Vastuvõtt põhikooli

Elukohajärgne kool määratakse lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt. Lapsevanem ei pea kooli registreerimise avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga.

Kooli määramisel lähtub programm koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest. ARNO läheneb asjale paindlikult ja paigutab kooli täpselt nii palju lapsi, kui on õppekohti ning määrab lapsele elukohalähedase kooli. Kui kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui seal on õppekohti, valib arvutisüsteem välja läheduselt järgmise kooli.

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil ARNO kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, siis kinnitab vanem koolivaliku ARNO-s ning saab seejärel vajalikud dokumendid lapsele määratud kooli viia. Pärast vanema kinnitust hakkavad koolid lapsi koolinimekirjadesse kinnitama.

Pärnu linna elukohajärgsed põhikoolid:
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool
Pärnu Mai Kool
Pärnu Raeküla Kool
Pärnu Rääma Põhikool
Pärnu Vanalinna Põhikool
Pärnu Ülejõe Põhikool


Haridusosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
444 8250
linnavalitsus[at]parnu.ee

Haridusnõunik
Katrin Markii
Suur-Sepa 16, kab 130
444 8254
katrin.markii[at]parnu.ee

Üldhariduse peaspetsialist
Virve Laube
Suur-Sepa 16, kab 160
444 8256
virve.laube[at]parnu.ee

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
444 8260
arnoinfo[at]lv.parnu.ee 
LOGI SISSE