PÄRNU LINNAVALITSUSE STRUKTUURÜKSUSTE KOOSSEIS
seisuga 01.01.2018
STRUKTUURIS TEENISTUSKOHTI         185,00
Linnavalitsuse liikmeid         5,00
Ametikohti         66,00
Töökohti         114,00
TEENISTUSKOHTADE TÄITMINE         180,00
Täidetud töökohti         59,00
Täidetud ametikohti         101,00
Täitmata teenistuskohti          20,00
ISIKKOOSSEIS         0,00
Ametnikke         0
Töötajaid         0
Linnavalitsuse liikmeid         0
TÄITMATA TEENISTUSKOHTI Töökoht Ametikoht  
1 Osavallakeskuse juhataja (Paikuse)   1,00  
2 Siseaudiitor-teenistuse juhataja   1,00  
3 Haldusspetsialist-autojuht   1,00      
4 Jurist 1,00      
5 Personalispetsialist 1,00    
6 Teabekorralduseteenistuse juhataja   1,00  
7 Andmekaitsespetsialist   1,00      
8 Süsteemiadministraator 1,00        
9 Üldhariduse spetsialist   1,00      
10 Alushariduse spetsialist   1,00      
11 Kultuuritöö spetsialist 1,00        
12 Kultuuri-ja sporditöö spetsialist   1,00      
13 Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja   1,00  
14 Vanemmenetleja   1,00  
15 Planeeringute spetsialist   1,00  
16 Ehitusjärelevalveinsener-menetleja   1,00      
17 Ettevõtluse spetsialist 1,00        
18 Turismiarendusespetsialist 1,00        
19 Rahvatervise spetsialist   1,00  
20 Lastekaitsespetsialist   1,00  
Jrk Struktuuriüksus, teenistuskoha nimetus Töökoht Ametikoht Täitmata Kokku Nimi
LINNAVALITSUSE LIIKMED  0,00 5,00 0,00 5,0  
1 Linnapea   1,00     Romek Kosenkranius
2 Abilinnapea   1,00     Rainer Aavik
3 Abilinnapea   1,00     Meelis Kukk
4 Abilinnapea   1,00     Siim Suursild
5 Abilinnapea   1,00     Marko Šorin
PAIKUSE OSAVALLAKESKUS 0,00 0,00 1,00 1,0  
1 Osavallakeskuse juhataja     1,00    
AUDRU OSAVALLAKESKUS 0,00 1,00 0,00 1,0  
1 Osavallakeskuse juhataja   1,00     Priit Annus
TÕSTAMAA OSAVALLAKESKUS 0,00 1,00 0,00 1,0  
1 Osavallakeskuse juhataja   1,00     Anu Peterson
SISEAUDITI TEENISTUS 0,00 1,00 1,00 2,0  
1 Siseaudiitor-teenistuse juhataja     1,00   TÄITMATA
2 Siseaudiitor    1,00     Kirsti Soontalu
AVALIKE SUHETE TEENISTUS 4,00 0,00 0,00 4,0  
1 Teenistuse juhataja 1,00       Anu Juurma-Saks
2 Avalike suhete nõunik 1,00       Gerli Kõiv
3 Kodulehekülje toimetaja 1,00       Cessy Männik
4 Sptsialist 1,00       Jane Avamere
KANTSELEI  19,00 12,00 6,00 37,0  
1 Linnasekretär   1,00     Tiina Roht
2 Õigusnõunik    1,00     Katri Pruul
3 Haldusspetsialist 1,00       Andres Kukk
4 Haldusspetsialist/autojuht     1,00   TÄITMATA
Õigus- ja personaliteenistus          
1 Teenistuse juhataja   1,00     Kristi Matiisen
2 Jurist 1,00       Taavi Käärid
3 Jurist 1,00       Evelin Talviste
4 Jurist 1,00       Piret Tõnnus-Saks
5 Jurist     1,00   TÄITMATA (ajutiselt)
7 Riigihangete juhtivspetsialist 1,00       Eve Paas
8 Riigihangete peaspetsialist 1,00       Eve Kukk
9 Personali peaspetsialist 1,00       Tiia Aur
10 Personalispetsialist     1,00   TÄITMATA 
Volikogu teenistus          
1 Teenistuse juhataja 1,00       Erik Reinhold
2 Nõunik 1,00       Merike Lille
Teabekorralduse teenistus          
1 Teenistuse juhataja     1,00   TÄITMATA
2 Info vanemspetsialist   1,00     Kristiina Laius
3 Infospetsialist 1,00       Liia Arukase
4 Infospetsialist 1,00       Tene Johanson
5 Infospetsialist 1,00       Birgit Sild
6 Infospetsialist 1,00       Annika Tuulik
7 Infospetsialist 1,00       Reet Heldja
8 Infospetsialist 1,00       Marju Virkus
9 Andmekaitsespetsialst     1,00   TÄITMATA
10 Arhivaar 1,00       Regina Karu
11 Referent 1,00       Taimi Hints-Nielsen
Perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistri teenistus            
1 Peaspetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Kristina Jürissoo
2 Peaspetsialist    1,00     Liis Rausk
3 Spetsialist   1,00     Marina Rohtmäe
4 Spetsialist   1,00     Endla Õunap
5 Infospetsialist-registripidaja   1,00     Riita Lillemets
6 Infospetsialist-registripidaja   1,00     Maigi Reepalu
7 Infospetsialist-registripidaja   1,00     Liia Oidjärv
Infotehnoloogia teenistus          
1 Arendusjuht-teenistuse juhataja   1,00     Sander Blehner
2 Süsteemiadministraator     1,00   TÄITMATA
3 Infotehnoloog 1,00       Genno Aug
4 Analüütik 1,00       Annemarii Hunt
HARIDUSOSAKOND 1,00 7,00 2,00 10,0  
1 Osakonna juhataja   1,00     Ene Täht
2 Haridusnõunik   1,00     Katrin Markii
3 Noorsoonõunik   1,00     Reine Tapp
4 Üldhariduse peaspetsialist   1,00     Virve Laube
5 Üldhariduse spetsialist     1,00   TÄITMATA
6 Alushariduse peaspetsialist   1,00     Marga Napp
7 Alushariduse spetsialist     1,00   TÄITMATA
8 Noorsootöötaja 1,00       Katrin Zagorski
9 Huvihariduse spetsialist   1,00     Kadri Rebane
10 Andmebaaside spetsialist   1,00     Evelin Tormilind
KULTUURI- JA SPORDITEENISTUS 1,00 4,00 2,00 7,0  
1 Teenistuse juhataja   1,00     Andrus Haugas
2 Kultuuritöö peaspetsialist   1,00     Alli Põrk
3 Kultuuritöö vanemspetsialist   1,00     Katrin Kukk
4 Kultuuritöö spetsialist     1,00   TÄITMATA
5 Kultuuritöö toimetaja 1,00       Tõiv Jõul
6 kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist   1,00     Jekaterina Põldots
7 kultuuri- ja sporditöö spetsialist     1,00   TÄITMATA
LINNAVARA- JA HEAKORRATEENISTUS 2,00 7,00 1,00 10,0  
1 Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja     1,00   TÄITMATA
2 Linnavara peaspetsialist 1,00       Karin Pärmann
3 Linnavara peaspetsialist 1,00       Kadri Tekko
4 Elamumajanduse peaspetsialist   1,00     Liivi Vaidla
5 Linnaaednik   1,00     Piret Unn
6 Haljastuse spetsialist   1,00     Kadri Kõresaar
7 Heakorraspetsialist   1,00     Arvo Klase
8 Keskkonna ja heakorra peaspetsialist   1,00     Sigrit Kasemets
9 Keskkonna ja heakorra spetsialist   1,00     Piret Mäestu
10 Keskkonna ja heakorra spetsialist   1,00     Reet Jalakas
TARISTU- JA EHITUSTEENISTUS 2,00 6,00 0,00 8,0  
1 Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Väino Kaur
2 Projektijuht 1,00       Alo Tomson
3 Projektijuht 1,00       Rauno Lee
4 Ehituse peaspetsialist   1,00     Ago Raudsepp
5 Tehnovõrkude peaspetsialist   1,00     Jaan Põlma
6 Teede peaspetsialist   1,00     Jaak Kanniste
7 Teedespetsialist   1,00     Valentina Klaus
8 Liikluse spetsialist   1,00     Toomas Tammela
KORRAKAITSETEENISTUS 0,00 6,00 1,00 7,0  
1 Juhtiv spetsialist-teenistuse juhataja   1,00     Reet Salmu
2 Vanemmenetleja   1,00     Margot Järvoja
3 Vanemmenetleja     1,00   TÄITMATA
4 Menetleja   1,00     Inge Laine
5 Menetleja   1,00     Piret Saar
6 Menetleja   1,00     Taivo Hunt
7 Menetleja   1,00     Aleksandr Bõstrov
PLANEERIMISOSAKOND 3,00 20,00 2,00 25,0  
1 Osakonna juhataja   1,00     Kaido Koppel
2 Linnaarhitekt   1,00     Henri Eessalu
3 Planeeringute peaspetsialist   1,00     Ülle Tuulik
4 Arhitekt-planeerija   1,00     Merilin Rosenberg
5 Arhitekt-planeerija   1,00     Reeda Agan
6 Arhitekt   1,00     Kristi Kalamees
7 Arhitekt   1,00     Kadri Karjus
8 Planeeringute spetsialist    1,00     Merle Mõttus
9 Planeeringute spetsialist      1,00   TÄITMATA
10 Linnakujunduse spetsialist   1,00     Janno Poopuu
11 Maa peaspetsialist   1,00     Merje Luik
12 Maa spetsialist 1,00       Liivia Äke
13 Mõõdistustööde peaspetsialist   1,00     Anne Mathiesen
14 Mõõdistustööde registri spetsialist   1,00     Reti Arroval
15 Kommunikatsioonide registri spetsialist   1,00     Andrus Rebane
16 Kommunikatsiooniplaanide spetsialist 1,00       Marje Ormisson 
17 Plaanide registri spetsialist   1,00     Annika Kullerkan
Ehitusjärelevalve teenistus          
1 Teenistuse juhataja   1,00     Maire Nigul
2 Ehitusjärelevalveinsener-menetleja     1,00   TÄITMATA
3 Ehitusjärelevalve insener   1,00     Ago Randorg
4 Ehitusjärelevalve insener   1,00     Mati Roossaar
5 Ehitisregistri spetsialist   1,00     Eve Rebina
6 Ehituslubade spetsialist   1,00     Risto Kikkas
7 Ehitusspetsialist 1,00       Mairi Õismets
8 Järelevalveinsener-menetleja   1,00     Hillar Sojonen
ARENGUTEENISTUS 4,00 2,00 2,00 8,0  
1 Teenistuse juhataja   1,00     Anneli Lepp
2 Arenguprojektide koordinaator 1,00       Sirje Allmaa
3 Projektide spetsialist 1,00       Maris Moorits
4 Linnaarengu peaspetsialist   1,00     Merle Mägi
5 Ettevõtluse peaspetsialist 1,00       Aare Raev
6 Ettevõtluse spetsialist     1,00   TÄITMATA
7 Turismiarenduse peaspetsialist 1,00       Orvika Reilend
8 Turismiarenduse spetsialist     1,00   TÄITMATA
SOTSIAALOSAKOND 1,00 29,00 2,00 32,0  
1 Osakonna juhataja   1,00     Aika Kaukver
2 Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist   1,00     Viktooria Hrabrova
3 Kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist   1,00     Raul Kivi
4 Eakate hoolekande peaspetsialist   1,00     Iris Ruut
5 Sotsiaalteenistuse juhataja   1,00     Peep Tarre
6 Rahvatervise spetsialist     1,00   TÄITMATA
7 Eestkostespetsialist   1,00     Veronika Ahtijainen
8 Avahooldusspetsialist   1,00     Pilvi Tolmik
9 Avahooldusspetsialist   1,00     Sirli Sabiin
10 Eluasemeteenuste spetsialist-sotsiaalkonsultant   1,00     Kristi Kähär
11 Sotsiaalkonsultant   1,00     Katrin Jäärats
12 Sotsiaalkonsultant   1,00     Aita Tsupilo
13 Sotsiaalkonsultant   1,00     Svetlana Järvela
14 Sotsiaalkonsultant   1,00     Sirje Tali
15 Sotsiaalkonsultant   1,00     Maire Matsiselts
16 Sotsiaalkonsultant   1,00     Merilin Meius
17 Sotsiaalkonsultant   1,00     Krista Tatra
18 Sotsiaalkonsultant   1,00     Liisa Saks
19 Sotsiaalkonsultant   1,00     Karene Lainela
20 Sotsiaalkonsultant   1,00     Tiiu Saar
21 Sotsiaalkonsultant   1,00     Eha Säde
22 Sotsiaalregistri spetsialist   1,00     Liili Lemmergas
23 Andmesisestaja-kassapidaja 1,00       Reet Sermandi
Lastekaitseteenistus          
1 Teenistuse juhataja   1,00     Irene Peterson
2 Lastekaitsespetsialist   1,00     Irma Vaher
3 Lastekaitsespetsialist   1,00     Kristel Kambek
4 Lastekaitsespetsialist   1,00     Galina Rannama
5 Lastekaitsespetsialist   1,00     Maria Merila
6 Lastekaitsespetsialist   1,00     Mirjam Lank
7 Lastekaitsespetsialist   1,00     Sirje Järvet
8 Lastekaitsespetsialist     1,00   TÄITMATA
9 Lastekaitsespetsialist   1,00     Eliise Salla
FINANTSJUHTIMISTEENISTUS 1,00 5,00 0,00 6,0  
1 Finantsjuht-teenistuse juhataja   1,00     Eve Vihmaru
2 Eelarve peaspetsialist   1,00     Kirsti Toodu
3 Peaspetsialist   1,00     Valli Roosmaa
4 Eelarvespetsialist   1,00     Triin Tillart
5 Eelarvespetsialist   1,00     Margit Hmelevskoi
6 Spetsialist 1,00       Merit Kaja
RAAMATUPIDAMISE TEENISTUS 21,00 0,00 0,00 0,00  
1 Pearaamatupidaja-teenistuse juhataja 1,00       Karin Holland
2 Pearaamatupidaja asetäitja 1,00       Gethri Eisenschmidt
3 Juhtivraamatupidaja 1,00       Ülle Kaljumäe
4 Juhtivraamatupidaja 1,00       Tiia Lint
5 Juhtivraamatupidaja 1,00       Kai Ojassalu
6 Juhtivraamatupidaja 1,00       Tiia Vaher
7 Vanemraamatupidaja 1,00       Aide Leppnurm
8 Vanemraamatupidaja 1,00       Karin Randmäe
9 Vanemraamatupidaja 1,00       Loore Lepp
10 Vanemraamatupidaja 1,00       Marina Simkina
11 Vanemraamatupidaja 1,00       Astrid Toodo
12 Vanemraamatupidaja 1,00       Sinaida Mumm
13 Vanemraamatupidaja 1,00       Inga Laur
14 Vanemraamatupidaja 1,00       Rena Lahtvee
15 Vanemraamatupidaja 1,00       Tiina Ruut
16 Vanemraamatupidaja 1,00       Aime Tamm
17 Vanemraamatupidaja 1,00       Virge Varep
18 Vanemraamatupidaja 1,00       Taimi Martinson
19 Vanemraamatupidaja 1,00       Marika Pärna
20 Vanemraamatupidaja 1,00       Ljubov Jürgenson
21 Personalispetsialist-kassapidaja 1,00       Helgi Põldsam