- Elukohateade (.pdf)
- Elukohateate esitamine riigiportaalis eesti.ee
- Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend

Elukoha registreerimine tähendab inimese elukohaandmete kandmist rahvastikuregistrisse ehk elukohateate esitamist. Elukohateade tuleb esitada, kui:
- asute uude kohta elama
- muudate elukohta Eestis 
- asute elama välismaale
- kolite välismaalt tagasi Eestisse

NB! Elukoha muutuse korral tuleb rahvastikuregistrile teatada uus aadress 30 päeva jooksul.

Elukohateate esitamine
- Elukohateadet saab esitada riigiportaalis eesti.ee
- Pärnu linnavalitsuse rahvastikuregistri spetsialistide juures
- saata digiallkirjastatuna e-postile linnavalitsus[at]lv.parnu.ee
- saata Pärnu linnavalitsuse postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu

Vajalikud dokumendid lisaks elukohateatele:
- isikuttõendav dokument (posti teel saates dokumendi koopia)
- eluruumi kasutamise õigust tõendav dokument
- eluruumi omaniku kirjalik nõusolek, juhul kui Te ei ole eluruumi omanik
- kaasomanike kirjalik nõusolek, juhul kui eluruum on kaasomandis
- laevapere liikmeks olemist tõendav dokument, juhul kui elukohana esitate Eesti laevaregistrisse kantud laeva ja kodusadama

Vaata lisaks: Elukoha registreerimine

Rahvastikuregistri seadus
Rahvastikuregister 
- Andmete kontrollimine rahvastikuregistris

- Kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged.
- Tähtis on, et rahvastikuregistrisse oleks kantud aadress, kus isik alaliselt elab.
- Inimene on kohustatud esitama oma andmed rahvastikuregistrisse peale uude elukohta kolimist, valede andmete leidmisel rahvastikuregistrist või elukoha andmete puudumisel.

Oma andmeid saab vaadata riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades, identifitseerides end ID-kaardiga või internetipanga kaudu.
Andmete kontrollimiseks võimaldab inimesele juurdepääsu rahvastikuregistrisse ka kohalik omavalitsus isiku avalduse alusel. Lapse andmete vaatamise õigus on tema vanemal või eestkostjal, piiratud teovõimega täisealise isiku puhul eestkostjal.

Rahvastikuregistri spetsialistid
Suur-Sepa 16, kab 104
E, T, K, R: 09.00-12.00 ja 13.30-16.00

Endla Õunap
444 8207
endla.ounap[at]lv.parnu.ee

Marina Rohtmäe
444 8206
marina.rohtmae[at]lv.parnu.ee