„Ettevõtlik pärnakas“ on Pärnu linnavalitsuse poolt korraldatav ettevõtluskonkurss, mille eesmärk on edendada ettevõtlikkust ning aidata kaasa uuenduslike ettevõtete loomisele Pärnumaal. fb 70x70

Konkurss koosneb kahest osast: äriideede konkurss ja koolitusprogramm paremate äriideede autoritele. Konkursile laekunud ideede hulgast valitakse välja 15 parimat ning nende autorid saavad võimaluse osa võtta koolitustest ja töötubadest, mille käigus saad oma äriga alustada.

Auhinnafond on 5000 €!


Pärnu linnavalitsus otsustas 15. novembri 2017 istungil kuulutada välja konkurss "Ettevõtlik pärnakas 2017/2018" ning kinnitas konkursitingimused. 

» Konkursi Ettevõtlik pärnakas 2017/2018 väljakuulutamine (Pärnu linnavalitsuse 15. novembri 2017 korraldus nr 7)
» Konkursitingimused

» Konkursil võivad osaleda juriidilised ja füüsilised isikud, kes tegutsevad omavalitsusüksuses Pärnu linn (sh Audru, Paikuse, Tõstamaa osavallad)
» Konkursile on oodatud osalema potentsiaalne ja ka alustav ettevõtja (kelle ettevõtte asutamisest ei ole möödas rohkem kui 12 kuud)


Kuidas osaleda?

Mõtle oma idee läbi ja pane kirja

Äriidee peab sisaldama:
- toote/teenuse detailset kirjeldust;
- projekti pika- ja lühiajalisi eesmärke;
- toote tootmiseks või teenuse osutamiseks vajalike põhiprotseside kirjeldust;
- konkurentsisituatsiooni kirjeldust;
- projekti maksumust ning rahastamisallikaid.

Saada see hiljemalt 13. detsembril 2017

Pärnu linnavalitsusele (märgusõna "konkurss"):
- e-postile aare.raev[at]lv.parnu.ee või
- postiaadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
- või too kinnises ümbrikus Pärnu linnavalitsuse infolauda


Konkursi teises etapis valitakse äriideede hulgast välja 15 paremat ideed.  Parimate ideede autorid saavad võimaluse osa võtta koolitustest ja töötubadest, mille käigus saad oma äriga alustada.

Koolitused
Jaanuar - aprill 2018
Äriidee analüüsimine ja äriplaani koostamine, kliendi testimine, tootmine (tootearendus), turundus- ja finantskoolitused, juhtimise, meeskonna ja motivatsiooni koolitused, äriõigus, pitching, mentorõhtud.

Äriplaanide esitamine
Konkursil teise etappi edasipääseja on kohustatud esitama äriplaani hiljemalt 2018. aasta aprillikuu lõpuks. 
Äriplaani koostamisel lähtuda võimalikult täpselt EAS-i poolt koostatud juhendist

Äriplaanide hindamisel võetakse arvesse järgmisi tingimusi (ei ole loetletud tähtsuse järjekorras):
- kasu piirkonnale, st Pärnumaale (nt loodavate töökohtade arv jmt);
- uuenduslikkus;
- ekspordipotentsiaal;
- teostatavus (sh meeskonna kompetents, teised finantseerimisallikad jmt).

Äriplaani hindab koostatud komisjon. Komisjoni ettepanekul kinnitatakse parim äriplaan hiljemalt 2018. aasta aprillikuu lõpus.

Toetajad:

Swedbank, Pärnu Postimees, Projektid 24, Villa Wesset, Tre Raadio, PEAK, Opstar Profit, RekFoto, Pärnu linn, Estonia Resort Hotel & Spa, Revonia Keldrikoda, Vecta Design, Pärnu Vesi, CCCP põgenemistoad

EVPtoetajad2017

 

Arenguteenistus

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8330
faks 444 8331
areng[at]lv.parnu.ee

Ettevõtluse arengu vanemspetsialist
Aare Raev
Suur-Sepa 16, kab 414
444 8360
aare.raev[at]lv.parnu.ee

EP b2nner 2015 kodukale