NB! Alates 1. juulist 2016 on Muinsuskaitseameti ja Pärnu Linnavolikogu vaheline haldusleping peatatud ja Pärnu Linnavalitsus ei täida enam riiklikke muinsuskaitsealaseid ülesandeid: ei kooskõlasta projekte ja planeeringuid ega anna kirjalikke lubasid ehitus- ja raietöödele, kasutusloa-, reklaami- ja infokandjate ning suvekaubandusega seotud taotlustele. 

Kooskõlastuste ja lubade saamiseks tuleb pöörduda Muinsuskaitseameti poole:
Pikk 2, 10123 Tallinn
640 3050
info[at]muinas.ee  
http://www.muinas.ee

Pärnumaa vaneminspektor Nele Rent
Akadeemia 2, 80011 Pärnu (Maavalitsuse hoone, kab 103)
443 1046
nele.rent[at]muinas.ee

Taotlusvormid