Linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
pressiinfo: press[at]parnu.ee 

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8100 (info)
444 8103 (volikogu nõunik)
volikogu[at]parnu.ee

Kontaktid
Istungite päevakorrad ja ülekanne
Menetluses olevad eelnõud
Komisjonid

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru

ev100
Pärnu - Eesti Vabariigi sünnilinn!

15. detsembril 2016 kinnitasid Pärnu linna, Audru valla ja Paikuse valla volikogud ühinemislepingu, mille tulemusena moodustub uus kohaliku omavalitsuse üksus – Pärnu linn. Lepinguosaliste ühinemine jõustub 2017. aasta kohalike omavalitsuste volikogude valimistulemuste väljakuulutamise päeval. 

Ühinemisleping (13.12.16)
Lisa 1 - Seletuskiri (13.12.2016) 
Lisa 2 - Investeeringute kava 2017-2021 (01.12.2016)
Lisa 3 - Kaart 1 : 50 000 (01.12.2016)
Lisa 4 - Majandusaasta aruanded (2015): Audru vald ; Paikuse vald ; Pärnu linn
Lisa 5 - Osavallakogude moodustamise põhimõtted ja funktsioonid (01.12.2016)
Lisa 6 - 2017. aasta investeerimislaenud (01.12.2016)
Lisa 7 - Eelarvestrateegia (01.12.2016) 
Lisa 8 - Ettevalmistusperioodi tegevus- ja ajakava (01.12.2016)
Lisa 9 - Asutuste paiknemine uues omavalitsuses (01.12.2016) 
Lisa 10 - Õiend muudatusettepanekute kohta (13.12.2016) 


9. veebruaril 2017 kogunes Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna juhtidest koosnev juhtkomisjon. Algas sisuline töö uue moodustuva omavalitsuse struktuuri ja alusdokumentide väljatöötamiseks. Moodustati valdkonna komisjonid, mis valmistavad ette põhimääruse ja muud regulatsioonid uue omavalitsuse toimimiseks.

Pärnu Linnavalitsuse esindajad Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemist ettevalmistavates komisjonides:
- juhtkomisjon: linnapea Romek Kosenkranius ja abilinnapea Meelis Kukk
- valla- ja linnasekretäride komisjon: linnasekretär Tiina Roht, kantselei õigusnõunik Kristi Matiisen ja kantselei volikogu nõunik Triin Tõnts
- sotsiaalkomisjon: abilinnapea Jane Mets ja sotsiaalosakonna juhataja Aika Kaukver
- finantskomisjon: abilinnapea Meelis Kukk, finantsjuhtimisteenistuse juhataja Eve Vihmaru, raamatupidamise teenistuse juhataja Karin Holland
- planeeringukomisjon: abilinnapea Rainer Aavik, planeerimisosakonna juhataja Kaido Koppel ja volikogu liige Enn Raadik
- transpordikomisjon: linnapea Romek Kosenkranius ja MTÜ Pärnumaa Ühistranspordikeskus juhataja Andrus Kärpuk
- haridus-, kultuuri ja vaba aja komisjon: abilinnapea Jane Mets, haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Andrus Haugas
- majanduskomisjon: abilinnapea Rainer Aavik, volikogu liige Enn Raadik ja majandusosakonna juhtaja Mait Talvoja

Esindajate nimetamine Audru valla, Paikuse valla ja Pärnu linna ühinemist ettevalmistavatesse komisjonidesse (Pärnu Linnavalitsuse 27.03.2017 korraldus nr 156)


Lisainformatsioon:
Margit Suhhostavets
ühinemise koordinaator
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu (kab 236)
506 5384
margit.suhhostavets[at]lv.parnu.ee

Vaata ka:
Haldusreform 
Pärnumaa ühinemisläbirääkimised 


UL APP Lisa3 kaart

 

Pane tähele!

stop2
Muudatused liikluskorralduses

» Aia tn (Aisa tn ristmikul) 24.-25.10 kell 23.00 - 04.40 likluseks suletud
» Lai tn
(Aida ja Vee vaheline lõik) 27. oktoobrini liikluseks suletud seoses kaevetöödega. Ümbersõit tähistatud (Lai-Ringi-Pikk-Vee).
» Mai-Tammsaare-Suur Kuke ristmik 24.10–24.12 seoses valgusfooriobjekti rekonstrueerimisega on tööde ajal liiklus häiritud, võib ette tulla liikluse ajutist ümbersuunamist, kehtib ajutine liikluskorraldus.