Pärnu Linnavalitsuse ametiisikute 2011. aasta palgaandmed
Ametiisiku andmed Töötasu liik Palga (tasu) kogusumma (veerud 3-5) Periood (ametiisikuna teenistuses oldud või töötatud aja alg-ja lõppkuupäev eelmisel aastal) Teenistus-või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)
Ametiisiku nimi Ametikoht Põhipalk (palgaastmele vastav palgamäär koos lubatud diferentseerimisega Lisatasud ja hüvitised kokku Muud tasud kokku
1 2 3 4 5 6 7 8
Toomas Kivimägi linnapea 36 061,20     5939,34 42 000,54   01.01.2011-31.12.2011 valitud
Jane Mets abilinnapea 29 377,49       29 377,49   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Romek Kosenkranius abilinnapea 29 345,57       29 345,57   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Meelis Kukk abilinnapea 17 942,82       17 942,82   01.05.2011-31.12.2011 nimetatud
Tiina Roht linnasekretär 26 536,20       26 536,20   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Andrus Haugas osakonna juhataja 18 016,22       18 016,22   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Ela Tomson osakonna juhataja asetäitja  14 860,21       14 860,21   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Mait Talvoja osakonna juhataja 17 946,37       17 946,37   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Kaido Koppel osakonna juhataja 19 940,42       19 940,42   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Kaire Aamisepp osakonna juhataja 16 942,40       16 942,40   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Toomas Tomson teenistuse juhataja 12 882,00   52,00     12 934,00   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Maire Nigul teenistuse juhataja 15 586,62       15 586,62   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Maria Murakas-Ollo avalike suhete nõunik-teenistuse juhataja  12 404,73       12 404,73   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Kristiina Laius Info vanemspetsialist-teenistuse juhataja 11 454,88   398,25     11 853,13   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Anneli Lepp peaspetsialist-teenistuse juhataja 12 192,62   396,00     12 588,62   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Reet Salmu teenistuse juhataja 10 353,60   125,00     10 478,60   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Eve Vihmaru finantsjuht-teenistuse juhataja 16 565,90       16 565,90   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Karin Holland pearaamatupidaja-teenistuse juhataja 16 746,78   145,00     16 891,78   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Tiina Ruut pearaamatupidaja asetäitja 12 384,51       12 384,51   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Anu Juurma-Saks välissuhete-ja protokollinõunik 11 028,86       11 028,86   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Uno Koort spordinõunik 8 283,03       8 283,03   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Katrin Uutsalu haridusnõunik 11 718,83   261,75     11 980,58   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Andrus Jürgens õigusnõunik 13 708,59       13 708,59   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Evelin Talviste jurist 11 447,23       11 447,23   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Terje Vahemäe jurist 10 025,65       10 025,65   01.03.2011-31.12.2011 nimetatud
Katri Pruul jurist 11 043,96       11 043,96   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Ada Kraak linnaarst 9 443,59   500,00     9 943,59   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Karin Pärmann linnavara peaspetsialist 13 287,25       13 287,25   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Elo Juursalu linnavara peaspetsialist 9 177,02   368,13     9 545,15   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Kadri Tekko linnavara peaspetsialist 9 251,38       9 251,38   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Katrin Tsuiman puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist 10 714,86       10 714,86   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Raul Kivi kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist 11 942,23   206,00     12 148,23   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Irene Peterson lastekaitse peaspetsialist 7 373,41       7 373,41   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Kaja Maasoo lastekaitsespetsialist 8 662,56       8 662,56   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Marko Truu lastekaitsespetsialist 8 662,56   667,02     9 329,58   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Eda Mirk lastekaitsespetsialist 8 684,40       8 684,40   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Kristi Jeeger lastekaitsespetsialist 2 493,77       2 493,77   19.09.2011-31.12.2011 nimetatud
Kersti Teearu sotsiaalkonsultant 8 629,75       8 629,75   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Aita Tsupilo sotsiaalkonsultant 8 653,77       8 653,77   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Svetlana Järvela sotsiaalkonsultant 6 939,08       6 939,08   07.03.2011-31.12.2011 nimetatud
Mirjam Lank sotsiaalkonsultant 5 953,78       5 953,78   25.04.2011-31.12.2011 nimetatud
Ketri Kupper vanurite hoolekande peaspetsialist 8 888,83   858,98     9 747,81   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Katri Sutt keskkonna peaspetsialist 8 964,33   342,19     9 306,52   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Eve Kukk riigihanke peaspetsialist 10 375,43   30,89     10 406,32   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Liivi Vaidla elamumajanduse peaspetsialist 9 293,58       9 293,58   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Jaan Põlma tehnovõrkude peaspetsialist 10 034,21       10 034,21   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Jaak Kanniste teede peaspetsialist 10 848,90       10 848,90   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Valentina Klaus teedespetsialist 8 283,01       8 283,01   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Toomas Tammela liikluse spetsialist 8 283,01   87,62     8 370,63   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Arvo Kase  heakorraspetsialist 7 662,49   469,34     8 131,83   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Janno Poopuu linnakunstnik 9 187,82       9 187,82   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Liina Hansen muinsuskaitse peaspetsialist 5 615,89       5 615,89   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Maivi Sauväli ehitisregistri spetsialist 9 149,28   663,80     9 813,08   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Eve Rebina ehitusjärelevalve insener 9 284,52   1 352,27     10 636,79   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Mati Roossaar ehitusjärelevalve insener 10 880,87   1 351,82     12 232,69   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Andrus Rebane kommunikatsioonide registri spetsialist 9 145,80       9 145,80   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Anne Mathiesen mõõdistustööde peaspetsialist 9 352,81   502,23     9 855,04   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Reti Arroval mõõdistustööde registri spetsialist 8 826,95   169,36     8 996,31   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Marje Ormisson kommunikatsiooniplaanide spetsialist 7 546,87   105,55     7 652,42   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Endla Õunap rahvastikuregistri spetsialist 7 220,82   525,03     7 745,85   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Marina Rohtmäe rahvastikuregistri spetsialist 6 532,82   247,83     6 780,65   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Kirsti Soontalu teenistuse juhataja 13 897,50       13 897,50   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Ester Märss eelarve peaspetsialist 12 424,44       12 424,44   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Arvo Pille inspektor 9 201,76       9 201,76   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Inge Laine nooreminspektor 4 125,25   245,00     4 370,25   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Malle Klemmer nooreminspektor 5 990,91   270,00     6 260,91   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Taivo Hunt nooreminspektor 6 137,00   590,34     6 727,34   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Eiki Jaanoja nooreminspektor 4 011,29   125,00     4 136,29   01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Ago Raudsepp ehituse peaspetsialist 13139,71 287,00   13426,71 01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Pilvi Tolmik avahooldusspetsialist 8021,69 201,00   8222,69 01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Hiie Juhkam avahooldusspetsialist 7610,02 69,00   7979,02 01.01.2011-31.12.2011 nimetatud
Anne Sepping vanurite hoolekande spetsialist 8489,59     8489,59 01.01.2011-31.12.2011 nimetatud