PÄRNU LINNAVALITSUSE STRUKTUUR
seisug 25.09.2017
Teenistuskoha nimetus Teenistuja põhigrupp Töökohtade arv Ametikohtade arv  Teenistuskohti kokku 
    46,5 84 134,5
LINNAVALITSUSE LIIKMED   0 4 4
Linnapea Kohaliku omavalitsuse juht   1  
Abilinnapea Kohaliku omavalitsuse juht   3  
         
    0 1 1
Sisekontrolör Ametikoht   1  
         
AVALIKE SUHETE TEENISTUS    3 0 3
Avalike suhete teenistuse juhataja Töötaja 1    
Avalike suhete nõunik Töötaja 1    
Kodulehekülje toimetaja Töötaja 1    
         
LINNAKANTSELEI   16 6 22
Linnasekretär Ametikoht   1  
Õigusnõunik Ametikoht   1  
Personalispetsialist Töötaja 1    
Volikogu nõunik Töötaja 1    
Jurist Töötaja 1    
Riigihanke peaspetsialist Töötaja 1    
* Asjaajamis- ja haldusteenistus        
teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Arhivaar Töötaja 1    
Infospetsialist Töötaja 6    
Referent Töötaja 1    
Rahvastikuregistri spetsialist Ametikoht   2  
Haldusspetsialist Töötaja 1    
Bussijuht Töötaja 1    
* Infotehnoloogia teenistus        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Süsteemiadministraator Töötaja 1    
Infotehnoloog Töötaja 1    
         
HARIDUS- JA KULTUURIOSAKOND   2 11 13
Osakonna juhataja Ametikoht   1  
Osakonna juhataja asetäitja Ametikoht   1  
Haridusnõunik Ametikoht   1  
Noorsoonõunik Ametikoht   1  
Spordinõunik Ametikoht   1  
Üldhariduse peaspetsialist Ametikoht   1  
Huvi- ja alushariduse spetsialist Ametikoht   1  
Alushariduse peaspetsialist Ametikoht   1  
Andmebaaside spetsialist Ametikoht   1  
Spetsialist Ametikoht   1  
Rahvakultuuri peaspetsialist Ametikoht   1  
Reklaamitoimetaja Töötaja 1    
Vanemspetsialist Töötaja 1    
         
MAJANDUSOSAKOND   4 17 21
Osakonna juhataja Ametikoht   1  
Linnavara peaspetsialist Töötaja 2    
Jurist Töötaja 1    
Ehituse peaspetsialist Ametikoht   1  
Ehituse spetsialist töökoht 1    
Tehnovõrkude peaspetsialist Ametikoht   1  
Teede peaspetsialist Ametikoht   1  
Liikluse spetsialist Ametikoht   1  
Teedespetsialist Ametikoht   1  
Linnaaednik Ametikoht   1  
Keskkonna peaspetsialist Ametikoht   1  
Haljastuse spetsialist Ametikoht   1  
Heakorraspetsialist Ametikoht   1  
Elamumajanduse peaspetsialist Ametikoht   1  
* Korrakaitseteenistus        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Vanemmenetleja Ametikoht   1  
Menetleja Ametikoht   4  
         
PLANEERIMISOSAKOND   5 21 26
Osakonna juhataja Ametikoht   1  
Linnaarhitekt Ametikoht   1  
Arhitekt Ametikoht   4  
Linnakunstnik Ametikoht   1  
Jurist Töötaja 1    
Planeeringute peaspetsialist Ametikoht   1  
Mõõdistustööde registri spetsialist Ametikoht   1  
Kommunikatsioonide registri spetsialist Ametikoht   1  
Kommunikatsiooniplaanide spetsialist Töötaja 1    
Plaanide registri spetsialist Ametikoht   1  
Mõõdistustööde spetsialist Ametikoht   1  
Maa peaspetsialist Ametikoht   1  
* Arenguteenistus        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Arenguprojektide koordinaator Töötaja 1    
Linnaarengu peaspetsialist Ametikoht   1  
Ettevõtluse arengu peaspetsialist Töötaja 1    
Turismi peaspetsialist Töötaja 1    
* Ehitusjärelevalve teenistus        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Ehitusjärelevalve insener Ametikoht   2  
Ehitisregistri spetsialist Ametikoht   1  
Ehituslubade spetsialist Ametikoht   2  
         
SOTSIAALOSAKOND   0,5 24 24,5
Osakonna juhataja Ametikoht   1  
Linnaarst Ametikoht   1  
Kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Ametikoht   1  
Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist Ametikoht   1  
Eakate hoolekande peaspetsialist Ametikoht   1  
Eestkostespetsialist Ametikoht   1  
Avahooldusspetsialist Ametikoht   2  
Sotsiaalkonsultant Ametikoht   8  
Sotsiaalregistri spetsialist Ametikoht   1  
Andmesisestaja-kassapidaja Töötaja 0,5    
Eluasemeteenuste spetsialist-sotsiaalkonsultant  Ametikoht   1  
* Lastekaitseteenistus        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Lastekaitsespetsialist Ametikoht   5  
         
FINANTSJUHTIMISTEENISTUS   0 4 4
Finantsjuht-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Eelarve peaspetsialist Ametikoht   1  
Eelarvespetsialist Ametikoht   2  
         
RAAMATUPIDAMISE TEENISTUS   16 0 16
Pearaamatupidaja-teenistuse juhataja Töötaja 1    
Pearaamatupidaja asetäitja Töötaja 1    
Vanemraamatupidaja Töötaja 10    
Raamatupidaja Töötaja 4