uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn
1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn

Omavalitsusse kuuluvad Pärnu linn, Audru ja Tõstamaa alevik, Paikuse ja Lavassare alev ning 49 küla.

Üleminekuperiood

Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil hakatakse välja kujundama uut valitsemis- ja haldamiskorraldust. Muudatused viiakse sisse aegamööda. 

nool2 2017. aasta lõpuni jäävad senised vallavalitsused edasi tegutsema ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
nool2 Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
nool2 Vaata lähemalt...

Linnavalitsus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8200
linnavalitsus[at]lv.parnu.ee
E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Infotelefon 15505 (lisainfo)
15505[at]lv.parnu.ee

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Linnavolikogu

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8100 (info)
444 8103 (volikogu nõunik)
volikogu[at]lv.parnu.ee
Istungite päevakorrad ja ülekanne

ev100
Pärnu, Eesti Vabariigi sünnilinn

- Pärnu linnas elavatele inimestele toimetulekuraskuste ennetamiseks, kõrvaldamiseks ja kergendamiseks abi osutamine;
- sotsiaalsete erivajadustega isikute sotsiaalsele turvalisusele, arengule ja ühiskonnas kohanemisele kaasaaitamine;
- osakonna tööks vajaliku sotsiaalinfo kogumine ja vahendamine ning andmekogudes sisalduvate andmete töötlemine;
- riiklike ja kohalike sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine;
- sotsiaalteenuste ja muu abi osutamise korraldamine;
- eestkostega seonduva töö korraldamine ja perekonnaseadusest tulenevate Pärnu linna kui eestkosteasutuse ülesannete täitmine;
- omasteta surnute matmise korraldamine;
- tervishoiualase tegevuse korraldamine;
- osakonna tegevusvaldkondadega seotud linnavalitsuse hallatavate asutuste arengukavade koostamise nõustamine;
- hallatavate asutuste tegevuse koordineerimine, kontrollimine, nõustamine ja töö analüüsimine;
- hallatavate asutuste poolt teostatavate varaliste tehingute kooskõlastamine vastavalt linnavara valitsemise korrale;
- hallatavate asutuste juhtide ametikohtade täitmise ja juhtide personalitöö korraldamise juhtimine;
- valdkonna projekti- ja tegevustoetuste määramise korraldamine;
- valdkonna teavitamis-, koostöö- ja tunnustusürituste korraldamine;
- valdkonnaga seotud kodanike organisatsioonide esindajate nõustamine;
- valdkonnaga seotud linnavalitsuse ja Pärnu Linnavolikogu õigusaktide eelnõude ettevalmistamine.

Pane tähele!

Pärnu linn müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel

Muudatused liikluskorralduses  stop2

» Haapsalu mnt, Tallinna mnt, Roheline, Kilgi ja Telliskivi tänavatel liiklus häiritud seoses kaevetöödega
» Rannapargis uuendatakse kõnniteekatet (Lehe, Tammsaare pst, Supeluse ja Ranna pst vahele jääv ala). Tööd kestavad novembri lõpuni

aastategu banner kodukale2017
EVP b2nner 2017 kodukale

toeta valmismist kodukale
Kõigil, kes soovivad mälestusmärgi valmimist toetada, on selleks võimalus. Loe lähemalt...