Perekonnas hooldamise toetust makstakse hooldusvanemale perekonnas hooldamisel viibiva lapse ülalpidamiskulude (sh kommunaalmaksed, hooldatava ravikulud, ravimite hind, taskuraha, harrastus-, õppe või vaba aja veetmise kulud vm ettenägematud kulud) osaliseks kompenseerimiseks.

- Perekonnas hooldamise teenuse osutaja ei pea olema rahvastikuregistri andmetel Pärnu linna elanik, kui hooldatava rahvastikuregistri järgne elukoht on Pärnu linn.
- Perekonnas hooldamise toetuse esmakordsel taotlemisel esitab perekonnas hooldaja pärast perekonnas hooldamise lepingu jõustumist linnavalitsusele taotluse.
- Perekonnas hooldamise lepingu pikendamisel uut taotlust esitada ei ole vaja.
- Perekonnas hooldamise eest makstava toetuse suurus on 30 eurot ühe perekonnas hooldamise teenusel viibiva lapse kohta kuus.

Taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele, tuua linnavalitsuse infolauda või hoolekandekontorisse.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Vaata lisaks: Lapse hooldamine perekonnas