Pärnu linn koormab hoonestusõigusega ning võõrandab kirjalikul enampakkumisel kinnisasjad Pärnu linnas Loode-Pärnu tööstuskülas

Enampakkumise tingimused
» Pärnu linnavalitsuse 01.10.2018 korraldus nr 806
» Korralduse lisa - hoonestusõiguse seadmise tingimused
» Täpsustav kuulutus, pakkumise esitamise tingimused 

» Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale kogu kinnisasja ulatuses. Kinnisasjad on hoonestamata. Rajatavad ehitised muutuvad hoonestusõiguse oluliseks osaks.
» Hoonestusõigus ei ulatu kolmandatele isikutele kuuluvatele kinnisasjal paiknevatele ja seda läbivatele liinidele, trassidele ja muudele kommunikatsioonidele.
» Hoonestusõigus on tähtajaline ning seatakse kümneks aastaks. Hoonestusõiguse tähtaeg hakkab kulgema kinnistusraamatusse hoonestusõiguse kande tegemisele järgnevast päevast.
» Enapakkumise alghinnad on arvestatud kogu hoonestusõiguse perioodi kohta ning arvestusega 4,00 eurot ruutmeetri eest.

Kõrtsi tn 2
- kinnistusraamaturegistriosa nr 2798805
- katastritunnus 62503:077:0039; pindala 5398 m2; sihtotstarve 100% tootmismaa
- hoonestusõiguse tasu alghind: 21 592 (kakskümmend üks tuhat viissada üheksakümmend kaks) eurot 
- tagatisraha: 2150 (kaks tuhat ükssada viiskümmend) eurot

Rehepapi tn 8
- kinnistusraamaturegistriosa nr 7390350
- katastritunnus 62501:001:0886, pindala 6138 m2; sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa
- hoonestusõiguse tasu alghind: 24 552 (kakskümmend neli tuhat viissada viiskümmend kaks) eurot 
- tagatisraha: 2450 (kaks tuhat nelisada viiskümmend) eurot

Rehepapi tn 6
- kinnistusraamaturegistriosa nr 7390250
- katastritunnus 62501:001:0885, pindala 4669 m2; sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa
- hoonestusõiguse tasu alghind: 18 676 (kaheksateist tuhat kuussada seitsekümmend kuus) eurot 
- tagatisraha: 1868 (üks tuhat kaheksasada kuuskümmend kaheksa) eurot

Pärlimõisa tee 13
- kinnistusraamaturegistriosa nr 7404750
- katastritunnus 62501:001:0895, pindala 13220 m2; sihtotstarve 55% tootmismaa, 45% ärimaa
- hoonestusõiguse tasu alghind: 52 880 (viiskümmend kaks tuhat kaheksasada kaheksakümmend) eurot 
- tagatisraha: 5280 (viis tuhat kakssada kaheksakümmend) eurot

Pakkumisi sai esitada 20. novembrini 2018
Pärnu linnavalitsuse infolauda (Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn)

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana, mis vastab objekti aadressile, nt „Kõrtsi 2“ ja märge "Ümbriku avab linnavara komisjon 20.11.2018”
» Enampakkumine viiakse läbi Pärnu Linnavolikogu 28. juuni 2001 määrusega nr 22 kinnitatud Linnavara valitsemise korra alusel

Hoonestusõiguse seadmise tingimustega, enampakkumise läbiviimise, pakkujale ja pakkumise esitamise tingimustega, tagatisraha tasumise ja mittetagastamise tingimustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuses T 13.00-16.00 ja N 9.00-12.00 (Suur-Sepa 16, kab 217). Muudel aegadel materjalidega tutvumiseks leppida kokku telefoni teel 444 8303, 515 4085 või e-postil karin.parmann[at]parnu.ee.


Hoonestusõigusega koormatavate kinnisasjade tutvustus
» Kinnisasjad asuvad Pärnu linnas, Pärnu linnas Loode Pärnu tööstusalal. Kinnisasjad asuvad 1,7 km kaugusel Via-Baltica maanteest. Pärnu sadamasse on 5 km, lennujaama 2 km.
» Kinnisasjad on heakorrastamata, kaetud võsa ning taimestikuga, looduses aiaga ümbritsemata;
» Ümbruskonnas asuvad osaliselt hoonestamata ja osaliselt hoonestatud äri- ja tootmismaad, 300 m kaugusele jääb Vana-Sauga elamurajoon.
» Kaugus Pärnu kesklinnast: Linna ajalooliselt välja kujunenud peatänav Rüütli tänav on 2,6 km kaugusel. Rüütli tänav on oma tähtsuse minetanud, südalinn on nihkunud Pika tänava ja Pärnu jõe vahelisele alale, mis on 2,4 km kaugusel hinnatavast kinnistust;
» Juurdepääsuteed on heas seisukorras, asfalteeritud. Juurdepääs kinnisasjadele on avalikult kasutatavalt;
» Tänavavalgustus: Olemas
» Koolide, kaupluste asukoht: Lähim toidu- ja esmatarbekaupade pood on Pärnu linna piiril paiknev Maksimarket, mis asub 1 km kaugusel. Lähim kool on 1,3 km ning lasteaed 1,1 km kaugusel.
» Ühistranspordi asukoht: Bussipeatus on 500 m kaugusel, bussiühendus Pärnu erinevate linnaosadega on keskmine.
» Parkimisvõimalused: tuleb lahendada kinnisasjadel

» Üldplaneering: Pärnu linna üldplaneering 2001-2025 on kehtestatud Pärnu Linnavolikogu 20.09.2001 määrusega nr 26. 
» Detailplaneering: Pärnu Linnavalitsuse 29.08.2016 korraldusega nr 485 kehtestatud Pärlimõisa tee, Kõrtsi, Rehepapi ja Kiltri tänavate vahelise ala detailplaneering (andmebaasis DP nr 6.75). 
» Ehitusõigus: Kinnisasjadel lubatud ehitusõigused ja põhilised arhitektuurinõuded on toodud detailplaneeringu põhijoonisel. Põhijoonisel on tähistatud Pos 5 all kinnisasi Pärlimõisa tee 13, Pos 7 all kinnisasi Kõrtsi tn 2, Pos 17 all kinnisasi Rehepapi tn 17 ja Pos 16 all kinnisasi Rehepapi tn 8.

Tehnovõrgud:
- elektrivarustus: puudub, liitumine ampritasuga
- gaasivarustus: puudub, trass 700 m kaugusel Rehepapi tänaval
- veevarustus: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- kanalisatsioon: liitumine puudub, liitumispunkt krundi piiril
- soojustrass: puudub

hoonestusoiguse seadmine okt2018 kinnistute asukohaplaan

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)

Linnavara peaspetsialistid:
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee

Karin Pärmann
Suur-Sepa 16, kab 217
444 8303
karin.parmann[at]parnu.ee