PÄRNU LINNAVALITSUSE STRUKTUUR
seisuga 26.02.2018
Teenistuskoha nimetus Teenistuja põhigrupp Töökohtade arv Ametikohtade arv  Teenistuskohti kokku 
    66 112,5 178,5
         
PAIKUSE OSAVALLAKESKUS    0 1 1
Osavallakeskuse juhataja Ametikoht   1  
         
AUDRU OSAVALLAKESKUS    0 1 1
Osavallakeskuse juhataja Ametikoht   1  
         
TÕSTAMAA OSAVALLAKESKUS    0 1,5 1,5
Osavallakeskuse juhataja Ametikoht   1  
Saarevaht Ametikoht   0,5  
         
SISEAUDITI TEENISTUS   0 2 2
Siseaudiitor-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Siseaudiitor  Ametikoht   1  
         
AVALIKE SUHETE TEENISTUS    5 0 5
Teenistuse juhataja Töökoht 1    
Meedianõunik Töökoht 1    
Kommunikatsioonispetsialist Töökoht 1    
Kodulehekülje toimetaja Töökoht 1    
Spetsialist Töökoht 1    
         
KANTSELEI   23 14 37
Linnasekretär Ametikoht   1  
Õigusnõunik  Ametikoht   1  
Haldusspetsialist  Töökoht 1    
Haldusspetsialist/autojuht Töökoht 1    
Õigus- ja personaliteenistus      
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Jurist Töökoht 4    
Riigihangete juhtivspetsialist Töökoht 1    
Riigihangete peaspetsialist Töökoht 1    
Personali peaspetsialist Töökoht 1    
Personalispetsialist Töökoht 1    
Voilikogu teenistus        
Teenistuse juhataja Töökoht 1    
Nõunik Töökoht 1    
Teabekorralduse teenistus        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Info peaspetsialist Ametikoht   1  
Infospetsialist Töökoht 6    
Andmekaitsespetsialist Ametikoht   1  
Arhivaar Töökoht 1    
Referent Töökoht 1    
Perekonnaseisutoimingute- ja rahvastikuregistri teenistus      
Peaspetsialist-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Peaspetsialist  Ametikoht   1  
Spetsialist Ametikoht   2  
Infospetsialist-registripidaja Ametikoht   3  
Infotehnoloogiateenistus        
Arendusjuht-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Süsteemiadministraator Töökoht 1    
Infotehnoloog  Töökoht 1    
analüütik Töökoht 1    
         
HARIDUSOSAKOND   1 8 9
Osakonna juhataja Ametikoht   1  
Haridusnõunik Ametikoht   1  
Noorsoonõunik Ametikoht   1  
Üldhariduse peaspetsialist Ametikoht   1  
Üld- ja alushariduse spetsialist Ametikoht   1  
Alushariduse peaspetsialist Ametikoht   1  
Noorsootöötaja Töökoht 1    
Huvihariduse spetsialist Ametikoht   1  
Andmebaaside spetsialist Ametikoht   1  
         
KULTUURI- JA SPORDITEENISTUS   2 5 7
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Kultuuritöö peaspetsialist Ametikoht   1  
Kultuuritöö vanemspetsialist Ametikoht   1  
Kultuuritöö spetsialist Töökoht 1    
Kultuuritöö toimetaja Töökoht 1    
kultuuri- ja sporditöö peaspetsialist Ametikoht   1  
kultuuri- ja sporditöö spetsialist Ametikoht   1  
         
LINNAVARA- JA HEAKORRATEENISTUS   2 8 10
Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Linnavara peaspetsialist Töökoht 2    
Elamumajanduse peaspetsialist Ametikoht   1  
Linnaaednik Ametikoht   1  
Haljastuse peaspetsialist Ametikoht   1  
Heakorraspetsialist Ametikoht   1  
Keskkonna ja heakorra peaspetsialist Ametikoht   1  
Keskkonna ja heakorra spetsialist Ametikoht    2  
         
TARISTU- JA EHITUSTEENISTUS   2 6 8
Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Projektijuht Töökoht 2    
Ehituse peaspetsialist Ametikoht   1  
Tehnovõrkude peaspetsialist Ametikoht   1  
Teede peaspetsialist Ametikoht   1  
Teedespetsialist Ametikoht   1  
Liikluse spetsialist Ametijuht   1  
         
KORRAKAITSETEENISTUS   0 7 7
Juhtivspetsialist-teenistuse juhataja Ametnik   1  
Vanemmenetleja Ametnik   2  
Menetleja Ametnik   4  
         
PLANEERIMISOSAKOND   3 22 25
Osakonna juhataja Ametikoht   1  
Linnaarhitekt Ametikoht   1  
Planeeringute peaspetsialist Ametikoht   1  
Arhitekt-planeerija Ametikoht   2  
Arhitekt  Ametikoht   2  
Planeeringute spetsialist  Ametikoht   2  
Linnakujunduse spetsialist Ametikoht   1  
Maa peaspetsialist Ametikoht   1  
Maa spetsialist Töökoht 1    
Mõõdistustööde peaspetsialist Ametikoht   1  
Mõõdistustööde registri spetsialist Ametikoht   1  
Kommunikatsioonide registri spetsialist Ametikoht   1  
Kommunikatsiooniplaanide spetsialist Töökoht 1    
Plaanide registri spetsialist Ametikoht   1  
Ehitusjärelevalve teenistus        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Ehitusjärelevalveinsener-menetleja Ametikoht   1  
Ehitusjärelevalve insener Ametikoht   2  
Ehitisregistri spetsialist Ametikoht   1  
Ehituslubade spetsialist Ametikoht   1  
Ehitusspetsialist Töökoht 1    
Järelevalveinsener-menetleja Ametikoht   1  
         
ARENGUTEENISTUS   6 2 8
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Arenguprojektide koordinaator Töökoht 1    
Projektide spetsialist Töökoht 1    
Linnaarengu peaspetsialist Ametikoht   1  
Ettevõtluse peaspetsialist Töökoht 1    
Ettevõtluse spetsialist Töökoht 1    
Turismiarenduse peaspetsialist Töökoht 1    
Turismiarenduse spetsialist Töökoht 1    
         
SOTSIAALOSAKOND   1 30 31
Osakonna juhataja Ametikoht   1  
Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist Ametikoht   1  
Kodutute hoolekande ja toetuste peaspetsialist Ametikoht   1  
Eakate hoolekande peaspetsialist Ametikoht   1  
Rahvatervise spetsialist Ametikoht   1  
Eestkostespetsialist Ametikoht   1  
Avahooldusspetsialist Ametikoht   2  
Eluasemeteenuste spetsialist-sotsiaalkonsultant Ametikoht   1  
Sotsiaalkonsultant Ametikoht   11  
Sotsiaalregistri spetsialist Ametikoht   1  
Registrispetsialist Töökoht 1    
Lastekaitseteenistus        
Teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Lastekaitsespetsialist Ametikoht   8  
         
FINANTSJUHTIMISTEENISTUS   1 5 6
Finantsjuht-teenistuse juhataja Ametikoht   1  
Eelarve peaspetsialist Ametikoht   1  
Peaspetsialist Ametikoht   1  
Eelarvespetsialist Ametikoht   2  
Spetsialist Töökoht 1    
         
RAAMATUPIDAMISE TEENISTUS   20 0 20
Pearaamatupidaja-teenistuse juhataja Töötaja 1    
Pearaamatupidaja asetäitja Töötaja 1    
Juhtivraamatupidaja Töötaja 4    
Vanemraamatupidaja Töötaja 14