- Detailplaneeringute vormistamise nõuded
Detailplaneeringu algatamise ettepanek

Detailplaneeringutega saate tutvuda detailplaneeringute andmebaasis. Ostida saab planeeringu nime või numbri järgi ja kaarti kasutades. 
Detailplaneeringute andmebaas
- Planeeringukaartide arhiiv (2006-2017)

- Detailplaneeringute väljapanekud ja arutelud
- Detailplaneeringute algatamised
- Detailplaneeringute vastuvõtmised
- Detailplaneeringute kehtestamised
- Detailplaneeringute koostamise lõpetamised

Detailplaneeringud on kättesaadavad ka dokumendiregistris. Detailplaneeringud algatatakse linnavalitsuse korraldusega, võetakse vastu ja kehtestatakse linnavolikogu otsusega või linnavalitsuse korraldusega.
- Linnavolikogu otsused
- Linnavalitsuse korraldused

DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee