Eraharidusasutustele tegevustoetuse andmise kord
Pärnu linna eelarvest erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele antava toetuse arvestusliku maksumuse määrad

- Erakooli tegevustoetuse taotlus ; Lisa - õppurite nimekiri
- Erakooli tegevustoetuse kasutamise aruanne .pdf ; .rtf

- Eralasteaia tegevustoetuse taotlus .pdf ; .rtf
- Eralasteaia tegevustoetuse taotluse teatis .pdf ; .rtf
- Eralasteaia tegevustoetuse kasutamise aruanne .pdf ; .rtf

Toetus antakse eraharidusasutuse õpetajate töötasude, õpperuumide majandamiskulude ja õppevahendite soetamiskulude osaliseks katmiseks. Eralasteaiale antakse toetust tingimusel, et lapsevanema või lapse seadusliku esindaja poolt õppuri eest, kelle kohta antakse eralasteaiale toetust, makstav õppemaks on toetuse summa võrra väiksem.

NB! Eraharidusasutuse all peetakse silmas eralasteaedu, erahuvikoole ja erakutseõppeasutusi. Toetus ei laiene eraüldharidusasutustele.

Toetust antakse:
1) eralasteaiale pärast tegevusloa saamist
2) erahuvikoolile ja erakutseõppeasutusele EHIS-es registreerimisele järgnevast kalendriaastast

Toetuse taotlemine ja aruandlus
Toetuse saamiseks järgmiseks kalendriaastaks tuleb taotlus esitada hiljemalt 5. oktoobriks.
Toetuse kasutamise kohta tuleb esitada aruande hiljemalt ühe kuu jooksul pärast toetuse kasutamise lõppu.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus/aruanne palume saata Pärnu Linnavalitsusele või tuua linnavalitsuse infolauda.
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Eraldatud toetused:
5. märts 2018
5. veebruar 2018
23. jaanuar 2017