Planeeringu eesmärk
Pärnu linna keskkonnaseisundi parandamine, kaugküttevõrkude arengu suunamine ja kaugküttepiirkondade määratlemine.

Planeeringu koostamise korraldaja: Pärnu Linnavalitsus
Planeeringu koostaja: AS Pärnu EKE Projekt
pekep[at]pekep

Dokumendid
Pärnu linna haldusterritooriumil kaugküttepiirkondade määramise teemaplaneeringu kehtestamine
Pärnu linna haldusterritooriumil kaugküttepiirkondade määramise teemaplaneeringu vastuvõtmine
Kaugküttepiirkondade määramise teemaplaneeringu algatamine
KSH algatamata jätmine