15.06.17- AS Maseko territooriumi detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Suur-Jõe tn 58 osas

Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamiste kohta avaldatakse  teade Ametlikes Teadaannetes (AT)
Detailplaneeringutega saate tutvuda detailplaneeringute andmebaasis ja/või dokumendiregistris.
Planeeringute kaart (august 2016 seisuga)
DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]lv.parnu.ee