PÄRNU LINNAVALITSUSE AMETIISIKUTE 2010. AASTA PALGAANDMED
Ametiisiku andmed Töötasu liik Palga (tasu) kogusumma (veerud 3-5) Periood (ametiisikuna teenistuses oldud või töötatud aja alg-ja lõppkuupäev eelmisel aastal) Teenistus-või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)
Ametiisiku nimi Ametikoht Põhipalk (palgaastmele vastav palgamäär koos lubatud diferentseerimisega Lisatasud ja hüvitised kokku Muud tasud kokku
1 2 3 4 5 6 7 8
Toomas Kivimägi linnapea 565 835   96 778 662 613 01.01.2010-31.12.2010 valitud
Jane Mets abilinnapea 458 534     458 534 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Romek Kosenkranius abilinnapea 458 559     458 559 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Annely Akkermann abilinnapea 418 621     418 621 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Tiina Roht linnasekretär 428 426     428 426 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Andrus Haugas osakonna juhataja 281 561     281 561 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Ela Tomson osakonna juhataja asetäitja  252 839 7 300   260 139 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Mait Talvoja osakonna juhataja 280 800     280 800 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Kaido Koppel osakonna juhataja 301 600     301 600 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Kaire Aamisepp osakonna juhataja 282 207     282 207 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Kirsti Soontalu teenistuse juhataja 217 742     217 742 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Toomas Tomson teenistuse juhataja 200 880     200 880 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Maire Nigul teenistuse juhataja 243 001 600   243 601 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Maria Murakas-Ollo Avalike suhete nõunik-teenistuse juhataja  135 101     135 101 01.05.2010-31.12.2010 nimetatud
Kristiina Laius Info vanemspetsialist-teenistuse juhataja 118 636     118 636 01.05.2010-31.12.2010 nimetatud
Anneli Lepp teenistuse juhataja 76 371     76 371 10.08.2010-31.12.2010 nimetatud
Aime Proos teenistuse juhataja 200 574     200 574 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Reet Salmu teenistuse juhataja 162 906     162 906 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Eve Vihmaru finantsjuht-teenistuse juhataja 270 000     270 000 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Karin Holland pearaamatupidaja-teenistuse juhataja 230 800     230 800 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Tiina Ruut pearaamatupidaja asetäitja 125 746     125 746 01.05.2010-31.12.2010 nimetatud
Anu Juurma-Saks Välissuhete-ja protokollinõunik 114 698     114 698 01.05.2010-31.12.2010 nimetatud
Uno Koort spordinõunik 141 814     141 814 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Katrin Uutsalu haridusnõunik 179 632     179 632 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Andrus Jürgens õigusnõunik 182 512     182 512 16.02.2010-31.12.2010 nimetatud
Evelin Talviste jurist 178 523     178 523 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Katri Pruul jurist 167 737     167 737 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Ada Kraak linnaarst 146 923     146 923 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Karin Pärmann linnavara peaspetsialist 207 902     207 902 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Elo Juursalu linnavara peaspetsialist 144 720     144 720 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Kadri Tekko linnavara peaspetsialist 144 762     144 762 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Katrin Tsuiman vanurite ja puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist 169 296     169 296 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Raul Kivi kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist 161 871     161 871 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Irene Peterson lastekaitse peaspetsialist 41 652     41 652 04.10.2010-31.12.2010 nimetatud
Kaja Maasoo lastekaitsespetsialist 125 664     125 664 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Marko Truu lastekaitsespetsialist 136 070     136 070 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Eda Mirk lastekaitsespetsialist 133 137     133 137 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Tarmo Oidekivi lastekaitsespetsialist 125 752     125 752 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Kersti Teearu sotsiaalkonsultant 133 926     133 926 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Aita Tsupilo sotsiaalkonsultant 131 434     131 434 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Iris Ruut sotsiaalkonsultant 117 457     117 457 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Julika Uljanova sotsiaalkonsultant 133 752     133 752 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Ketri Kupper uimastiennetuse peaspetsialist 141 844 4 082   145 926 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Katri Sutt keskkonna peaspetsialist 58 137     58 137 03.08.2010-31.12.2010 nimetatud
Eve Kukk riigihanke peaspetsialist 163 350     163 350 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Liivi Vaidla elamumajanduse peaspetsialist 141 363     141 363 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Jaan Põlma tehnovõrkude peaspetsialist 156 600     156 600 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Jaak Kanniste teede peaspetsialist 172 822     172 822 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Valentina Klaus teedespetsialist 86 502     86 502 01.05.2010-31.12.2010 nimetatud
Arvo Kase  heakorraspetsialist 118 800     118 800 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Janno Poopuu linnakunstnik 143 641     143 641 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Maivi Sauväli ehitusjärelevalve insener 144 045 6 605   150 650 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Eve Rebina ehitusjärelevalve insener 139 589 10 822   150 411 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Mati Roossaar ehitusjärelevalve insener 167 881 5 000   172 881 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Andrus Rebane kommunikatsioonide registri spetsialist 143 150     143 150 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Anne Mathiesen mõõdistustööde spetsialist 146 402     146 402 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Endla Õunap rahvastikuregistri spetsialist 115 867 15 120   130 987 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Marina Rohtmäe rahvastikuregistri spetsialist 87 513     87 513 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Ülle Juurik sisekontrolliteenistuse vanemspetsialist 165 054     165 054 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Ester Märss eelarve peaspetsialist 162 000     162 000 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Arvo Pille inspektor 151 646     151 646 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Inge Laine nooreminspektor 82 169     82 169 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Malle Klemmer nooreminspektor 96 307     96 307 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Taivo Hunt nooreminspektor 96 307     96 307 01.01.2010-31.12.2010 nimetatud
Eiki Jaanoja nooreminspektor 79 684     79 684 22.02.2010-31.12.2010 nimetatud