Dokumendiregister on digitaalselt peetav andmekogu, milles on registreritud asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumendid. 

Dokumendiregistri avalikus vaates ei võimaldata juurdepääsu isikuandmeid või ärisaladust sisaldavatele dokumentidele. Juurdepääsupiiranguga dokumentidele on lisatud viide juurdepääsupiirangule ning nendele saab juurdepääsu taotleda täites selleks eraldi teabenõude vormi. Dokumentide sisu kohta täpsustava informatsiooni saamiseks esitage teabenõue.

» Pärnu linna dokumendiregister
» Dokumendiregistri kasutusjuhend
» Isikuandmete kaitse


Dokumendiregistri otselingid:
» Linnavolikogu määrused
» Linnavolikogu otsused
» Linnavolikogu menetluses olevad eelnõud
» Linnavolikogu istungite päevakorrad
» Linnavolikogu istungite protokollid

» Linnavalitsuse määrused
» Linnavalitsuse korraldused
» Linnavalitsuse istungite, komisjonide ja nõupidamiste protokollid

» Audru valla dokumendiregister
» Paikuse valla dokumendiregister
» Tõstamaa valla dokumendiregister