- Detailplaneeringute vormistamise nõuded
- Detailplaneeringu algatamise ettepanek .rtf ; .pdf

Detailplaneeringutega saate tutvuda detailplaneeringute andmebaasis. Ostida saab planeeringu nime või numbri järgi ja kaarti kasutades. 
Detailplaneeringute andmebaas
- Planeeringute kaart (august 2016) (.pdf 35 MB)
- Kaartide arhiiv

- Detailplaneeringute avalikustamised
- Detailplaneeringute algatamised
- Detailplaneeringute vastuvõtmised
- Detailplaneeringute kehtestamised
- Detailplaneeringute koostamise lõpetamised

Detailplaneeringud on kättesaadavad ka dokumendiregistris. Detailplaneeringud algatatakse linnavalitsuse korraldusega, võetakse vastu ja kehtestatakse linnavolikogu otsusega või linnavalitsuse korraldusega.
- Linnavolikogu otsused
- Linnavalitsuse korraldused

Planeeringute kaart (august 2016 seisuga)
DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee