Vastuvõtt põhikooli

Vanemal on võimalik taotleda lapse vastuvõtmist ülelinnalise vastuvõtuga kooli/klassi või hariduslike erivajadustega (HEV) õpilastele mõeldud ülelinnalise vastuvõtuga kooli/klassi. Neisse koolidesse/klassidesse saab õppima asuda vastavalt kooli vastuvõtutingimustele (infot saab koolidest). Ülelinnalistesse koolidesse/klassidesse lõppeb vastuvõtt 5. märtsil (va HEV klassid, kus nõustamiskomisjoni otsused võivad tulla hiljem, kui vastuvõtu periood).

Ülelinnalise vastuvõtuga põhikool ja eriklassid:
Pärnu Tammsaare Kool (vene õppekeel ja varajane keelekümbluse klass)
Pärnu Raeküla Kooli (spordiklass)
Pärnu Ülejõe Põhikooli (muusikaklass)

Ülelinnalise vastuvõtuga põhikool hariduslike erivajadustega õpilastele:
Pärnu Toimetulekukool (toimetuleku ja hooldusõppekava)

Klassid hariduslike erivajadustega õpilastele:
Pärnu Kuninga Tänava Põhikool (lihtsustatud õppekava ja/või väikeklass)
Pärnu Raeküla Kool (väikeklass)
Pärnu Vanalinna Põhikool (väikeklass)
Pärnu Rääma Põhikool (õpiraskustega õpilaste klassid)
Pärnu Ülejõe Põhikool (õpiraskustega õpilaste klassid)

Hariduslike erivajadustega õpilasi võetakse vastu nõustamiskomisjoni soovituse alusel.


Haridusosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu 
444 8250
linnavalitsus[at]parnu.ee

Haridusnõunik
Katrin Markii
Suur-Sepa 16, kab 130
444 8254
katrin.markii[at]parnu.ee

Üldhariduse peaspetsialist
Virve Laube
Suur-Sepa 16, kab 160
444 8256
virve.laube[at]parnu.ee

 
Pärnu haridusteenuste süsteem
ARNO
444 8260
arnoinfo[at]lv.parnu.ee 
LOGI SISSE