Linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
pressiinfo: press[at]parnu.ee 

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8100 (info)
444 8103 (volikogu nõunik)
volikogu[at]parnu.ee

Kontaktid
Istungite päevakorrad ja ülekanne
Komisjonid

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru

ev100
Pärnu - Eesti Vabariigi sünnilinn!

Pärnu Linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse Päenu kesklinna piirkonnas asuvad maa-alad.

Kasutusse andmise tingimused:
» Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 23.02.2018 otsus nr 58
» maa-alad antakse kasutusse 2018., 2019. ja 2020. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)

1. maa-ala Rüütli 21 esisel kõnniteel
- maa-ala: ligikaudne suurus 5 m2, Rüütli T3 kinnistu (registriosa nr 2721305) (asendiplaan)
- enampakkumise alghind: üürimäär 500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma km-ta)
- enampakkumise tagatisraha: 500 eurot
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: mehaaniliste jalgrataste laenutamine
Lepinguprojekt

2. maa-ala Rüütli 30 esisel kõnniteel
- maa-ala: ligikaudne suuruse 30 m2, Rüütli T4 kinnistu (registriosa nr 2721405) (asendiplaan)
- enampakkumise alghind: üürimäär 1200 eurot ühe suveperioodi eest (ilma km-ta)
- enampakkumise tagatisraha: 1200 eurot
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: Eesti käsitöökaupade jaemüük
- Lepinguprojekt

3. maa-ala Pühavaimu ja Rüütli tänava ristumisel
- maa-ala: ligikaudne suurus 5 m2,  Pühavaimu T2 kinnistu (registriosa nr 2855705) (asendiplaan)
- enampakkumise alghind: üürimäär 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma km-ta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: jäätise jaemüük
- Lepinguprojekt

Pakkumised esitada hiljemalt 20. märtsil 2018 kell 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „RÜÜTLI TÄNAV“.
Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. tegevuskava , mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeerinute suurust
2. paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega.
3. dokument tagatisraha tasumise kohta

Tagatisraha:
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse(te) tasu(de) osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215) ja arenguteenistuses (kabinet 414)

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Pärnu linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse Pärnu rannapiirkonnas asuvad maa-alad 

Kasutusse andmise tingimused:
» Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 15.02.2018 otsus nr 50 (asendiplaanid on otsuse lisadena)
» maa-alad antakse kasutusse 2018., 2019. ja 2020. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)

1. Maa-ala Ranna pst kõnniteel
- katastriüksus Rannapark P2, katastritunnus 62512:042:0002 (asendiplaan)
- ligikaudne suurus: 40 m2
- kasutamise sihtotstarve: mehaaniliste jalgrataste laenutus
- pakkumise alghind: üürimäär 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot
Lepinguprojekt

2. Maa-ala koos kioskiga Ranna pst 1b kinnistul
- kioski ehitusalune pind: 2,5 m2 
- maa-ala: ligikaudne suurus 4 m2, kinnistu registriosa nr 1155705 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: eesti etnograafiliste sugemetega ja Pärnu temaatikaga käsitöökaupade ja suveniiride jaemüük ning turismiinfo (sh linnakaartide jm infomaterjali) jagamine külastajatele
- pakkumise alghind: üürimäär 500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot
- Lepinguprojekt

3. Maa-ala Ranna pst 1c kinnistul (laste mänguväljaku naabruses)
- maa-ala: ligikaudne suurus 250 m2, kinnistu registriosa nr 2720905 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: minigolfi teenuse pakkumine
- pakkumise alghind: üürimäär 1600 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot
Lepinguprojekt

Pakkumised esitada hiljemalt 20. märtsil 2018 kell 13.00 
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn).

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „MAA-ALAD RANNAS“.
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul. 

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
» tegevuskava , mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeeringute suurust
» paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide äranäitamisega.
» dokument tagatisraha tasumise kohta

Tagatisraha:
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse(te) tasu(de) osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215) ja arenguteenistuses (kabinet 414)

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse müügikioskid koos maa-alaga toitlustusteenuse osutamiseks. 

Kasutusse andmise tingimused:
» Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 08.02.2018 otsus nr 42
» müügikioskid ja maa-alad antakse kasutusse 2018., 2019. ja 2020. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)
» kasutuslepingu kestvus: aprill 2018 kuni 30. september 2020

1. Müügikiosk koos maa-alaga Rannapromenaadi jalgteel Kuuse tänava mõttelisel pikendusel
- kisoki üldpind: 6,5 m2 (ehitisregistrikood 120303281) (kioski plaan)
- maa-ala: 28 m2, katastriüksus Kesklinna rand, katastritunnus 62512:011:0001 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine ning toitlustuskoha tarbeks laudade/toolide ja päikesevarjude paigaldamine
- pakkumise alghind: üürimäär 1500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 1000 eurot
- Lepinguprojekt

2. Müügikiosk koos maa-alaga ja WC Rannapromenaadi jalgteel Kuuse tänava mõttelisel pikendusel
- kioski üldpind: 11,8 m2 (ehitisregistrikood 120303281), sh WC (ehitisregistrikood 120303286) (kioski plaan)
- maa-ala: 45 m2, katastriüksus Kesklinna rand, katastritunnus 62512:011:0001 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine, toitlustuskoha tarbeks laudade/toolide ja päikesevarjude paigaldamine ning tasuta WC-teenuse pakkumine
- pakkumise alghind: üürimäär 1800 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 1000 eurot
- Lepinguprojekt

3. Müügikiosk "Hiina maja" koos maa-alaga Pärnu rannas laste mänguväljakul
- kioski üldpind: 7,1 m2 (ehitisregistrikood 103051449)
- maa-ala: 110 m2, Ranna pst 1c kinnistu, registriosa nr 2720905 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine (ilma alkohoolsete jookideta) ning toitlustuskoha tarbeks laudade/toolide ja päikesevarjude paigaldamine
- pakkumise alghind: üürimäär 2000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 1000 eurot
- Lepinguprojekt

4. Müügikiosk koos maa-alaga Rannapromenaadi jalgteel Side tänava mõttelisel pikendusel
- kioski üldpind: 22,35 m2 (linnavararegistri nr 10060) (kioski plaan)
- maa-ala: 40 m2, katastriüksus Kesklinna rand, katastritunnus 62512:011:0001 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine ning toitlustuskoha tarbeks laudade/toolide ja päikesevarjude paigaldamine
- pakkumise alghind: üürimäär 1500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 1000 eurot
- Lepinguprojekt

5. Müügikiosk koos maa-alaga Rannapromenaadi jalgteel Side tänava mõttelisel pikendusel
- kioski üldpind: 20,85 m2 (linnavararegistri nr 10060) (kioski plaan)
- maa-ala: 40 m2, katastriüksus Kesklinna rand, katastritunnus 62512:011:0001 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine ning toitlustuskoha tarbeks laudade/toolide ja päikesevarjude paigaldamine
- pakkumise alghind: üürimäär 1500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 1000 eurot
Lepinguprojekt

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 5. märtsil 2018 kell 14.00 
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn).
» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „SUVEKAUBANDUS“.
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul. 

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
» tegevuskava , mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeeringute suurust 
» paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide äranäitamisega.
» dokument tagatisraha tasumise kohta

Tagatisraha:
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse(te) tasu(de) osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215) ja arenguteenistuses (kabinet 414)

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

sinilill2Neljapäeval, 29. märtsil on linnavalitsus avatud 8.00-15.00

Reedel, 30. märtsil SULETUD

Ilusaid pühi!

stop2

Muudatused liikluskorralduses
» Õhtu põik 15.-21. märts liikluseks suletud. Soojatrassi avariitööd

Linnavara müük ja kasutusse andmine

Pärnu linn müüb
» Kesk 1 asuvas elamus paikneva korteri
» Kuninga 26 kinnistu
» Kuninga 28 kinnistu
» Rüütli 51 äriruumi
Pakkumiste esitamine kuni 20.03.18 kl 13.00

Pärnu linn annab kasutusse
» maa-alad rannapiirkonnas (pakkumiste esitamine kuni 20.03.18 kl 13.00)
» maa-alad kesklinna piirkonnas (pakkumiste esitamine kuni 20.03.18 kl 13.00)
» Martensi väljaku (pakkumiste esitamine kuni 19.03.18 kl 13.00)

uus p2rnu Tõstamaa Audru Pärnu Paikuse Omavalitsus Pärnu linn


1. novembril 2017 ühinesid Audru vald, Paikuse vald, Pärnu linn ja Tõstamaa vald ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.

Üleminekuperiood
Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.

» 2018. aastast jätkavad endistes vallavalitsustes tegevust osavallakeskused ning toiminguid teha, abi ja nõu küsida saab harjumuspärastest kohtadest
» Üleminekuperioodil jäävad alles ka senised omavalitsuste veebilehed, info muutub ja koondub jooksvalt
» Vaata lähemalt...