Pärnu linnas on 16 lasteaeda:
- 14 munitsipaallasteaeda (sh 1 vene õppekeelega)
- 2 eralasteaeda
- 3 eralastehoidu 

Pärnu linna lasteaiad ja lastehoiud


Pärnu linna koolieelsetesse lasteasutustesse laste vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord
-
Lasteaiakoha taotlus .pdf

Lapsele munitsipaallasteaeda koha saamiseks tekib lapsevanemal õigus kui lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linn. Vabade kohtade olemasolul võetakse lasteaeda lapsi väljastpoolt Pärnu linna haldusterritooriumi. 

Vanematele on lapse jaoks lasteaia valik vaba, kui soovitud lasteaias on sobivas vanuserühmas vabu kohti. Võimalusel arvestatakse lapse elukoha lähedust lasteaiale ja ühte lasteaeda võetakse vastu ühe pere lapsed, kelle elukoha aadress ühtib.

Lapse lasteaeda vastuvõtmiseks esitab vanem taotluse linnavalitsuse haridus- ja kultuuriosakonnale. Vanem võib taotlusesse märkida kuni kolm soovitud lasteaeda või esitada taotluse kolme erinevasse Pärnu linna lasteasutusse. Lapse järjekorra aluseks on esmase taotluse esitamise kuupäev.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
444 8260
arnoinfo[at]lv.parnu.ee 
LOGI SISSE

Haridus- ja kultuuriosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
444 8240 (kultuur)
444 8250 (haridus)
faks 444 8241
hko[at]lv.parnu.ee

Vastuvõtt: 
E: 9.00-12.00; K: 13.00-17.00

Alushariduse peaspetsialist
Marga Napp
Suur-Sepa 16, kab 155
444 8258
marga.napp[at]lv.parnu.ee

Vastuvõtt
E: 9.00-12.00; K: 15.00-17.00

Huvi- ja alushariduse spetsialist
Kadri Rebane
Suur-Sepa 16, kab 159
444 8257
kadri.rebane[at]lv.parnu.ee