Avalduste, taotluste vormid

Arvutis täitmiseks laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga. Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga või tuua linnavalitsuse infolauda. Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi. 

Seoses 1. jaanurist 2018 toimunud struktuurimuutustega võib vormidel esineda endiste osakondade/teenistuste nimetusi. Vormides vajalike paranduste sisseviimisega läheb aega. Vormid on jagatud valdkonniti ja seotud vastava valdkonna struktuuriüksusega. Nt varem kuulusid haridus, kultuur ja sport Haridus- ja kultuuriosakonna (HKO) alla ning taotlused tuli esitada HKO-le. Uuest aastast on haridusosakond ja kultuuri- ja sporditeenistus eraldiseisvad ning dokumendid jms tuleb esitada vastavale struktuuriüksusele.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid (sõltumata valdkonnast) palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressidele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


Hauaplatsi taotlus

   

Hauaplatsi kasutuslepingu taotlus

 

e-teenindus (HAUDI)

Hoove korrastavate korterelamute toetuse taotlus

 

Korraldatud jäätmevedu - taotlus mitteliitumiseks

PDF

RTF

Korraldatud jäätmevedu - kinnitus

PDF

RTF

 

Korraldatud jäätmevedu - Ühismahuti kasutamise taotlus

PDF

RTF

 
Maamaksuvabastuse taotlus represseeritule      

Raieloa taotlus 

PDF 

   

Taotlus reovee kohtkäitlusloa saamiseks

PDF

RTF