Eeskirjad, korrad, seadused valdkonniti

Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid endise Audru valla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

Õigusaktidega saab tutvuda endiste omavalitsuste dokumendiregistrites ning veebilehtedel:
» Audru valla dokumendiregister
» Audru valla õigusaktid valdkonniti
» Paikuse valla dokumendiregister
» Paikuse valla õigusaktid valdkonniti
» Tõstamaa valla dokumendiregister
» Tõstamaa valla õigusaktid valdkonniti

Uue omavalitsuse õigusaktid hakkavad olema kättesaadavad Pärnu linnavolikogu ja linnavalitsuse dokumendiregistrisMäärused avaldatakse ka Riigi Teatajas.
Allpool on välja toodud Pärnu linna õigusaktid valdkonniti ja vastavaid valdkondi reguleerivad olulisemad riiklikud õigusaktid.