Pärnu linn annab kirjalikul enampakkumisel kasutusse kinnisasja:

Hommiku 2A (kinnistu nr 2274205) osa üldpinnaga 1650 m2 ja Ringi tänav T1 osa üldpinnaga 280 m2 (katastritunnus 62510:127:0029)
- alghind: kasutustasu 6 000 eurot aastas (ilma käibemaksuta)
- kasutuslepingu tähtaeg: 3 aastat;
- kasutusotstarve: laatade ja turukaubanduse ning spordi- ja kultuuriürituste korraldamine
- tagatisraha: 500 eurot

Kasutusse andmise tingimused
- Pärnu linnavalitsuse majandusosakonna 09.05.2017 otsus nr 554
- asendiplaan
-
 kasutuslepingu projekt

Pakkumise tingimustega, kasutusse antava maa-ala tutvustava infoga, sõlmitava kasutuslepinguga ning parima pakkuja poolt kasutuslepingu mittesõlmimisel kaasnevate kohustustega saab tutvuda Pärnu linnavalitsuse majandusosakonnas (kabinet 215). 

Informatsioon tööpäevadel telefonidel 444 8310, 524 8935 või e-postil linnavara[at]lv.parnu.ee

Linnavara peaspetsialist
Kadri Tekko
Suur-Sepa 16, kab 215
444 8310; 524 8935
kadri.tekko[at]parnu.ee
linnavara[at]parnu.ee

Pärnu Linnavalitsuse arvelduskontod:
IBAN: EE701010220041193018 (SEB Pank)
IBAN: EE712200221010612416 (Swedbank)