Linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
pressiinfo: press[at]parnu.ee 

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru

Linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8100 (info)
444 8103 (volikogu nõunik)
volikogu[at]parnu.ee

Kontaktid
Istungite päevakorrad ja ülekanne
Menetluses olevad eelnõud
Komisjonid

ev100
Pärnu - Eesti Vabariigi sünnilinn!

Pärnu linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse kinnisasja:

Hommiku 2A (kinnistu nr 2274205) osa üldpinnaga 1650 m2 ja Ringi tänav T1 osa üldpinnaga 280 m2 (katastritunnus 62510:127:0029)
- alghind: kasutustasu 1 eurot aastas (ilma käibemaksuta)
- tagatisraha: 100 eurot
- kasutuslepingu tähtaeg: 5 aastat
- kasutusotstarve: laatade ja turukaubanduse ning spordi- ja kultuuriürituste korraldamine, muu kasutusse saaja poolt kavandatav ja kasutusse andja poolt lubatud tegevus

Kasutusse andmise tingimused:
- Pärnu linnavalitsuse 12.02.2018 korraldus nr 173
asendiplaan

Lisatingimused:
Pakkuja peab pakkumises esitama tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu.
Pakkuja peab esitama paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ning muude oluliste detailide ära näitamisega.

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 19. märtsil 2018 kell 13.00 
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn). Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval linnavara komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. tegevuskava, mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, investeeringute suurust ja olulisi tähtaegu ning paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaateid (pealt ja eest) kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ning muude oluliste detailide ära näitamisega;
3. pakutavat kasutustasu sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Koos pakkumisega tuleb lisada ümbrikusse dokument tagatisraha tasumise kohta.
- Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse kontole IBAN:  EE631010220041191010 SEB Pangas.
- Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse tasu osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse. 
- Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi  kasutuslepingut majandusosakonna poolt teatatud ajaks

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnadena kirjutada „MARTENSI VÄLJAK“ ja märge “ümbriku avab eelläbirääkimiste komisjon”

- Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (s.h ajatatud  võlgnevusi) Pärnu linna ees.
- Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavat maa-ala tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab alates 05. märtsist tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215).

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsus annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse Rüütli tn 40 asuvas hoones paiknevad äriruumid:
- üldpind: 36,3 m2 (hoone plaanil ruumid nr 61-62):
- enampakkumise alghind: üürimäär 183 eurot kuus (ei sisalda käibemaksu)
- enampakkumise tagatisraha: 183 eurot
- üürileping sõlmitakse määramata ajaks

Rüütli 40 üüriruumide plaan


Pane tähele!

aastategu banner kodukale2018

munadPärnu linnavalitsuse ja osavallakeskuste lahtiolekuajad aasta lõpus

R 21. detsembril 8.00-12.00

 E-K 24.-26. detsembril SULETUD

 N 27. detsembril 8.00-17.00

 R 28. detsembril 8.00-16.00

 E 31. detsembril SULETUD
 T 1. jaanuaril 2019 SULETUD