P€RNU LINNAVALITSUSE STRUKTUUR
seisuga 01.01.2018
Teenistuskoha nimetus Teenistuja p›higrupp Tšškohtade arv Ametikohtade arv  Teenistuskohti kokku 
         
    66 114 180
         
PAIKUSE OSAVALLAKESKUS    0 1 1
Osavallakeskuse juhataja Ametikoht   1  
         
AUDRU OSAVALLAKESKUS    0 1 1
Osavallakeskuse juhataja Ametikoht   1  
         
TÍSTAMAA OSAVALLAKESKUS    0 1 1
Osavallakeskuse juhataja Ametikoht   1  
         
SISEAUDITI TEENISTUS   0 2 2
Siseaudiitor-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Siseaudiitor  Ametikoht   1  
         
AVALIKE SUHETE TEENISTUS    4 0 4
Teenistuse juhataja Tšškoht 1    
Avalike suhete n›unik Tšškoht 1    
Kodulehekźlje toimetaja Tšškoht 1    
Spetsialist Tšškoht 1    
         
LINNAKANTSELEI   23 14 37
LinnasekretŠr Ametikoht   1  
Íigusn›unik  Ametikoht   1  
Haldusspetsialist  Tšškoht 1    
Haldusspetsialist/autojuht Tšškoht 1    
ÍIGUS- JA PERSONALITEENISTUS        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Jurist Tšškoht 4    
Riigihangete juhtivspetsialist Tšškoht 1    
Riigihangete peaspetsialist Tšškoht 1    
Personali peaspetsialist Tšškoht 1    
Personalispetsialist Tšškoht 1    
VOLIKOGU TEENISTUS        
Teenistuse juhataja Tšškoht 1    
N›unik Tšškoht 1    
TEABEKORRALDUSE TEENISTUS        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Info vanemspetsialist Ametikoht   1  
Infospetsialist Tšškoht 6    
Andmekaitsespetsialist Ametikoht   1  
Arhivaar Tšškoht 1    
Referent Tšškoht 1    
PEREKONNASEISUTOIMINGUTE- JA RAHVASTIKUREGISTRI TEENISTUS        
Peaspetsialist-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Peaspetsialist  Ametikoht   1  
Spetsialist Ametikoht   2  
Infospetsialist-registripidaja Ametikoht   3  
INFOTEHNOLOOGIATEENISTUS        
Arendusjuht-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Sźsteemiadministraator Tšškoht 1    
Infotehnoloog  Tšškoht 1    
analźźtik Tšškoht 1    
         
HARIDUSOSAKOND   1 9 10
Osakonna juhataja Ametikoht   1  
Haridusn›unik Ametikoht   1  
Noorsoon›unik Ametikoht   1  
†ldhariduse peaspetsialist Ametikoht   1  
†ldhariduse spetsialist Ametikoht   1  
Alushariduse peaspetsialist Ametikoht   1  
Alushariduse spetsialist Ametikoht   1  
Noorsootšštaja Tšškoht 1    
Huvihariduse spetsialist Ametikoht   1  
Andmebaaside spetsialist Ametikoht   1  
         
KULTUURI- JA SPORDITEENISTUS   2 5 7
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Kultuuritšš peaspetsialist Ametikoht   1  
Kultuuritšš vanemspetsialist Ametikoht   1  
Kultuuritšš spetsialist Tšškoht 1    
Kultuuritšš toimetaja Tšškoht 1    
kultuuri- ja sporditšš peaspetsialist Ametikoht   1  
kultuuri- ja sporditšš spetsialist Ametikoht   1  
         
LINNAVARA- JA HEAKORRATEENISTUS   2 8 10
Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Linnavara peaspetsialist Tšškoht 2    
Elamumajanduse peaspetsialist Ametikoht   1  
Linnaaednik Ametikoht   1  
Haljastuse spetsialist Ametikoht   1  
Heakorraspetsialist Ametikoht   1  
Keskkonna ja heakorra peaspetsialist Ametikoht   1  
Keskkonna ja heakorra spetsialist Ametikoht    2  
         
TARISTU- JA EHITUSTEENISTUS   2 6 8
Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Projektijuht Tšškoht 2    
Ehituse peaspetsialist Ametikoht   1  
Tehnov›rkude peaspetsialist Ametikoht   1  
Teede peaspetsialist Ametikoht   1  
Teedespetsialist Ametikoht   1  
Liikluse spetsialist Ametijuht   1  
         
KORRAKAITSETEENISTUS   0 7 7
Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Ametnik   1  
Vanemmenetleja Ametnik   2  
Menetleja Ametnik   4  
         
PLANEERIMISOSAKOND   3 22 25
Osakonna juhataja Ametikoht   1  
Linnaarhitekt Ametikoht   1  
Planeeringute peaspetsialist Ametikoht   1  
Arhitekt-planeerija Ametikoht   2  
Arhitekt  Ametikoht   2  
Planeeringute spetsialist  Ametikoht   2  
Linnakujunduse spetsialist Ametikoht   1  
Maa peaspetsialist Ametikoht   1  
Maa spetsialist Tšškoht 1    
M››distustššde peaspetsialist Ametikoht   1  
M››distustššde registri spetsialist Ametikoht   1  
Kommunikatsioonide registri spetsialist Ametikoht   1  
Kommunikatsiooniplaanide spetsialist Tšškoht 1    
Plaanide registri spetsialist Ametikoht   1  
EhitusjŠrelevalve teenistus        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
EhitusjŠrelevalveinsener-menetleja Ametikoht   1  
EhitusjŠrelevalve insener Ametikoht   2  
Ehitisregistri spetsialist Ametikoht   1  
Ehituslubade spetsialist Ametikoht   1  
Ehitusspetsialist Tšškoht 1    
JŠrelevalveinsener-menetleja Ametikoht   1  
         
ARENGUTEENISTUS   6 2 8
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Arenguprojektide koordinaator Tšškoht 1    
Projektide spetsialist Tšškoht 1    
Linnaarengu peaspetsialist Ametikoht   1  
Ettev›tluse peaspetsialist Tšškoht 1    
Ettev›tluse spetsialist Tšškoht 1    
Turismiarenduse peaspetsialist Tšškoht 1    
Turismiarenduse spetsialist Tšškoht 1    
         
SOTSIAALOSAKOND   1 31 32
Osakonna juhataja Ametikoht   1  
Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist Ametikoht   1  
Kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Ametikoht   1  
Eakate hoolekande peaspetsialist Ametikoht   1  
Sotsiaalteenistuse juhataja Ametikoht   1  
Rahvatervise spetsialist Ametikoht   1  
Eestkostespetsialist Ametikoht   1  
Avahooldusspetsialist Ametikoht   2  
Eluasemeteenuste spetsialist Ametikoht   1  
Sotsiaalkonsultant Ametikoht   11  
Sotsiaalregistri spetsialist Ametikoht   1  
Registrispetsialist Tšškoht 1    
LASTEKAITSETEENISTUS        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Lastekaitsespetsialist Ametikoht   8  
         
FINANTSJUHTIMISTEENISTUS   1 5 6
Finantsjuht-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Eelarve peaspetsialist Ametikoht   1  
Peaspetsialist Ametikoht   1  
Eelarvespetsialist Ametikoht   2  
Spetsialist Tšškoht 1    
         
RAAMATUPIDAMISE TEENISTUS   21 0 21
Pearaamatupidaja-teenistuse juhataja Tšštaja 1    
Pearaamatupidaja asetŠitja Tšštaja 1    
Juhtivraamatupidaja Tšštaja 4    
Vanemraamatupidaja Tšštaja 14    
Personalispetsialist-kassapidaja Tšštaja 1