PÄRNU LINNAVALITSUSE STRUKTUURÜKSUSTE KOOSSEIS
seisuga 25.09.2017
STRUKTUURIS TEENISTUSKOHTI         134,50
Linnavalitsuse liikmeid         4,00
Ametikohti         84,00
Töökohti         46,50
TEENISTUSKOHTADE TÄITMINE         130,50
Täidetud ametikohti         84,00
Täidetud töökohti         46,50
Täitmata teenistuskohti          0,00
ISIKKOOSSEIS         135,00
Ametnikke         84
Töötajaid         47
Linnavalitsuse liikmeid         4
TÄITMATA TEENISTUSKOHTI Ametikohti Töökohti  
         
Jrk Struktuuriüksus, teenistuskoha nimetus Ametikohti Töökohti Täitmata Kokku Nimi
LINNAVALITSUSE LIIKMED  4,00 0,00 0,00 4,0  
1 Linnapea 1,00       Romek Kosenkranius
2 Abilinnapea 1,00       Rainer Aavik
3 Abilinnapea 1,00       Jane Mets
4 Abilinnapea 1,00       Meelis Kukk
SISEKONTROLÖR 1,00 0,00 0,00 1,0  
1 Sisekontrolör 1,00       Kirsti Soontalu
AVALIKE SUHETE TEENISTUS 0,00 3,00 0,00 3,0  
1 Avalike suhete teenistuse juhataja   1,00     Anu Juurma-Saks
2 Avalike suhete nõunik   1,00     Gerli Kõiv
3 Kodulehekülje toimetaja   1,00     Cessy Männik
KANTSELEI  6,00 16,00 0,00 22,0  
1 Linnasekretär 1,00       Tiina Roht
2 Õigusnõunik 1,00       Kristi Matiisen
3 Personalispetsialist   1,00     Tiia Aur
4 Volikogu nõunik   1,00     Merike Lille
5 Jurist   1,00     Evelin Talviste
6 Riigihanke peaspetsialist   1,00     Eve Kukk
Asjaajamis- ja haldusteenistus 3,00 10,00 0,00 13,0  
1 Teenistuse juhataja 1,00       Kristiina Laius
2 Arhivaar   1,00     Regina Karu
3 Infospetsialist   1,00     Marju Virkus
4 Infospetsialist   1,00     Tene Johanson
5 Infospetsialist   1,00     Liia Arukase
6 Infospetsialist   1,00     Birgit Sild
7 Infospetsialist   1,00     Annika Tuulik
8 Infospetsialist   1,00     Reet Heldja
10 Referent   1,00     Taimi Hints-Nielsen
11 Rahvastikuregistri spetsialist 1,00       Endla Õunap
12 Rahvastikuregistri spetsialist 1,00       Marina Rohtmäe
13 Haldusspetsialist   1,00     Andres Kukk
14 Bussijuht   1,00     Aivo Paulberg
Infotehnoloogia teenistus 1,00 2,00 0,00 3,0  
1 Teenistuse juhataja 1,00       Toomas Tomson
2 Süsteemiadministraator   1,00     Sander Blehner
3 Infotehnoloog   1,00     Genno Aug
HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND  11,00 2,00 0,00 13,0  
1 Osakonna juhataja 1,00       Andrus Haugas
2 Osakonna juhataja asetäitja 1,00       Ela Tomson
3 Haridusnõunik 1,00       Katrin Markii
4 Noorsoonõunik 1,00       Reine Tapp
5 Spordinõunik 1,00       Uno Koort
6 Üldhariduse peaspetsialist 1,00       Virve Laube
7 Huvi- ja alushariduse spetsialist 1,00       Kadri Rebane
8 Alushariduse peaspetsialist 1,00       Marga Napp
9 Andmebaaside spetsialist 1,00       Evelin Tormilind
10 Spetsialist 1,00       Ulvi Alekõrs 
11 Rahvakultuuri peaspetsialist 1,00       Alli Põrk
12 Reklaamitoimetaja   1,00     Tõiv Jõul
13 Vanemspetsialist   1,00     Katrin Kukk
MAJANDUSOSAKOND 17,00 4,00 0,00 21,0  
1 Osakonna juhataja 1,00       Mait Talvoja
2 Linnavara peaspetsialist   1,00     Karin Pärmann
3 Linnavara peaspetsialist   1,00     Kadri Tekko
4 Jurist   1,00     Taavi Käärid
5 Ehituse peaspetsialist 1,00       Ago Raudsepp
6 Ehituse spetsialist   1,00     Rauno Lee
7 Tehnovõrkude peaspetsialist 1,00       Jaan Põlma
8 Teede peaspetsialist 1,00       Jaak Kanniste
9 Liikluse spetsialist 1,00       Toomas Tammela
10 Teedespetsialist 1,00       Valentina Klaus
11 Linnaaednik 1,00       Piret Unn
12 Keskkonna peaspetsialist 1,00       Sigrit Kasemets
13 Haljastuse spetsialist 1,00       Kadri Kõresaar
14 Heakorraspetsialist 1,00       Arvo Kase
15 Elamumajanduse peaspetsialist 1,00       Liivi Vaidla
Korrakaitseteenistus   0,00 0,00 0,0  
1 Teenistuse juhataja 1,00       Reet Salmu
2 Vanemmenetleja 1,00       Margot Järvoja
3 Menetleja 1,00       Inge Laine
4 Menetleja 1,00       Piret Saar
5 Menetleja 1,00       Taivo Hunt
6 Menetleja 1,00       Aleksandr Bõstrov
PLANEERIMISOSAKOND 21,00 5,00 0,00 26,0  
1 Osakonna juhataja 1,00       Kaido Koppel
2 Linnaarhitekt 1,00       Henri Eessalu
3 Arhitekt 1,00       Merilin Rosenberg
4 Arhitekt 1,00       Reeda Agan
5 Arhitekt 1,00       Kristi Kalamees
6 Arhitekt 1,00       Kadri Karjus
7 Linnakunstnik 1,00       Janno Poopuu
8 Jurist   1,00     Piret Tõnnus-Saks
9 Planeeringute peaspetsialist 1,00       Ülle Tuulik
10 Mõõdistustööde registri spetsialist 1,00       Reti Arroval
11 Kommunikatsioonide registri spetsialist 1,00       Andrus Rebane
12 Kommunikatsiooniplaanide spetsialist   1,00     Marje Ormisson 
13 Plaanide registri spetsialist 1,00       Annika Kullerkan
14 Mõõdistustööde peaspetsialist 1,00       Anne Mathiesen
15 Maa peaspetsialist 1,00       Merje Luik
Arenguteenistus 2,00 3,00 0,00 5,0  
1 Teenistuse juhataja 1,00       Anneli Lepp
2 Arenguprojektide koordinaator   1,00     Mirje Auksmann
3 Ettevõtluse arengu peaspetsialist   1,00     Aare Raev
4 Turismi peaspetsialist   1,00     Orvika Reilend
5 Linnaarengu peaspetsialist 1,00       Merle Mägi
Ehitusjärelevalve teenistus 6,00 0,00 0,00 6,0  
1 Teenistuse juhataja 1,00       Maire Nigul
2 Ehitisregistri spetsialist 1,00       Eve Rebina
3 Ehitusjärelevalve insener 1,00       Ago Randorg
4 Ehitusjärelevalve insener 1,00       Mati Roossaar
5 Ehituslubade spetsialist 1,00       Risto Kikkas
6 Järelevalveinsener-menetleja 1,00       Hillar Sojonen
SOTSIAALOSAKOND 24,00 0,50 0,00 24,5  
1 Osakonna juhataja 1,00       Aika Kaukver
2 Linnaarst 1,00       Ada Kraak
3 Kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist 1,00       Raul Kivi
4 Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist 1,00       Viktooria Hrabrova
5 Eakate hoolekande peaspetsialist 1,00       Iris Ruut
6 Eestkostespetsialist 1,00       Veronika Ahtijainen
7 Avahooldusspetsialist 1,00       Pilvi Tolmik
8 Avahooldusspetsialist 1,00       Hiie Juhkam
9 Sotsiaalkonsultant 1,00       Katrin Jäärats
10 Sotsiaalkonsultant 1,00       Aita Tsupilo
11 Sotsiaalkonsultant 1,00       Svetlana Järvela
12 Sotsiaalkonsultant 1,00       Sirje Tali
13 Sotsiaalkonsultant 1,00       Maire Matsiselts
14 Sotsiaalkonsultant 1,00       Merilin Meius
15 Sotsiaalkonsultant 1,00       Krista Tatra
16 Sotsiaalkonsultant 1,00       Liisa Saks
17 Sotsiaalregistri spetsialist 1,00       Liili Lemmergas
18 Andmesisestaja-kassapidaja   0,50     Reet Sermandi
19 Eluasemeteenuste spetsialist-sotsiaalkonsultant 1,00       Kristi Kähär
  Lastekaitseteenistus          
1 Teenistuse juhataja 1,00       Jaana Kannistu
2 Lastekaitsespetsialist 1,00       Irma Vaher
3 Lastekaitsespetsialist 1,00       Kristel Kambek
4 Lastekaitsespetsialist 1,00       Galina Rannama
5 Lastekaitsespetsialist 1,00       Maria Merila
6 Lastekaitsespetsialist 1,00       Mirjam Lank
FINANTSJUHTIMISTEENISTUS 4,00 0,00 0,00 4,0  
1 Finantsjuht-teenistuse juhataja 1,00       Eve Vihmaru
2 Eelarve peaspetsialist 1,00       Kirsti Toodu
3 Eelarvespetsialist 1,00       Triin Tillart
4 Eelarvespetsialist 1,00       Margit Hmelevskoi
RAAMATUPIDAMISE TEENISTUS 0,00 16,00 0,00 16,0  
1 Pearaamatupidaja-teenistuse juhataja   1,00     Karin Holland
2 Pearaamatupidaja asetäitja   1,00     Gethri Eisenschmidt
3 Vanemraamatupidaja   1,00     Marina Simkina
4 Vanemraamatupidaja   1,00     Astrid Toodo
5 Vanemraamatupidaja   1,00     Tiia Lint
6 Vanemraamatupidaja   1,00     Sinaida Mumm
7 Vanemraamatupidaja   1,00     Kai Ojassalu
8 Vanemraamatupidaja   1,00     Tiia Vaher
9 Vanemraamatupidaja   1,00     Inga Laur
10 Vanemraamatupidaja   1,00     Rena Lahtvee
11 Vanemraamatupidaja   1,00     Tiina Ruut
12 Vanemraamatupidaja   1,00     Aime Tamm
14 Raamatupidaja   1,00     Virge Varep
15 Raamatupidaja   1,00     Taimi Martinson
16 Raamatupidaja   1,00     Marika Pärna
17 Raamatupidaja   1,00     Ljubov Jürgenson