Toetused, soodustused

Avaliku teabe seadus
Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seadus

- Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemasolevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet)
- Teabenõue ei ole vihjete edastamiseks, selgituste saamiseks, seisukohtade avaldamiseks, kaebuse või vaide esitamiseks
- Teabenõude võib esitada kas suuliselt või kirjalikult
- Teabenõude esitamisel märkige vastamise viis, kas soovite vastust telefonitsi, e-posti teel või soovite, et dokumendid saadetakse paberkandjal Teie kodusele aadressile
- Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul

NB! Palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. 
Juhul, kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Siis on tegemist selgitustaotlusega ning sellele vastatakse 30 kalendripäeva jooksul. 

Küsimused, ettepanekud, märgukirjad võib saata:
- avalike suhete teenistuse e-postile press[at]lv.parnu.ee
- linnavalitsuse üldaadressile linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 
teenistujatele

Teabenõude esitamiseks täitke allolev vorm või kasutage teabenõude e-vormi (vajalik sisselogimine ID-kaardiga, mobiil-ID-ga või panga kaudu)