Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetus
- Haridus- ja noorsooprojektide toetuse taotlus .rtf ; .pdf
- Haridus- ja noorsooprojektide toetuse kasutamise aruanne .rtf ; .pdf

Haridusprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
1) haridusuuendus, uueneva õpikäsituse rakendamine;
2) haridusuuringud, -konverentsid, seminarid;
3) haridusasutuste vahelised üritused ja koostööprojektid;
4) muu haridusalane tegevus.

Noorsooprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
1) laste ja noorte linnalaagrite (s.h suvelaager) korraldamine;
2) ülelinnaliste õpilasürituste korraldamine;
3) muu noorsooalane tegevus.

Haridus- ja noorsooprojekte toetuste taotlusi saavad esitada füüsilisest isikust ettevõtjad, juriidilised isikud, füüsilised isikud ja linnavalitsuse hallatavad asutused.
Toetuse taotleja võib projektile saada Pärnu linnalt toetust üks kord eelarveaastal.

Taotluse esitamine ja aruandlus
- Taotlused tuleb esitada haridus- ja kultuuriosakonnale 1. aprilliks ja 1. novembriks.
- Toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama haridus- ja kultuuriosakonnale vormikohase aruande toetuse kasutamise kohta.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
- linnavalitsus[at]lv.parnu.ee 

Haridusprojektidele eraldatud toetused:
15. mai 2017
16. jaanuar 2017
3. mai 2016

18. jaanuar 2016

Noorsooprojektidele eraldatud toetused:
2. mai 2017
9. jaanuar 2017
23. mai 2016
11. jaanuar 2016

Lisainfo: 
Noorsoonõunik Reine Tapp, 444 8255, reine.tapp[at]lv.parnu.ee (noorsooprojektid)
Huvi- ja alushariduse spetsialist Kadri Rebane, 444 8257, kadri.rebaneat[at]lv.parnu.ee (noorsooprojektid)
Üldhariduse peaspetsialist Virve Laube, 444 8256, virve.laube[at]lv.parnu.ee (haridusprojektid)