnapea 50 486     50 486 19.11.2009-31.12.2009 nimetatud
Annely Akkermann abilinnapea 41 137     41 137 19.11.2009-31.12.2009 nimetatud
Peeter Saunpere abilinnapea 442 174 39 267   481 441 01.01.2009-18.11.2009 nimetatud
Simmo Saar abilinnapea 497 452 44 267   541 719 01.01.2009-18.11.2009 nimetatud
Tiina Roht linnasekretär 467 596 39 267   506 863 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Andrus Haugas osakonna juhataja 309 524 26 000   335 524 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Ela Tomson osakonna juhataja 309 524 26 000   335 524 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Mait Talvoja osakonna juhataja 199 024     199 024 11.05.2009-31.12.2009 nimetatud
Piret Sai osakonna juhataja 309 656 26 000   335 656 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Kaido Koppel osakonna juhataja 309 523 26 000   335 523 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Reet Näkk osakonna juhataja 297 367 28 931   326 298 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Kaire Aamisepp osakonna juhataja 179 656     179 656 01.06.2009-31.12.2009 nimetatud
Kirsti Soontalu teenistuse juhataja 229 236 24 600   253 836 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Hanno Saks teenistuse juhataja 216 729 29 650   246 379 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Toomas Tomson teenistuse juhataja 222 491 18 600   241 091 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Karin Pärmann osakonna juhataja asetäitja - teenistuse juhataja 229 168 19 250   248 418 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Maire Nigul osakonna juhataja asetäitja - teenistuse juhataja 252 857 22 500   275 357 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Ago Raudsepp teenistuse juhataja 222 187 22 500   244 687 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Kristiina Kupper teenistuse juhataja 209 525 21 600   231 125 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Karri Tiigisoon teenistuse juhataja 281 143 24 000   305 143 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Aime Proos teenistuse juhataja 204 893 18 500   223 393 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Reet Salmu teenistuse juhataja 178 702 15 000   193 702 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Leili Hanson osakonna juhataja asetäitja  240 543 25 596   266 139 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Eve Vihmaru teenistuse juhataja 273 941 23 000   296 941 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Uno Koort spordinõunik 178 571 15 000   193 571 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Katrin Uutsalu haridusnõunik 191 615 16 600   208 215 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Evelin Talviste jurist 195 227 17 000   212 227 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Katri Pruul jurist 190 468 16 000   206 468 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Kaire Müür jurist 214 418 22 000   236 418 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Ada Kraak linnaarst 161 311 21 050   182 361 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Karin Holland pearaamatupidaja asetäitja 179 714 17 000   196 714 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Elo Juursalu linnavara peaspetsialist 123 588 19 893   143 481 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Kadri Tekko linnavara peaspetsialist 161 282 28 323   189 605 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Kerly Kirsipuu linnavara-ja ettevõtluse spetsialist 147 776 13 198   160 974 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Katrin Tsuiman vanurite ja puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist 180 454 15 675   196 129 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Raul Kivi kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist 155 893 15 675   171 568 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Tõnu Poopuu lastekaitse peaspetsialist 186 608 23 014   209 622 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Kaja Maasoo lastekaitsespetsialist 149 249 25 550   174 799 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Marko Truu lastekaitsespetsialist 149 405 18 036   167 441 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Eda Mirk lastekaitsespetsialist 137 558 13 936   151 494 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Tarmo Oidekivi lastekaitsespetsialist 146 136 12 550   158 686 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Kersti Teearu sotsiaalkonsultant 149 405 17 550   166 955 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Aita Tsupilo sotsiaalkonsultant 143 834 12 550   156 384 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Iris Ruut sotsiaalkonsultant 143 478 15 550   159 028 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Julika Uljanova sotsiaalkonsultant 54 471     54 471 03.08.2009-31.12.2009 nimetatud
Pilvi Tolmik avahooldusspetsialist 134 167 11 500   145 667 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Hiie Juhkam avahooldusspetsialist 133 237 11 500   144 737 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Ketri Kupper uimastiennetuse peaspetsialist 154 894 13 000   167 894 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Sigit Kasemets keskkonna peaspetsialist 175 485 13 000   188 485 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Eve Kukk riigihanke peaspetsialist 178 571 15 000   193 571 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Liivi Vaidla elamumajanduse peaspetsialist 155 869 18 400   174 269 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Jaan Põlma tehnovõrkude peaspetsialist 172 619 19 000   191 619 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Jaak Kanniste teede peaspetsialist 190 476 16 000   206 476 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Arvo Kase  heakorraspetsialist 118 452 17 212   135 664 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Janno Poopuu linnakunstnik 154 600 13 300   167 900 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Maili Sauväli ehitusjärelevalve insener 157 739 13 250   170 989 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Eve Rebina ehitusjärelevalve insener 158 400 18 250   176 650 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Mati Roossaar ehitusjärelevalve insener 184 656 20 500   205 156 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Peeter Kase ehitusjärelevalve insener 184 523 15 500   200 023 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Andrus Rebane kommunikatsioonide registri spetsialist 157 738 13 250   170 988 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Anne Mathiesen mõõdistustööde spetsialist 154 874 13 550   168 424 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Maie Kais muinsuskaitse peaspetsialist 112 607 15 563   128 170 30.03.2009-31.12.2009 nimetatud
Kadi Kalmus noorsootööspetsialist 145 447 13 200   158 647 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Endla Õunap rahvastikuregistri spetsialist 129 601 12 467   142 068 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Marina Rohtmäe rahvastikuregistri spetsialist 128 000 12 467   140 467 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Arvo Pille inspektor 73 398 645   74 043 15.07.2009-31.12.2009 nimetatud
Inge Laine nooreminspektor 89 143 9 054   98 197 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Malle Klemmer nooreminspektor 92 571 8 132   100 703 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud
Taivo Hunt nooreminspektor 92 571 8 132   100 703 01.01.2009-31.12.2009 nimetatud