PÄRNU LINNAVALITSUSE AMETIISIKUTE 2012. AASTA PALGAANDMED
Ametiisiku andmed Töötasu liik Palga (tasu) kogusumma (veerud 3-5) Periood (ametiisikuna teenistuses oldud või töötatud aja alg-ja lõppkuupäev eelmisel aastal) Teenistus-või töösuhte vorm (teenistusse nimetamine, valimine, teenistus-, tööleping, töövõtuleping)
Ametiisiku nimi Ametikoht Põhipalk (palgaastmele vastav palgamäär koos lubatud diferentseerimisega Lisatasud ja hüvitised kokku Muud tasud kokku
1 2 3 4 5 6 7 8
Toomas Kivimägi linnapea 34 240,14     5832,37 40 072,51   01.01.2012-31.12.2012 valitud
Jane Mets abilinnapea 29 143,69       29 143,69   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Romek Kosenkranius abilinnapea 29 143,70       29 143,70   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Meelis Kukk abilinnapea 26 842,92       26 842,92   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Tiina Roht linnasekretär 27 147,94       27 147,94   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Andrus Haugas osakonna juhataja 17 946,36   300,00     18 246,36   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Ela Tomson osakonna juhataja asetäitja  14 559,23       14 559,23   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Mait Talvoja osakonna juhataja 17 946,38   300,00     18 246,38   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Kaido Koppel osakonna juhataja 18 066,89   300,00     18 366,89   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Aika Kaukver osakonna juhataja 11 556,37       11 556,37   02.05.2012-31.12.2012 nimetatud
Toomas Tomson teenistuse juhataja 12 838,58   185,24     13 023,82   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Maire Nigul teenistuse juhataja 15 879,48       15 879,48   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Kirsti Soontalu sisekontrolör 13 873,93       13 873,93   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Maria Murakas-Ollo Avalike suhete nõunik-teenistuse juhataja  12 838,57       12 838,57   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Kristiina Laius Info vanemspetsialist-teenistuse juhataja 11 568,78   518,78     12 087,56   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Anneli Lepp teenistuse juhataja 12 464,60   803,50     13 268,10   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Reet Salmu teenistuse juhataja 10 353,60       10 353,60   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Eve Vihmaru finantsjuht-teenistuse juhataja 16 565,90       16 565,90   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Karin Holland pearaamatupidaja-teenistuse juhataja 16 642,56       16 642,56   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Tiina Ruut pearaamatupidaja asetäitja 12 332,40       12 332,40   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Anu Juurma-Saks Välissuhete-ja protokollinõunik 11 080,37   190,00     11 270,37   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Uno Koort spordinõunik 8 283,00       8 283,00   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Katrin Uutsalu haridusnõunik 11 241,06       11 241,06   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Andrus Jürgens õigusnõunik/jurist 14 238,43       14 238,43   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Kristi Matiisen õigusnõunik 3 163,63       3 163,63   10.09.2012-31.12.2012 nimetatud
Katri Pruul jurist 11 043,96       11 043,96   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Ada Kraak linnaarst 9 352,79       9 352,79   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Karin Pärmann linnavara peaspetsialist 13 287,23       13 287,23   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Elo Juursalu linnavara peaspetsialist 9 249,36       9 249,36   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Kadri Tekko linnavara peaspetsialist 9 249,35       9 249,35   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Katrin Tsuiman puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist 10 842,24   59,00     10 901,24   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Raul Kivi kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist 12 021,84       12 021,84   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Irene Peterson lastekaitse peaspetsialist 10 820,06       10 820,06   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Kaja Maasoo lastekaitsespetsialist 8 662,57       8 662,57   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Eda Mirk lastekaitsespetsialist 8 662,58       8 662,58   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Kersti Teearu sotsiaalkonsultant 8 596,94       8 596,94   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Aita Tsupilo sotsiaalkonsultant 8 662,57       8 662,57   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Svetlana Järvela sotsiaalkonsultant 8 105,89   181,00     8 286,89   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Mirjam Lank sotsiaalkonsultant 8 758,45   954,01     9 712,46   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Ketri Kupper vanurite hoolekande peaspetsialist 8 973,24   1 836,03     10 809,27   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Sigrit Kasemets keskkonna peaspetsialist 2 873,00       2 873,00   01.09.2012-31.12.2012 nimetatud
Eve Kukk riigihanke peaspetsialist 10 493,55   849,23     11 342,78   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Liivi Vaidla elamumajanduse peaspetsialist 9 249,36   757,50     10 006,86   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Jaan Põlma tehnovõrkude peaspetsialist 10 008,61       10 008,61   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Jaak Kanniste teede peaspetsialist 11 043,96       11 043,96   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Valentina Klaus teedespetsialist 8 346,89   392,13     8 739,02   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Toomas Tammela liikluse spetsialist 8 527,26   1 788,50     10 315,76   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Arvo Kase  heakorraspetsialist 7 794,12   1 297,06     9 091,18   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Janno Poopuu linnakunstnik 9 180,24       9 180,24   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Liina Hansen muinsuskaitse peaspetsialist 9 793,72   1 717,98     11 511,70   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Ago Raudsepp ehituse peaspetsialist 12 769,57   600,00     13 369,57   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Maivi Sauväli ehitusregistri spetsialist 9 469,81       9 469,81   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Eve Rebina ehitusjärelevalve insener 10 526,17       10 526,17   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Mati Roossaar ehitusjärelevalve insener 12 090,13       12 090,13   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Andrus Rebane kommunikatsioonide registri spetsialist 9 437,41       9 437,41   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Anne Mathiesen mõõdistustööde peaspetsialist 11 252,72   64,00     11 316,72   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Reti Arroval möödistustööde registri spetsialist 9 408,27       9 408,27   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Marje Ormisson kommunikatsiooniplaanide spetsialist 7 999,62       7 999,62   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Endla Õunap rahvastikuregistri spetsialist 7 840,36   359,83     8 200,19   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Marina Rohtmäe rahvastikuregistri spetsialist 7 281,34   205,00     7 486,34   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Ester Märss eelarve peaspetsialist 12 482,48   250,00     12 732,48   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Inge Laine menetleja 5 736,85   95,00     5 831,85   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Malle Klemmer menetleja 5 698,79   95,00     5 793,79   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Taivo Hunt menetleja 5 994,79   75,00     6 069,79   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Eiki Jaanoja menetleja 5 252,35       5 252,35   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Pilvi Tolmik avahooldusspetsialist 7 937,76   540,00     8 477,76   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Hiie Juhkam avahooldusspetsialist 7 937,76   540,00     8 477,76   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud
Anne Sepping laste hoolekande spetsialist 8 990,71       8 990,71   01.01.2012-31.12.2012 nimetatud