- Jäätmehoolduseeskiri (JHE) 
Jäätmehoolduseeskiri (JHE) (jõustub uue jäätmeveo hankelepingu jõustumisel)
Pärnu linna jäätmekava 2014-2018 (kinnitatud Pärnu Linnavolikogu 18.09.2014 määrusega nr 30). Jäätmekava on „Pärnu linna arengukava aastani 2025“ osa (lisa nr 3)

Jäätmete nõuetekohase käitlemise eest vastutab jäätmetekitaja, kes on kohustatud:
1) tagama tekkivate jäätmete liigiti kogumise ja hoiustamise § 7 lg 1 p 1);
2) kasutama piisavas koguses ja suuruses kogumismahuteid ning tagama nende tühjendamise sagedusega, mis väldib ületäitumise ja haisu tekke § 7 lg 1 p 2);
3) paigutama tekkinud jäätmed selleks ette nähtud kohta § 7 lg 1 p 3);
4) omama vanapaberi kogumiseks eraldi konteinerit 8 või enama korteriga majas § 7 lg 1 p 5);
5) koguma eraldi vähemalt ohtlikud jäätmed, samuti vanapaberi ja pakendijäätmed ning biolagunevad aja- ja haljastusjäätmed § 7 lg 2);
Majandusosakond

Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu
444 8300
majandus[at]lv.parnu.ee

Infotelefon 15505 (lisainfo)
15505[at]lv.parnu.ee

Keskkonna peaspetsialist
Sigrit Kasemets
Suur-Sepa 16, kab 218
444 8307
sigrit.kasemets[at]lv.parnu.ee