AS Pärnu Vesi
Vingi 13, 80013 Pärnu
445 5660; 445 5675
vesi[at]pvesi.ee
http://www.pvesi.ee

Nõukogu esimees: Arvo Villmann
Nõukogu liikmed:
- Arne Kalbus
- Eino-Jüri Laarmann
- Jüri Rahu
- Olavi Post

Juhatuse liige: Leho Võrk


Estonia Spa Hotels AS
Sääse 7, 80012 Pärnu 
447 6900
estonia[at]spaestonia.ee
http://www.spaestonia.ee/

Nõukogu esimees: Alar Kiilmaa
Nõukogu liikmed:
- Ago Kalmer
- Andres Laasma
- Teet Kurs
- Margus Maiste 

Juhatuse liige: Andrus Aljas


OÜ Paikre
Põlendmaa, Paikuse vald, Pärnumaa 86603
445 5760
info[at]paikre.ee
http://www.paikre.ee/

Osanikuõiguste teostaja: Romek Kosenkranius
Nõukogu esimees: Rein Leipalu
Nõukogu liikmed:
- Väino Hallikmägi
- Rein Leipalu
- Rain Jung
- Reet Jalakas
- Väino Kaur
- Eero Rändla

Juhatuse liige: Kristo Rossman


OÜ Kümblus
Karja 40, 80018 Pärnu
443 8506
kumblus[at]hot.ee
http://www.kumblus.ee/

Nõukogu esimees: Krista Nõmm
Nõukogu liikmed:
- Kaja Martinson
- Vladimir Klevtsov

Juhatuse liige: Aime Hoog


- Pärnu linna poolt äriühingus osalemise kord
- Palgaandmed ja tasustamise alused

Linna esindaja kohustused äriühingu nõukogus
Linna esindaja äriühingu nõukogus on kohustatud tegutsema temalt oodatava ettenägelikkuse ja pädevusega, lähtudes äriühingu eesmärkidest ja vajadusest tagada linna kui aktsionäri huvide kaitse.

Linna esindaja peab nõukogu liikme ülesannete täitmisel:
1) täitma nõukogu töös osalemisel linnavalitsuse suuniseid. Linnavalitsuse suunised esitatakse kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil. Suuniste täitmine ei ole kohustuslik, kui suunised on selgelt vastuolus äriühingu huvidega
2) esitama linnavalitsusele või linnapeale soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni nõukogu tegevuse kohta
3) andma linnavalitsusele või linnapeale aru oma tegevusest nõukogu liikmena
4) esitama linnavalitsusele või linnapeale soovitud vormis ja tähtajaks informatsiooni äriühingu tegevuse kohta

Linna äriühingu nõukogu esimees on kohustatud esitama linnavalitsusele:
1) nõukogu koosoleku päevakorra vähemalt üks tööpäev enne koosoleku toimumist; nõukogu otsuse vastuvõtmise korral koosolekut kokku kutsumata tuleb esitada otsuse eelnõu
2) nõukogu koosoleku protokolli kohe pärast selle vormistamist; kui nõukogu otsus võeti vastu koosolekut kokku kutsumata, tuleb esitada hääletusprotokoll
3) vähemalt kord nelja kuu jooksul juhatuse kirjaliku ülevaate äriühingu majandustegevusest ja majanduslikust olukorrast koos omapoolse arvamusega