Pärnu Linnavalitsuse liikmete palgad 01.04.2013 seisuga
Struktuurüksuse nimi Ametikoha nimetus Eesnimi Perekonnanimi Koormus Põhipalk
LV liikmed Linnapea Toomas Kivimägi 1 2876,02
LV liikmed Abilinnapea Jane  Mets 1 2428,64
LV liikmed Abilinnapea Romek  Kosenkranius 1 2428,64
LV liikmed Abilinnapea Meelis  Kukk 1 2236,91
Sisekontrolör sisekontrolör Kirsti  Soontalu 1 1220,75
Linnakantselei Linnasekretär Tiina  Roht 1 2237,00
Linnakantselei Õigusnõunik Kristi  Matiisen 1 1216,00
Linnakantselei Info vanemspetsialist-teenistuse juhataja Kristiina  Laius 1 1059,25
Linnakantselei Rahvastikuregistri spetsialist Endla  Õunap 1 684,00
Linnakantselei Rahvastikuregistri spetsialist Marina  Rohtmäe 1 684,00
Linnakantselei Teenistuse juhataja Toomas  Tomson 1 1130,5
Haridus- Ja kultuuriosakond Osakonna juhataja Andrus Haugas Haugas 1 1581,75
Haridus- Ja kultuuriosakond Osakonna juhataja asetäitja Ela  Tomson 1 1306,25
Haridus- Ja kultuuriosakond Haridusnõunik Katrin Uutsalu 1 1011,75
Haridus- Ja kultuuriosakond Noorsoonõunik Reine  Tapp 1 893,0
Haridus- Ja kultuuriosakond Spordinõunik Uno  Koort 1 731,5
Haridus- Ja kultuuriosakond Üldhariduse peaspetsialist Virve Laube 1 802,75
Haridus- Ja kultuuriosakond Kutse- ja huvihariduse peaspetsialist Tõnu  Lapp 1 802,75
Haridus- Ja kultuuriosakond Alushariduse peaspetsialist Marga  Napp 1 988,0
Haridus- Ja kultuuriosakond Andmebaaside spetsialist Evelin Riis 1 712,5
Haridus- Ja kultuuriosakond Spetsialist Ulvi  Alekõrs 1 712,5
Haridus- Ja kultuuriosakond Rahvakultuuri peaspetsialist Alli  Põrk 1 698,25
Majandusosakond Osakonna juhataja Mait  Talvoja 1 1581,75
Majandusosakond Linnavara peaspetsialist Elo  Juursalu 1 817,00
Majandusosakond Ehituse peaspetsialist Ago  Raudsepp 1 1125,75
Majandusosakond Tehnovõrkude peaspetsialist Jaan  Põlma 1 883,5
Majandusosakond Teede peaspetsialist Jaak  Kanniste 1 973,75
Majandusosakond Liikluse spetsialist Toomas  Tammela 1 893,00
Majandusosakond Teedespetsialist Valentina Klaus 1 769,5
Majandusosakond Linnaaednik Piret  Unn 1 980,00
Majandusosakond Keskkonna peaspetsialist Sigrit  Kasemets 1 793,25
Majandusosakond Haljastuse spetsialist Kadri  Kõresaar 1 736,25
Majandusosakond Heakorraspetsialist Arvo  Kase 1 736,25
Majandusosakond Elamumajanduse peaspetsialist Liivi  Vaidla 1 817,00
Majandusosakond Teenistuse juhataja Reet  Salmu 1 912,00
Majandusosakond Inspektor Margot  Järvoja 1 650,00
Majandusosakond Nooreminspektor Inge Laine 1 515,00
Majandusosakond Nooreminspektor Malle   Klemmer 1 515,00
Majandusosakond Nooreminspektor Taivo  Hunt 1 515,00
Majandusosakond Nooreminspektor Eiki  Jaanoja 1 515,00
Planeerimisosakond Osakonna juhataja Kaido  Koppel 1 1581,75
Planeerimisosakond Linnaarhitekt Karri  Tiigisoon 1 1429,75
Planeerimisosakond Arhitekt Kristjan  Kullerkan 1 945,00
Planeerimisosakond Arhitekt Reeda  Agan 1 945,25
Planeerimisosakond Arhitekt Maie  Kais 1 945,00
Planeerimisosakond Muinsuskaitse peaspetsialist Liina   Hansen 1 888,25
Planeerimisosakond Peaspetsialist- teenistuse juhataja Anneli Lepp  Lepp 1 1097,25
Planeerimisosakond Linnaarengu vanemspetsialist Grete Kukk Kukk 1 800,00
Planeerimisosakond Mõõdistustööde registri spetsialist Reti  Arroval 1 888,25
Planeerimisosakond Kommunikatsioonide registri spetsialist Andrus  Rebane 1 831,25
Planeerimisosakond Plaanide registri spetsialist Annika  Kullerkan 1 888,25
Planeerimisosakond Mõõdistustööde spetsialist Anne  Mathiesen 1 992,75
Planeerimisosakond Maa peaspetsialist Merje  Luik 1 931,00
Planeerimisosakond Teenistuse juhataja Maire  Nigul 1 1401,25
Planeerimisosakond Planeeringute peaspetsialist Ülle  Tuulik 1 973,75
Planeerimisosakond Ehitisregistri spetsialist Maivi  Sauväli 1 836,00
Planeerimisosakond Ehitusjärelevalve insener Eve  Rebina 1 926,25
Planeerimisosakond Ehitusjärelevalve insener Mati  Roossaar 1 1064,00
Planeerimisosakond Ehituslubade spetsialist Risto  Kikkas 1 1097,25
Planeerimisosakond Ehituslubade spetsialist Merike  Vili 1 1035,50
Planeerimisosakond Linnakunstnik Janno  Poopuu 1 812,25
Sotsiaalosakond Osakonna juhataja Aika  Kaukver 1 1581,75
Sotsiaalosakond Lastekaitse peaspetsialist Irene  Peterson 1 954,75
Sotsiaalosakond Vanurite ja puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist Katrin   Tsuiman 1 954,75
Sotsiaalosakond Sotsiaalkonsultant-juhtumikorraldaja Anne   Sepping 1 764,75
Sotsiaalosakond Kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Raul  Kivi  1 1005,00
Sotsiaalosakond Linnaarst Ada  Kraak 1 826,50
Sotsiaalosakond Avahooldusspetsialist Pilvi  Tolmik 1 698,25
Sotsiaalosakond Avahooldusspetsialist Hiie  Juhkam 1 698,25
Sotsiaalosakond Lastekaitsespetsialist Kaja  Maasoo 1 764,75
Sotsiaalosakond Lastekaitsespetsialist Elo  Tenusaar 1 725,00
Sotsiaalosakond Lastekaitsespetsialist Eda  Mirk 1 764,75
Sotsiaalosakond Lastekaitsespetsialist Mari  Tikerpuu 1 725,00
Sotsiaalosakond Sotsiaalkonsultant Kersti  Teearu 1 764,75
Sotsiaalosakond Sotsiaalkonsultant Aita  Tsupilo 1 764,75
Sotsiaalosakond Sotsiaalkonsultant Svetlana  Järvela 1 764,75
Sotsiaalosakond Sotsiaalkonsultant Mirjam  Lank 1 764,75
Sotsiaalosakond Sotsiaalkonsultant Iris Ruut TSP 721,88
Sotsiaalosakond Sotsiaalkonsultant Julika  Uljanova TSP 721,67
Sotsiaalosakond Vanurite hoolek.peaspets. Ketri   Kupper 1 954,75
Sotsiaalosakond Sotsiaalinfo operaator Liili  Lemmergas 1 560,50
Sotsiaalosakond Finantsjuht-teenistuse juhataja Eve  Vihmaru 1 1458,25
Sotsiaalosakond Eelarve peaspetsialist Ester  Märss 1 1097,25
Sotsiaalosakond Eelarvespetsialist Kirsti   Toodu 1 1035,50