- Välireklaami paigaldamise eeskiri
Reklaamimaks
Reklaamiseadus

-
 Reklaamiloa taotlus .rtf ; .pdf
- Reklaamiloa muutmise taotlus .rtf ; .pdf
- Reklaamimaksu deklaratsioon .rtf

Igasuguse reklaami (Reklaamiseaduse tähenduses) paigaldamine Pärnu linna haldusterritooriumile on lubatud vaid linnavalitsuse poolt väljastatud reklaamiloa alusel.

Reklaamiloa taotlemiseks esitab reklaami avalikustaja planeerimisosakonnale järgmised dokumendid:
1) vormikohase taotluse;
2) välireklaami, s.h kampaaniareklaami puhul kavandi koos mõõtude ja värvilahendusega;
3) asendiskeemi, millel näidatakse ära välireklaami paigaldamise asukoht;
4) hoonele paigaldatava välireklaami puhul hoone välisseinte joonise või fotomontaaži koos välireklaami paigalduskoha äranäitamisega;
5) omaniku/valdaja kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse ehitisele, maatükile, ühistranspordivahendile ja tehnovõrgu või rajatise kaitsetsooni, v.a juhul, kui välireklaami paigaldamiseks ettenähtud reklaamikandja paigaldatakse linnarajatisele või linnakinnistule;
6) liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa, kui välireklaam paigaldatakse teele või tee kaitsevööndisse, v.a juhul, kui välireklaam paigaldatakse kohalikule teele ja tee kaitsevööndisse;
7) Muinsuskaitseameti kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse muinsuskaitsealale või muinsuskaitseala kaitsevööndisse, kinnismälestisele, va arheoloogiamälestis või selle kaitsevööndisse.

NB! Reklaami paigaldamisega kaasneb reklaamimaks.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8330
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Linnakujunduse spetsialist
Janno Poopuu
Suur-Sepa 16, kab 313
444 8346
janno.poopuu[at]parnu.ee