Pärnu linnas asub 3 arheoloogiamälestist:
1. Asulakoht nr 11792 (Sauga jõgi - Vana-Sauga - Jannseni - Tallinna mnt - Oja - Kaevu - Pärnu ja Sauga jõgi)
2. Asulakoht nr 11793 (Vallikraav - Õhtu põik - Akadeemia - Rüütli - Ringi - Riia mnt - Kalda)
3. Asulakoht nr 11791 (Vana-Pärnu kalmistu - Ranna - Soo - Merekalda - Pärnu ja Sauga jõgi)

Pärnu linna arheoloogilised kaitsealad on määratud Pärnu linna üldplaneeringuga, mille piirid on kantud arhitektuursete tingimuste plaanile. Plaanil märgitu tingmärgid on leitavad maakasutuse legendist.
- Pärnu linna üldplaneering
- Maakasutuse legend


Pärnu linnas korraldab arheoloogiamälestistel muinsuskaitset ning nõustab arheoloogiaalastes küsimustes Muinsuskaitseamet.

Muinsuskaitseameti Põhja-Eesti järelevalveosakond
Akadeemia 2, 80011 Pärnu (Pärnu Maavalitsus, kab 103)
Nele Rent
Pärnumaa vaneminspektor
443 1046, 5669 3459
nele.rent[at]muinas.ee
Vastuvõtt: E 9.00-12.00, K 13.00-16.00
http://www.muinas.ee

Arhitektuursete tingimuste plaan
arhtingimused