Teenused, toimingud

Elukoha registreerimine
Perekonnatoimingud

Abivahendi vajajale
Hoolduse seadmine ja hooldaja määramine täisealisele puudega isikule
Hooldusteenus hooldekodus (ööpäevaringne)
Invatransporditeenus
Isikliku abistaja teenus
Lapsehoiuteenus
Lapse hooldamine perekonnas

Tugiisiku teenus lastega peredele
Tugiisiku teenus täisealisele isikule
Viipekeele tõlketeenus

Eakatele (ööpäevaringne hooldamine ja põetamine, päevakeskus, koduhooldus, rehabilitatsioon)
Eluasemeteenus (munitsipaaleluruumide üürileandmine)
Ravikindlustamata isikute ravi eest tasumine
Töötutele (toimetulekuõpetus, aktiviseerimine, tööharjumuse taastamine, abistamine töö leidmisel)
Vältimatu sotsiaalabi (täiskasvanute varjupaik, päevakeskus, supiköök, vältimatu abi)

Tavanditeenused (surma registreerimine, matusetoetus, hauaplatsi taotlemine)
Nõustamine, abi