Detailplaneeringutega saate tutvuda detailplaneeringute andmebaasis. Ostida saab planeeringu nime või numbri järgi ja kaarti kasutades. 
» Detailplaneeringute andmebaas
» Planeeringukaartide arhiiv (2006-2017)

Detailplaneeringud on kättesaadavad ka dokumendiregistris. Detailplaneeringud algatatakse linnavalitsuse korraldusega, võetakse vastu ja kehtestatakse linnavolikogu otsusega või linnavalitsuse korraldusega.
» Linnavolikogu otsused (al 01.01.2018) (kuni 31.12.2017)
» Linnavalitsuse korraldused (al 01.01.2018) (kuni 31.12.2017)


Enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seadus sätestab, et pooleliolevad enne 1. juulit 2015 algatatud planeeringud menetletakse lõpuni kuni 30. juuni 2015 kehtinud nn vana planeerimisseaduse järgi.

Detailplaneeringu menetluse võib lõpetada, kui:
» seaduse kohaselt puudub detailplaneeringu koostamise kohustus
» koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus
» planeeringu koostamise eesmärk muutub 
» kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. 

Pooleliolevate planeeringute menetlus tuleb lõpetada hiljemalt 1. juuliks 2018. 

Laienenud Pärnu linnas on pooleliolevaid planeeringuid üle 300, sealhulgas Pärnu linnas 191, endise Paikuse valla territooriumil 57, endise Audru valla territooriumil 92 ja endise Tõstamaa valla territooriumil 12.

Pooleliolevad detailplaneeringud:
» Audru osavallas
» Paikuse osavallas
» Pärnu linnas
» Tõstamaa osavallas

Kõigil kinnisasja omanikel, kes on detailplaneeringu algatanud enne 2015. aasta 1. juulit ja soovivad pooleliolevad detailplaneeringu koostamise lõpetada, tuli sellest Pärnu linnavalitsusele teada anda. Samuti oli vaja teatada ka planeeringu menetlemise jätkamise soovist. Taotlusi detailplaneeringu menetluse lõpetamiseks või jätkamiseks sai esitada 16. maini 2018

Täpsema informatsiooni saamiseks pöörduda planeeringuspetsialistide poole:
» planeeringute peaspetsialist Ülle Tuulik (Pärnu) 444 8353, ulle.tuulik[at]parnu.ee
» planeeringute spetsialist Merilin Merirand (Paikuse) 444 8352, merilin.merirand[at]parnu.ee
» planeeringute spetsialist Merle Mõttus (Audru, Tõstamaa) 444 8173, merle.mottus[at]parnu.ee
» planeeringute ja maa spetsialist Rain Pulk (Audru, Tõstamaa) 444 8351, rain.pulk[at]parnu.ee


Vaata ka: Pooleliolevad planeeringud tuleb lõpetada (pressiteade 02.04.2018)

DP kaart

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee