- Soome sõprusvaldade stipendiumi kord

Sõprusvaldade stipendiumifond on Mietoiste ja Mynamäe ning Paikuse valla sõbraliku koostöö 10. aastapäeva auks asutatud sihtkapital. Stipendiumifond loodi 2007. aastal, et toetada heade õppetulemuste ja aktiivse eluhoiakuga Paikuse valla õpilasi ja üliõpilasi võõrkeeleõpinguis ning osalemisel rahvusvahelistes vahetusõpilaste programmides või õpingutes välismaa õppeasutustes.

» Stipendium määratakse õpilasele ja üliõpilasele, kelle elukoht rahvastikuregistri järgi on stipendiumitaotluse esitamise päevaks vähemalt 12 kuud olnud Paikuse osavallas.
» Stipendium on ühekordne. Stipendiumi suurus ühele stipendiaadile on 500 kuni 1000 eurot.
» Stipendium määratakse avaliku konkursi alusel.

Stipendiumi taotlemine
» Stipendiumi saamiseks tuleb õpilasel/üliõpilasel esitada vabas vormis taotlus Pärnu linnavalitsusele
» Taotlus peab sisaldama põhjendust, sealhulgas stipendiumi kasutamise eesmärki ja selle eesmärgi saavutamiseks planeeritavat ajavahemikku

Koos taotlusega tuleb esitada järgmised dokumendid:
1) taotleja elulookirjeldus ja ülevaade tema ühiskondlikust tegevusest ning seotusest Paikuse osavallaga;
2) tõend, et taotleja osaleb vastavas programmis või keeleõpinguis;
3) jooksva õppeaasta õppeedukust tõendav dokument (hinneteleht või muu dokument);
4) soovitus oma õppeasutuse õpetajalt, juhendajalt, õppejõult.

Taotlused esitada hiljemalt 21. juulil 2018
- saata/viia Paikuse osavallakeskusesse aadressil Pärnade pst 11, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
- saata linnavalitsuse aadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- e-postile linnavalitsus[at]parnu.ee

Märgusõna "Stipendiumi taotlus. Paikuse"

Aruandlus
» Hiljemalt aasta pärast stipendiumi väljamaksmist esitab stipendiaat aruande stipendiumi kasutamise kohta. 

Paikuse osavallakeskus

Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
linnavalitsus[at]parnu.ee

Kontaktid

Haridusosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
linnavalitsus[at]parnu.ee

Üldhariduse peaspetsialist
Virve Laube
Suur-Sepa 16, kab 160
444 8256
virve.laube[at]parnu.ee