Linnavalitsus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee
pressiinfo: press[at]parnu.ee 

Kontaktid
Nädala eelinfo
Istungite päevakorrad ja ülevaated

Avatud: E-N 8.00-17.00, R 8.00-16.00

Linnavolikogu

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8100 (info)
444 8103 (volikogu nõunik)
volikogu[at]parnu.ee

Kontaktid
Istungite päevakorrad ja ülekanne
Menetluses olevad eelnõud
Komisjonid

femdom-mania.net femdom-scat.net hot-facesitting.ru

ev100
Pärnu - Eesti Vabariigi sünnilinn!

Pärnu Linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse Päenu kesklinna piirkonnas asuvad maa-alad.

Kasutusse andmise tingimused:
» Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 23.02.2018 otsus nr 58
» maa-alad antakse kasutusse 2018., 2019. ja 2020. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)

1. maa-ala Rüütli 21 esisel kõnniteel
- maa-ala: ligikaudne suurus 5 m2, Rüütli T3 kinnistu (registriosa nr 2721305) (asendiplaan)
- enampakkumise alghind: üürimäär 500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma km-ta)
- enampakkumise tagatisraha: 500 eurot
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: mehaaniliste jalgrataste laenutamine
Lepinguprojekt

2. maa-ala Rüütli 30 esisel kõnniteel
- maa-ala: ligikaudne suuruse 30 m2, Rüütli T4 kinnistu (registriosa nr 2721405) (asendiplaan)
- enampakkumise alghind: üürimäär 1200 eurot ühe suveperioodi eest (ilma km-ta)
- enampakkumise tagatisraha: 1200 eurot
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: Eesti käsitöökaupade jaemüük
- Lepinguprojekt

3. maa-ala Pühavaimu ja Rüütli tänava ristumisel
- maa-ala: ligikaudne suurus 5 m2,  Pühavaimu T2 kinnistu (registriosa nr 2855705) (asendiplaan)
- enampakkumise alghind: üürimäär 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma km-ta)
- enampakkumise tagatisraha: 1000 eurot
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: jäätise jaemüük
- Lepinguprojekt

Pakkumised esitada hiljemalt 20. märtsil 2018 kell 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „RÜÜTLI TÄNAV“.
Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul.

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. tegevuskava , mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeerinute suurust
2. paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega.
3. dokument tagatisraha tasumise kohta

Tagatisraha:
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse(te) tasu(de) osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215) ja arenguteenistuses (kabinet 414)

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Pärnu linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse Pärnu rannapiirkonnas asuvad maa-alad 

Kasutusse andmise tingimused:
» Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 15.02.2018 otsus nr 50 (asendiplaanid on otsuse lisadena)
» maa-alad antakse kasutusse 2018., 2019. ja 2020. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)

1. Maa-ala Ranna pst kõnniteel
- katastriüksus Rannapark P2, katastritunnus 62512:042:0002 (asendiplaan)
- ligikaudne suurus: 40 m2
- kasutamise sihtotstarve: mehaaniliste jalgrataste laenutus
- pakkumise alghind: üürimäär 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot
Lepinguprojekt

2. Maa-ala koos kioskiga Ranna pst 1b kinnistul
- kioski ehitusalune pind: 2,5 m2 
- maa-ala: ligikaudne suurus 4 m2, kinnistu registriosa nr 1155705 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: eesti etnograafiliste sugemetega ja Pärnu temaatikaga käsitöökaupade ja suveniiride jaemüük ning turismiinfo (sh linnakaartide jm infomaterjali) jagamine külastajatele
- pakkumise alghind: üürimäär 500 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot
- Lepinguprojekt

3. Maa-ala Ranna pst 1c kinnistul (laste mänguväljaku naabruses)
- maa-ala: ligikaudne suurus 250 m2, kinnistu registriosa nr 2720905 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: minigolfi teenuse pakkumine
- pakkumise alghind: üürimäär 1600 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot
Lepinguprojekt

Pakkumised esitada hiljemalt 20. märtsil 2018 kell 13.00 
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn).

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „MAA-ALAD RANNAS“.
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul. 

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
» tegevuskava , mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeeringute suurust
» paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide äranäitamisega.
» dokument tagatisraha tasumise kohta

Tagatisraha:
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse(te) tasu(de) osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215) ja arenguteenistuses (kabinet 414)

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse müügikioskid koos maa-alaga toitlustusteenuse osutamiseks ja tualettruumid dušiteenuse ning tasuta WC teenuse osutamiseks.

Kasutusse andmise tingimused:
» Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 05.04.2018 otsus nr 90
» maa-alad antakse kasutusse 2018., 2019. ja 2020. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)
» müügikioskite kasutuslepingu kestvus: aprill 2018 kuni 30. september 2020

Müügikioskid asuvad Rannapromenaadi jalgteel Side tänava mõttelisel pikendusel
- kioskite ligikaudne suurus: 20,85 m2 (asendiplaan) ja 22,35 m2 (asendiplaan) (linnavararegistri nr 10060) 
- tualettruum paikneb müügikioskitega samas ehitises 
- maa-ala ligikaudse suurusega 100 m2 asub katastriüksusel Kesklinna rand, katastritunnus 62512:011:0001 (asendiplaan)
- kasutamise sihtotstarve: toitlustusteenuse osutamine ja toitlustuskoha tarbeks laudade/toolide ja päikesevarjude paigaldamine ning dušiteenuse ja tasuta WC teenuse osutamine

- pakkumise alghind: üürimäär 1000 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- pakkumise tagatisraha: 500 eurot

Lisatingimused duši- ja WC teenusele: 
- WC teenus tasuta
- dušiteenuse eest võib küsida kuni 1.40 eurot
- sanitaartehniliste seadmete korrashoid ja vajadusel pisiremondi teostamine
- teenindajad peavad oskama suhtlustasandil riigikeelt
- tualettruumis tarbitud vee ja elektrienergia eest tasub kasutusse andja

Pakkumised esitada hiljemalt 24. aprillil 2018 kell 13.00 
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)
» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „SIDE TÄNAV“.
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul. 

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit;
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast;
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega;
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
» tegevuskava,  mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeeringute suurust 
» paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide äranäitamisega.
» dokument tagatisraha tasumise kohta

Tagatisraha:
- tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
- tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgse(te) tasu(de) osaks, teistele osalejatele tagatisraha tagastatakse.
- tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215) ja arenguteenistuses (kabinet 414).

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Pärnu linn annab eelläbirääkimistega pakkumisel kasutusse kolm maa-ala rannatoolide ja päikesevarjude laenutamiseks. 

Kasutusse andmise tingimused
» Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuse 27.03.2018 otsus nr 79
» asendiplaan

Maa-alad:  
- katastriüksusel Kesklinna rand R1 (katastritunnus 62510:009:0005) (asendiplaanil koht nr 1)
- katastriüksusel Ranna pst 11a (katastritunnus 62512:011:0001) (asendiplaanil koht nr 2 ja nr 3)

- maa-alade ligikaudne suurus: 50 m2
- enampakkumise alghind maa-ala kohta: üürimäär 700 eurot ühe suveperioodi eest (ilma käibemaksuta)
- enampakkumise tagatisraha maa-ala kohta: 500 eurot
- maa-ala kasutamise sihtotstarve: rannatoolide ja päikesevarjude laenutamine ning selleks otstarbeks vajaliku üürileandjaga kooskõlastatud kaubandusliku inventari paigaldamine
- maa-alad antakse kasutusse 2018., 2019. ja 2020. aasta suveperioodiks (15. mai kuni 15. september)

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 24. aprillil 2018 kell 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana kirjutada „RANNATOOLID“.
» Pakkumised avatakse pärast pakkumiste esitamise tähtaja möödumist algaval komisjoni töökoosolekul. 

Pakkumine peab sisaldama:
1. pakkuja nime, registri- või isikukoodi, asu- või elukohta ning panga arvelduskonto numbrit
2. pakutavat üürimäära sõnade ja numbritega, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa
3. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimusega ja teadlik vara seisukorrast
4. kinnitust, et pakkuja on nõus kasutusse andmise tingimustega
5. pakkumise tegemise kuupäeva ja pakkumise esitaja allkirja.

Pakkumisele lisada:
1. tegevuskava , mis peab sisaldama kavandatava tegevuse kirjeldust, pakkuja eelneva majandustegevuse kirjeldust, planeeritavate investeerinute suurust
2. paigaldada soovitava kaubandusliku inventari vaated (pealt ja eest) koos kõrgusmõõtude, värvitoonide, materjalide ja muude oluliste detailide ära näitamisega.
3. dokument tagatisraha tasumise kohta

» Tagatisraha peab olema laekunud enne enampakkumise algust Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE631010220041191010 SEB Pangas.
» Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse kasutusleping, loetakse lepingujärgsete üüri ja kõrvalkulude viimas(t)e maksete osaks
» Tagatisraha ei tagastata parima pakkumise teinud pakkujale, kui parima pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi kasutuslepingut temale majandusosakonna poolt teatatud ajal ja kohas.

» Pakkuja peab olema täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas ning ei tohi omada võlaõiguslikest lepingutest tulenevaid võlgnevusi (sh ajatatud võlgnevusi) Pärnu linna ees. Kasutusse andja kontrollib riiklike maksude tasumise kohustuse täitmist e-maksuameti vahendusel.
» Enampakkumised viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel.

Pakkumise tingimustega, kasutusse antavaid maa-alasid tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse linnavara- ja heakorrateenistuses (kabinet 215) ja arenguteenistuses (kabinet 414).

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8363, 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]parnu.ee

Pane tähele!

stop2
Muudatused liikluskorralduses

» Pärnu Rannajooks 21. oktoobril kell 12.45-13.20 on suletud Mere pst lõik Ammende villast Suvituse tänavani, ümbersõit Supeluse tänava kaudu. Liiklusskeem