Pärnu linn müüb kirjalikul enampakkumisel 261,37 tm metsamaterjali

Metsamaterjali koostis:
- männipalki 54,471 tm,
- kuusepalki 12,1814 tm,
- kasepalki 0,4123 tm,
- männi paberipuud 100,8 tm,
- oksapuu kütet 1,4 tm,
- lehtpuukütet 27 tm,
- haava paberipuud 28,9 tm,
- kase paberipuud 31,5 tm,
- kuuse paberipuud 4,7 tm

Müügitingimused:
- Pärnu Linnavalitsuse 18. detsembri 2018 korraldus nr 78
- enampakkumise alghind 9 000 eurot (hinnale lisandub käibemaks)
- tagatisraha 900 eurot

Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 23. jaanuaril 2018 kell 13.00
Pärnu linnavalitsuse infolauda Suur-Sepa tn 16, 80098 Pärnu.

» Pakkumised esitada kirjalikult kinnises ümbrikus. Ümbrikule tuleb märgusõnana „Metsamaterjal“ ja märge “Ümbriku avab linnavara komisjon”.
» Pakkumiste esitajad võivad viibida pakkumiste avamise juures. Pakkumiste avamist alustatakse peale pakkumiste esitamise tähtaja möödumist Suur-Sepa tn 16, II korruse ruumis nr 207.

Pakkumine peab sisaldama:
1. andmeid pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood, elukoht, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number, koopia isikut tõendavast dokumendist; juriidilise isiku puhul isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress, kontakttelefon, e-posti aadress, panga arvelduskonto number);
2. sõnadega ja numbritega kirjutatud pakkumishinda, juhul, kui nimetatud summad ei lähe kokku, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa;
3. kinnitust, et pakkuja on teadlik vara seisukorrast;
4. pakkumise tegemise kuupäeva ning pakkumise esitaja allkirja.

Tagatisraha
» Tagatisraha peab olema arvelduskontole laekunud enne pakkumiste avamist.
» Tagatisraha tasuda Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontole IBAN: EE701010220041193018 SEB Pangas või IBAN: EE712200221010612416 
» Koos pakkumisega lisada ümbrikusse dokument tagatisraha tasumise kohta ning juriidilistel isikutel ka põhikirja kohase pädeva organi otsus enampakkumisel osalemiseks ja metsamaterjali ostmiseks ning vajadusel volikiri pakkumisele allakirjutanud isikule volituste andmiseks.
» Tagatisraha, mis on tasutud isiku poolt, kellega sõlmitakse müügileping, loetakse lepingujärgse makse osaks. 
» Tagatisraha ei tagastata, kui kõrgema pakkumise teinud pakkuja ei sõlmi müügilepingut müüja poolt teatatud ajal ja kohas. 

» Pakkumise esitamisega annab pakkuja nõusoleku metsamaterjali ostmiseks käesolevas kuulutuses nimetatud tingimustel.
» Pakkumine ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumishind eurodes.
» Ühised pakkumised ei ole lubatud.
» Enampakkumise võitja on kohustatud tasuma ostuhinna ja sõlmima müügilepingu müüja saadetud teates märgitud ajal ja kohas.

Metsamaterjaliga tutvumise võimalustega ning enampakkumise läbiviimise ja ostuhinna tasumise tingimustega ning enampakkumise võitja poolt müügilepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuses (kabinet 215)

Info tööpäevti: 444 8310 ja 524 8935, linnavara[at]parnu.ee

Linnavara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee
linnavara[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)