Koostamisel üldplaneeringud

Planeeringu eesmärk
Kehtivate ja koostatavate üldplaneeringute täpsustamine ja täiendamine omavalitsuste piire ületavate võrgustike ja eeldatavate mõjude osas valglinnastumise vältimiseks ning loodushoidliku keskkonna loomiseks.

Planeeringu tellija: Pärnumaa Omavalitsuste liit
Projekti osapooled: Pärnu linn, Sindi linn, Sauga vald, Tahkuranna vald, Paikuse vald, Pärnu Maavalitsus
Teemaplaneeringu koostaja ja KSH teostaja: Ramboll Eesti As

» Teemaplaneeringu ja KSH koostamise algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine
» Teemaplaneeringu materjalid (POL)