Jäätmete sortimise eesmärgiks on nende taaskasutamine võimalikult suures ulatuses. Meeles tuleb pidada, et taaskasutuseks sobivad ainult puhtad pakendijäätmed, vajadusel tuleb pakendeid enne pakendikotti panemist pesta ning kokku pressida.

- Jäätmete sortimine, juhendid (Keskkonnaministeerium)
- Jäätmete sorteerimise juhendid (Ragn-Sells)
- Jäätmete sorteerimise juhend (bioneer.ee)
- Mida teha jäätmetega? (bioneer.ee)
- Ohutu kütmine ja jäätmete sorteerimine (Keskkonnaministeerium)
Pakendikoti täitmise juhend (TVO)

Jäätmekogumiskohad Pärnus
Pakendijäätmete kogumiskohad Pärnus (seisuga 02.02.2017)

Pärnu linnas tegeleb pakendite kogumisega kolm tootjavastutusorganisatsiooni:
MTÜ Eesti Taaskasutusorganisatsioon (ETO)
MTÜ Eesti Pakendiringlus (EPR)
OÜ Tootjavastutusorganisatsioon (TVO)

Liigiti kogutud jäätmeid võetakse Pärnu elanikelt vastu Paikre Sorteerimisjaamas (Raba 39) 
Pakendikotiteenust saab tellida Ragn Sells-st ja TVO-st

Eraldi tuleks koguda:
- paber ja papp
- pakendid
- biolagunevad aia-ja haljastusjäätmed
- ohtlikud jäätmed
- probleemtoodetest tekkivad jäätmed, sealhulgas romusõidukid ja nende osad, vanarehvid, elektroonikaromud ja nende osad, patareid ja akud
- suurjäätmed
- põlevjäätmed, sealhulgas puit, plastid
- ehitus- ja lammutusjäätmed
- metallid
- tervishoiu- ja veterinaarteenuse osutamisel tekkinud jäätmed

Lisaks linnatänavatel, haljasaladel, parklates ja korrusmajade juures paiknevatele avalikele pakendite kogumiskonteineritele on võimalik kasutada ka pakendikotiteenust.


Pakendikonteinerid
ETO ja TVO kogumissüsteem koosneb kahest erinevast konteinerist, millest üks on mõeldud klaaspakendite (plast-, kile-, kartong- ja metallpakend) kogumiseks ja teine ülejäänud segapakendi kogumiseks. EPR konteineritesse võib panna segamini nii klaaspakendeid kui ka metall-, plast-, kartong- ja kilepakendeid.

Vanapaberi ja papp/paber-pakendi konteinerisse sobivad:
- ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid
- töövihikud, paberist ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber;
- ümbrikud, ilma kaaneta raamatud;
- pappkastid ja karbid, jõupaber ja paberkotid jm puhtad paberpakendid;

Segapakendi konteinerisse sobivad:
Plastpakend:
- jogurti- ja võitopsid, õli-, ketšupi- ja majoneesipudelid
- kosmeetika- ja hooldustoodete pakendid
- plastnõud ja karbid jm. puhtad plastpakendid
Metallpakend:
- toidu- ja joogipakendi metallkaaned ja -korgid
- konservpakendid
- joogikartong
- kartongist piima- ja mahlapakendid jm. puhtad kartongpakendid

Klaasikonteinerisse sobivad:
- värvitust ja värvilisest klaasist alkoholipudelid, klaaspurgid, siirupipudelid jm. puhtad klaaspakendid

Pakendikonteinerisse ei sobi järgmised pakendid või tooted:
- ohtlike jäätmete pakendid, näiteks aerosoolpudelid, kodukeemia-, liimi-, värvi- ja lahusti pakendid
- kummist tooted, mänguasjad, vahtplast
- akna- ja lehtklaas, valgustuspirnid
- kasutatud pabernõud ja papptopsid, jäätise- ja kommipaberid, toiduga määrdunud pakkepaber


Pakendikott

Pakendikoti teenus on mõeldud pakendijäätmete kogumiseks eramajapidamistes. Pakendikoti teenust kasutades saavad eramajade elanikud kokku hoida prügiveokuludelt. Pakendikoti teenus on tasuta. Pakendikoti teenus sisaldab kahte erivärvi kilekotti - kollast ja rohelist.

kollasesse pakendikotti võib panna:
- erinevad pakendijäätmed (va klaastaarat)
- alumiiniumist ja plekist purgid ja konservikarbid
- plastmassist pudeled ja topsid
- kartongist mahla- ning veinipakke (tetrapakke), kilekotte jms

rohelisse pakendikotti võib panna:
- klaastaara (pudelid ja purgid)Pakendikoti äravedu toimub ühel konkreetsel nädalapäeval iga 28 päeva tagant. Vajadusel ka harvem. Pakendikoti äraveost loobumiseks tuleb jäätmekäitlejat teavitada vähemalt kaks päeva ette. Täis pakendikotid jätta nähtavale kohale, näiteks olmejäätmete konteineri kõrvale ning graafikujärgsel kogumispäeval viib kogumisauto need ära. Täis kilekottide asemele jäetakse alati uued tühjad kilekotid.Abiks sorteerimisel (bioneer.ee juhend)
- Tagatisrahaga pakend (ehk pandipakend) vii tagasi pakendi tagastuspunkti. Ainult nii saad pakendi eest tagatisraha tagasi. Tagatisraha summad on üldised kõikidele pakenditele ning alates 1. veebruarist 2015 on summaks 10 senti.
- Segapakend vii segapakendijäätmete konteinerisse. Tavaliselt on kogumispunktis eraldi konteiner segapakendi ning ka klaaspakendi jaoks. Kui eraldi klaaspakendikonteinerit ei ole, läheb klaaspakend segapakendi konteinerisse. Jälgi konteineri märgistusi, et teada, mida kuhu panna. Pakendid saab ära anda tasuta. Pakendite kogumisega tegelevad taaskasutusorganisatsioonid. Kui sa ei tea, kus asub lähim pakendikonteiner, uuri seda oma linna- või vallavalitsusest. Konteinerite asukohad saab teada ka taaskasutusorganisatsioonide kodulehtedelt: Eesti Taaskasutusorganisatsioon, Eesti Pakendiringlus, Tootjavastutusorganisatsioon.
- Vanapaber ja -papp pane vanapaberi ja -papi konteinerisse. Teatud elamutüüpide korral (näiteks korterelamu juures) võib omavalitsus nõuda vanapaberikonteineri olemasolu. Üldjuhul saab vanapaberit ja –pappi ära anda tasuta või oluliselt odavamalt kui segaolmejäätmeid.
- Biolagunevad jäätmed komposti piisava ruumi olemasolu korral oma aias. Korteriühistutel on mõistlik tellida eraldi biolagunevate jäätmete konteiner. Teatud elamutüüpide (näiteks korterelamu) korral võib omavalitsus nõuda biolagunevate jäätmete konteineri olemasolu.
- Aia- ja haljastusjäätmed komposti piisava ruumi olemasolu korral oma aias või vii jäätmejaama.
- Ohtlikud jäätmed vii ohtlike jäätmete kogumispunkti või jäätmejaama. Vanad ravimid saab viia ka apteeki.
- Ehitus- ja lammutusjäätmed on soovitav koguda eraldi: puit-, metall- ja püsijäätmed (näiteks tellised) ning muu ehituspraht. Need tuleb viia jäätmejaama või anda üle jäätmekäitlejale. Ehitus- ja lammutusjäätmete segu üleandmisel tuleb jäätmekäitlejale maksta.
- Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmed vii poodi, kust kavatsed osta uue toote. Pood peab vana seadme vastu võtma, kui ostad samast poest uue sarnase seadme. Kui ei ole kavatsust uut seadet osta, tuleb vanad seadmed viia lähemasse elektroonikaromude kogumispunkti või jäätmejaama, kus neid vastu võetakse. Juppideks lammutamata seadmeid saab ära anda tasuta. Kui seade ei ole tervik, siis võidakse küsida puuduva osa materjali eest raha küsida.
- Romusõidukid vii sama automarki müüvasse kauplusesse või autolammutustöökotta (romulasse). Romusid saab ära anda tasuta, romulad võivad romu vastuvõtmisel maksta ka väikese summa. Nõua lammutustõendit! Ainult ARK-ile lammutustõendi esitamisel kustutatakse auto registrist.
- Patareid ja akud vii tasuta ükskõik millisesse poodi, kus neid müüakse. Sul ei ole kohustust uut patareid või akut osta. Poodides on spetsiaalsed konteinerid patareide ja akude kogumiseks.Vanarehvid vii vanarehvide kogumispunkti.
- Vanarehvid saab kõikidesse vanarehvide avalikesse kogumispunktidesse ära anda tasuta, sõltumata rehvide kogusest. Kogumispunktid peavad jääma rehvide kasutaja elukohajärgse maakonna piiresse. Juhul, kui tegemist on aastatega kogunenud suurema rehvikogusega (näiteks veoauto koorem rehve), tuleks eelnevalt ühendust võtta mõne tootjaga (andmed leiab probleemtooteregistrist), et uurida, kuhu võib suurema koguse viia.
j22tmeratas

j22tmeABC

jaatmete sort