Linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
pressiinfo: press[at]parnu.ee 

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8100 (info)
444 8103 (volikogu nõunik)
volikogu[at]parnu.ee

Kontaktid
Istungite päevakorrad ja ülekanne
Menetluses olevad eelnõud
Komisjonid

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru

ev100
Pärnu - Eesti Vabariigi sünnilinn!

Pärnu linn müüb enampakkumisel Audru osavallas Ahaste külas asuva Aruvälja kooli kinnistu
- registriosa number: 4447606
- katastritunnus: 15901:001:0400
- sihtotstarve: 100% ühiskondlike ehitiste maa
- pindala: 18 655 m2

- enampakkumise alghind: 85 000 (kaheksakümmend viis tuhat) eurot
- tagatisraha: 8500 (kaheksatuhat viissada) eurot
- osavõtutasu: 850 (kaheksasada viiskümmend) eurot

Müügitingimused:
- Audru Vallavolikogu 31.08.2017 otsus nr 45
- Täpsustav kuulutus, pakkumise esitamise tingimused

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 2. augustil 2018 kell 14.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „ARUVÄLJA KOOL“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 02.08.2018”
» Enampakkumine viiakse läbi Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määrusega nr 12 kinnitatud Audru vallavara valitsemise korra alusel

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinetis 215 ja 217). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus
Aruvälja kooli  18 655 m2 suurusel kinnistul paikneb kahekorruseline lasteaed-algkool hoone (ehitisregistri kood 103001593, suletud netopind 935,4 m2), puurkaev-pumpla ja tuletõrje veevõtutiik. Hoone oli lasteaiana kasutusel 2017. aastal.

Kinnistu andmed MaaregistrisPärnu linn müüb enampakkumisel Audru osavallas Lemmetsa külas asuva Raketibaasi kinnistu
- registriosa number: 4418806
- katastritunnus: 15904:001:0393  
- sihtotstarve: 100% tootmismaa
- pindala: 10,76 ha

- enampakkumise alghind: 45 000 (nelikümmend viis tuhat) eurot
- tagatisraha: 4500 (neli tuhat viissada) eurot
- osavõtutasu: 450 (nelisada viiskümmend) eurot

Müügitingimused:
- Audru Vallavolikogu 14.09.2017 otsus nr 49
- Täpsustav kuulutus, pakkumise esitamise tingimused

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 2. augustil 2018 kell 14.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „RAKETIBAAS“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 02.08.2018”
» Enampakkumine viiakse läbi Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määrusega nr 12 kinnitatud Audru vallavara valitsemise korra alusel

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinetis 215 ja 217). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus
Kinnistust moodustab 9,32 ha metsamaa. Kinnistul asus endine sõjaväebaas, mille hooned on tänaseks täielikult lagunenud. Juurdepääs kinnistule avalikult teelt on vajalik kinnistu omandajal lahendada servituudi seadmisega erakinnistule. 

Kinnistu andmed MaaregistrisPärnu linn müüb enampakkumisel Audru osavallas Liu külas asuva Liu puhkeala kinnistu
- registriosa number: 4326406
- katastritunnus: 15904:004:1008
- sihtotstarve: 100% üldkasutatav maa 
- pindala: 17,61 ha

- enampakkumise alghind: 44 000 (nelikümmend neli tuhat) eurot
- tagatisraha: 4400 (neli tuhat nelisada) eurot
- osavõtutasu: 440 (nelisada nelikümmend) eurot

Müügitingimused:
- Audru Vallavolikogu 14.09.2017 otsus nr 49
- Täpsustav kuulutus, pakkumise esitamise tingimused

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 2. augustil 2018 kell 14.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „LIU PUHKEALA“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 02.08.2018”
» Enampakkumine viiakse läbi Audru Vallavolikogu 07.04.2016 määrusega nr 12 kinnitatud Audru vallavara valitsemise korra alusel

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjektiga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinetis 215 ja 217). Info tööpäevadel: 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus
Kinnistust moodustab 10,37 ha metsamaa. Kinnistul asus endine sõjaväebaas, mille hooned on tänaseks täielikult lagunenud. 

Kinnistu andmed MaaregistrisPärnu linn müüb kirjalikul enampakkumisel Pärnus Kaevu 11 asuvas elamus paikneva korteri nr 2
- korteriomandi kinnistusregistriosa nr 1510205
- korteriomandi suurus 25,1 m2
- katastritunnusega 62507:015:0560
- katastriüksuse sihtotstarve 100% elamumaa
- katastriüksuse pindala 1016 m2

- enampakkumise alghind: 21 000 (kakskümmend üks tuhat) eurot
- tagatisraha: 2100 (kaks tuhat ükssada) eurot

Müügitingimused:
- Pärnu Linnavalitsuse 2. juuli 2018 korraldus nr 614
Täpsustav kuulutus, pakkumise esitamise tingimused

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 2. augustil 2018 kell 14.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „Kaevu 11“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 02.08.2018”
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekte koormavate lepingutega, müügiobjektidega tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinet 215). Info tööpäevadel: 444 8310, 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti tutvustus
Korteriomand koosneb 251/1390 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 62507:015:0560 (katastriüksuse sihtotstarve - 100% elamumaa, pindala -1016 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana eluruumist nr 2 üldpinnaga 25,1 m2.

Korteriomandi koosseisu kuuluvad eluruumid paiknevad elamu I korrusel. Korter on ühetoaline. Korteris on eelmisele omanikule kuulunud esemeid, mida müüjad ei hakka korterist ära viima.
Korteris WC-d ei ole. I korruse koridoris asuv WC on ühiskasutuses.

Kaevu 11 asuvas elamus on 4 korterit. Müügiobjektiks oleva korteriomandi kaasomandi teostamine on kitsendatud samas hoones paiknevate korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

Kinnisturaamatu väljavõte
Eplikatsioon
I korruse plaan

Elamu andmed ehitisregistris
Kinnistu andmed maaregistris
Maa-ameti kaart

Kaevu11 kaart

MÜÜDUD

Pärnu linn müüb kirjalikul enampakkumisel  Pärnus Rüütli tn 21//23//25 asuva korteriomandi, mille reaalosaks on nn Mohri ait:
- korteriomandi registriosa nr 2741605
- korteriomandi suurus: 321,5 m2
- katastritunnus: 62510:114:0007
- katastriüksuse pindala: 1855 m2
- sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa

- enampakkumise alghind: 48 000 (nelikümmend kaheksa tuhat) eurot
- tagatisraha: 4 800 (neli tuhat kaheksasada) eurot

Müügitingimused:
- Pärnu Linnavalitsuse 26.03.2018 korraldus nr 296
Täpsustav kuulutus, pakkumise esitamise tingimused

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 22. mail 2018 kell 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „MOHRI AIT“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 22.05.2018”
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekte koormavate lepingutega, müügiobjektidega tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinet 215). Info tööpäevadel: 444 8310, 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti kirjeldus
Aidahoone (korteriomand)
- kinnistusregistriosa nr 2741605 (moodustab 3215/17758 mõttelist osa katastriüksusest katastritunnusega 62510:114:0007)
- katastriüksuse sihtotstarve: ühiskondlike ehitiste maa, pindala 1855 m2
- reaalosana mitteeluruum nr 2 üldpinnaga 321,5 m2
- korteriomand on katastriüksuse plaanil tähistatud numbriga 2

Müügiobjektiga samal katastriüksusel paikneb veel neli korteriomandit. Pärnu linnale kuulub lisaks müügiobjektile veel kolm korteriomandit. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr 2741505, 2741705, 2741805, 2741905 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.

Ehitisregistri andmetel on Aidahoone, mis korteriomandi moodustab, kasutusele võetud 1681. aastal.
Vaata lisaks: Hoone andmed ehitisregistris. (ehitise registrinumber 103034715, ehitise aadress Rüütli 21/1, Pärnu)

Aidahoone eplikatsioon
Aidahoone mõõdistusprojekt
Aidahoone KRV
Rüütli 21//23//25 katastriüksuse plaan


Asukoht
Müügiobjekt asub Pärnu südalinnas Rüütli tänaval.
- Korteriomand paikneb ehitismälestisel Ait (registri nr 16707)
- Katastriüksus ja korteriomand asuvad Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (registri number 27007)
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaart
Kinnistu andmed Maaregistris

Maa-ameti kaardiserver
mohriait

Pärnu linn müüb kirjalikul enampakkumisel:
Rüütli 40 kinnistu
: enampakkumise alghind 790 000 eurot
Kuninga 26 kinnistu: enampakkumise alghind 166 500 eurot
Kuninga 28 kinnistu: enampakkumise alghind 225 000 eurot
Rüütli 51 asuva mitteeluruumi nr M1: enampakkumise alghind 300 000 eurot
Rüütli 51a asuva korteriomandi nr 5: enampakkumise alghind 56 000 eurot

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 18. oktoobril 2016 kell 13.00

Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse
Pärnu Rannastaadioni hoones paiknevad toitlustusettevõtte ruumid ja nende juurde kuuluva terrassi
Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 8. novembril 2016 kell 14.00 

Pärnu linn müüb Pärnus Akadeemia 5 hoones asuvad mitteeluruumid (korteriomandid nr 1415505 ja 1415605). 
Kaks korteriomandit müüakse ühe objektina:
- enampakkumise alghind 281 100 eurot

Müügitingimused:
Pärnu Linnavolikogu 15. aprilli 2010 otsus nr 32
Pärnu Linnavalitsuse 16.08.2010 korraldus nr 398
Pärnu linnavalitsuse 30.05.2011 korraldus nr 201

Korteriomand nr 1415505, M13
Registriosa nr 1415505, katastritunnus 62510:123:3230, katastriüksuse pindala 1149 m2, sihtotstarve korruselamu ja ärimaa. Korteriomand koosneb 5145/16529 mõttelisest osast maatükist ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruumist nr M13 (plaanil nr M13), üldpinnaga 514,5 m2. Korteriomandi koosseisu kuuluvad mitteeluruumid paiknevad hoone I korrusel ja keldrikorrusel. Ruumides tegutseb toitlustusettevõte.

Kommunikatsioonid:
* külm vesi - tsentraalne;
* kanalisatsioon - tsentraalne;
* soe vesi - tsentraalne;
* küte - kaugküte;
* elekter - 220/380V, kahetariifne arvesti.

Korteriomand nr 1415605, M14
Registriosa nr, katastritunnus 62510:123:3230, katastriüksuse pindala 1149 m2, sihtotstarve korruselamu ja ärimaa. Korteriomand koosneb 651/16529 mõttelisest osast maatükist ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruumist nr M14 (plaanil nr M14), üldpinnaga 65,1 m2. Korteriomandi kosseisu kuuluvad mitteeluruumid paiknevad hoone keldrikorrusel. Ruume on kasutatud kaupluseruumidena.

Kommunikatsioonid:
* külm vesi -. tsentraalne;
* kanalisatsioon - tsentraalne;
* soe vesi - tsentraalne;
* küte - kaugküte;
* elekter - 220/380V, kahetariifne arvesti.

Akadeemia 5 korteriomandite plaanid
Akadeemia 5 ehitise kasutusluba
Akadeemia 5 korteri M13 KRV
Akadeemia 5 korteri M14 KRV

Müügiobjektiks olevate korteriomandite kaasomandi teostamine on kitsendatud samas hoones paiknevate korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega.Hoones, kus korteriomandid paiknevad on 21 korteriomandit. Hoonel on 3 korrust ja katusekorrus. Hoone ehitusaasta on 1960, ca 8 aastat tagasi hoonet renoveeriti ja ehitati välja katusekorrus.

Hoones, kus korteriomandid paiknevad on 21 korteriomandit. Hoonel on 3 korrust ja katusekorrus. Hoone ehitusaasta on 1960, ca 8 aastat tagasi hoonet renoveeriti ja ehitati välja katusekorrus.

Hoone konstruktsioonid:
- vundament - betoonplokid ja monoliitbetoon;
- välisseinad - betoon- ja kiviplokid, krohvitud, värvitud;
- siseseinad - betoon- ja kiviplokid;
- vahelaed - betoonpaneelid;
- katus - põhiplaanilt kahepoolse madala kaldega, puitkonstruktsioonidel, kivikattega.

Hoone asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (mälestise registri number 27007).
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaart
- Kinnistu andmed Maaregistris

Maa-ameti kaardiserver
akadeemia5kaart

MÜÜDUD!
Kuulutus ei ole aktiivne!

Pärnu linn müüb enampakkumisel Pärnus Kuninga tn 28 asuva hoonestatud kinnistu (registriosa nr 2505905)
- sihtotstarve: ärimaa
- pindala: 381 m2
- enampakkumise alghind: 156 000 (ükssada viiskümmend kuus tuhat) eurot
- tagatisraha: 15 600 (viisteist tuhat kuussada) eurot

Müügitingimused:
Pärnu Linnavolikogu 31.08.2006 otsus nr 84
Pärnu Linnavalitsuse 26. märtsi 2018 korraldus nr 297
- Pärnu Linnavalitsuse 28. mai 2018 korraldus nr 496
Täpsustav kuulutus, pakkumise esitamise tingimused

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 26. juunil 2018 kell 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „KUNINGA 28“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 26.06.2018”
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekte koormavate lepingutega, müügiobjektidega tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinet 215). Info tööpäevadel: 444 8310, 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti kirjeldus
Kinnistu on hoonestatud. Seal paikneb kolmekorruseline ärihoone. Ehitisregistri andmetel on ehitisalune pind 339 m2, hoone suletud netopind 685,2 m2 ja maht 3217 m3. Kuid viimane mõõdistusprojekt annab hoone pinnaks 615,6 m2.

Kinnistul paiknev hoone on arhitektuurimälestis (mälestise reg nr 16686).

Hoone ehitati aastatel 1696-1700 elamuks, aastatel 1762-1939 asus hoones J. Jacke kaubakontor. Hoone omab Pärnu ajaloo seisukohalt suurt arhitektuurilist ja ajaloolist väärtust.
Hoone konstruktsioonid:
- vundament - maakivi;
- välisseinad - telliskivi, väljast krohvitud ja värvitud;
- vahelaed - monoliitne raudbetoon;
- katusekattematerjal - kivi
- aknad - puitraamidel
 -välisuksed - puit.

Hoone kommunikatsioonid:
- vesi - linna trass;
- kanalisatsioon - linna trass;
- küte - elektriküte;
- elekter - 220V/380V.

Hoone keldriruumid on koormatud tähtajatu üürilepinguga. Üürilepinguga saab tutvuda linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses.

Hetkel on Kuninga 28 ja Kuninga 26 kinnistutel küll kummalgi elektriliitumine, kuid ühine elektrikilp asub Kuninga 26 asuvas hoones. Kuna linn on ka kuninga 26 asuva kinnistu võõrandanud sätestatakse müügilepingu sõlmimisel müügilepingus ostja kohustus rajada poole aasta jooksul müügilepingu sõlmimisest Kuninga 28 hoonesse oma elektrikilp. Nimetatud kohustustega Kuninga 26 asuva kinnistu müügilepingus ja Kuninga 26 asuva kinnistu omaniku kohustustega elektrikilbile ligipääsu tagamisel saab tutvuda linnavalitsuse linnavara – ja heakorrateenistuses.

Kuninga 28 hoone plaan ja eplikatsioon
Kuninga 28 kasutusluba
Kuninga 28 kinnismälestise kaitsekohustuse teatis
Kuninga 28 kinnistu plaan
Kuninga 28 servituudi seadmine
Kuninga 28 KRV

Asukoht
Kinnistu asub Pärnu südalinnas, aktiivses äritsoonis. Kuninga, Pühavaimu, Nikolai ja Rüütli tänavate vahelises kvartalis. Linna ajalooliselt väljakujunenud peatänav (Rüütli tänav) asub ca 30 meetri kaugusel. Ümbruskonna infrastruktuur on välja arendatud. Juurdepääsu teed on heas seisukorras.

Vastavalt Pärnu Linnavalitsuse 09.04.2007 korraldusele nr 241 seatakse enne müügilepingu sõlmimist teeservituudid kinnisasjadele Pühavaimu tn 15, Kuninga tn 26 ja Kuninga tn 28.

Kinnistu asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (mälestise registri number 27007).
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaart
Kinnistu andmed Maaregistris

Maa-ameti kaardiserver
kuninga28kaart

MÜÜDUD

Pärnu linn müüb kirjalikul enampakkumisel Pärnus Rüütli tn 51 asuvas hoones paikneva mitteeluruumi:
- korteriomandi registriosa nr 1569205
- korteriomandi suurus: 185,5 m2
- katastritunnus: 62510:093:0990
- katastriüksuse pindala: 721 m2
- sihtotstarve: 95% ärimaa, 5% elamumaa

- enampakkumise alghind: 250 000 (kakssada viiskümmend tuhat) eurot
- tagatisraha: 25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot

Müügitingimused:
Pärnu Linnavolikogu 21. aprilli 2016 otsus nr 33
Pärnu Linnavalitsuse 26. märtsi 2018 korraldus nr 297
Täpsustav kuulutus, pakkumise esitamise tingimused

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 22. mail 2018 kell 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „RÜÜTLI 51“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 22.05.2018”
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Müügiobjekti tutvustava infoga, müügiobjekte koormavate lepingutega, müügiobjektidega tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu Linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (Suur-Sepa 16, kabinet 215). Info tööpäevadel: 444 8310, 524 8935, linnavara[at]parnu.ee


Müügiobjekti kirjeldus
Korteriomand nr M1 (ehitisregistris nr 5) - kinnistusregistriosa nr 1569205, mis moodustab 1855/7833 mõttelist osa maatükist katastritunnusega 62510:093:0990 (katastriüksuse sihtotstarve 95% ärimaa, 5% elamumaa, pindala 721 m2) ja selle oluliseks osaks oleva ehitise osast, mis ei ole ühegi korteriomandi reaalosaks ning reaalosana mitteeluruum nr M1 üldpinnaga 185,5 m2.

Müügiobjektiga samas hoones paikneb veel 3 korteriomandit, millest 2 on mitteeluruumid ja üks on eluruum. Neljandaks samal katastriüksusel paiknevaks korteriomandiks on garaažihoone. Pärnu linnale kuulub ainult müügiobjekt. 

2005. aastal kaaluti ka pööningukorruse reaalosa moodustamist, kuid reaalosa jäi siiski moodustamata. Lisatud 2005. aastal pööningukorruse reaalosa moodustamiseks koostatud mõõdistusjoonis. Kaasomandi teostamine on kitsendatud korteriomandite nr 1569105, 1569305, 1858805, 1858905 koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud õigustega. Müüdav korteriomand paikneb hoone I korrusel. Korteriomand on koormatud tähtajatute üürilepingutega.

Ehitisregistri andmetel on hoone, milles korteriomand paikneb kasutusele võetud 1938. aastal. Vaata lisaks: Hoone andmed ehitisregistris.

Aia tn 3 asuva hoone omanikud on juhtinud tähelepanu Rüütli tn 51 katastriüksusel paikneva tulemüüri halvale seisukorrale ja soovivad Rüütli tn 51 kaasomanikelt tulemüüri korrastamist. Vee- ja kanalisatsiooniga liitumine on hetkel läbi Rüütli tn 51a asuva kinnistu, kuid projekti järgi on uus liitumispunkt Rüütli tänaval.


Rüütli 51 hoone lõige
Rüütli 51 II korruse plaan
Rüütli 51 I korruse plaan
Rüütli 51 katastriüksuse plaan
Rüütli 51 korteriomandid M1-M3
Rüütli 51 KRV
Rüütli 51 ruumide eplikatsioon


Asukoht

Hoone, kus müügiobjekt paikneb asub Pärnu südalinnas Rüütli tänaval. 

Kinnistu asub Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitsealal (mälestise registri number 27007).
Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala kaart
Kinnistu andmed Maaregistris

Maa-ameti kaardiserver
ryytli51kaart

stop2
Muudatused liikluskorralduses

» Uus-Sauga tänav (Õli ja Ankru vaheline lõik) liikluseks suletud 18.-25. septembril seoses soojatrassi ehitusega. Puiestee bussipeatus viiakse ajutiselt Õli tänavale (asub Uus-Sauga ja Vahe tnvahelisel lõigul), Laeva peatus viiakse Kitse tänava ristmiku lähedale. Täpsem info bussipeatustes. Ümbersõit on korraldatud ajutiste liikluskorraldusvahenditega.
» Mootorratta hooaja lõpetamine 22. september. Rongkäiguskeem. Vaata lisaks...
» Rattaretk 29. september 12.00-17.00 Liikluskorraldus muudetud Ranna puiesteel. Liiklusskeem ; Rajaskeem ; Laste rajaskeem