Avalduste, taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua linnavalitsuse infolauda. Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Täidetud ja (digi)allkirjastatud vormid palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu või
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee

Hauaplatsi taotlus

PDF

RTF

 

Hauaplatsi kasutuslepingu taotlus

PDF

RTF

 

Hoove korrastavate korterelamute toetuse taotlus

 

Korraldatud jäätmevedu - taotlus mitteliitumiseks

PDF

RTF

Korraldatud jäätmevedu - kinnitus

PDF

RTF

 

Korraldatud jäätmevedu - Ühismahuti kasutamise taotlus

PDF

RTF

 

Raieloa taotlus

PDF

RTF

 

Taotlus reovee kohtkäitlusloa saamiseks

PDF

RTF